Zlepšenie technického vybavenia odborných učební a školskej knižnice v Základnej škole v obci Borský Svätý Jur

Obec Borský Svätý Jur

Popis projektu

Predmetom predkladaného projektuje zlepšenie materiálno-technického vybavenia v Základnej škole s materskou školou v obci Borský Svätý Jur prostredníctvom obstarania moderného materiálno-technického vybavenia učební v zmysle odporúčanej typizovanej zostavy riadiacim orgánom. Pomocou projektu sa vytvoria moderné a interaktívne odborné učebne s kapacitou 16 žiakov.

je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ pomocou vytvorenia moderných odborných učební a školskej knižnice. Vytýčený cieľ bude dosiahnutý zrealizovaním projektu s celkovou dĺžkou trvania 12 mesiacov. Prostredníctvom realizácie sa dosiahnu : kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (158 žiakov), počet podporených knižníc (1), počet podporených učební IKT (1), počet podporených učební polytechnických (1), počet podporených učební prírodovedných (1), počet podporených základných škôl (1). 

Realizáciou projektu vytvoríme priestor pre kvalitné vzdelávanie nielen pre deti, ale aj učiteľov, pre ktorých bude tiež prínosom a veľkou pomocou lepšie prostredie pri výučbe žiakov. je obec Borský Svätý Jur.

Viac
Subjekt
Obec Borský Svätý Jur
Miesta realizácie
Borský Svätý Jur
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.06.2021
Celková suma
151,881 €
Vlastné zdroje
7,594 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Školská knižnica
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
07.01.2021
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
10.06.2021
Názov
Biologicko-chemická učebňa
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
28.06.2021
Názov
Polytechnická učebňa
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
28.06.2021
Názov
IKT učebňa
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
10.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
01.05.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
28.06.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
158,0 (osoby)
Cieľ
250,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

KZ BSJ-2/2020 - (OSTATNÉ, 20 % DPH)

Uniknihy Faktúra č. 210100249

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KZ BSJ-2/2020 - (KNIHY 10 % DPH)

Uniknihy Faktúra č. 210100249

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

KZ BSJ-2/2020 - (OSTATNÉ, 20 % DPH)

Uniknihy Faktúra č. 210100249

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

KZ BSJ-2/2020 - (KNIHY 10 % DPH)

Uniknihy Faktúra č. 210100249

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

HA 3 (bio-chem)

Faktúra č. 20210209

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 2 (polytech)

Faktúra č. 20210209

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 2 (polytech)

Faktúra č. 20210209

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
22,897 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

HA 3 (bio-chem)

Faktúra č. 20210209

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
20,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2021
Názov

HA 1 (IKT, hnutelné veci)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 1 (IKT, software)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 4 (knižnica, hnutelné veci)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 4 (knižnica, software)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 1 (IKT)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

HA 1 (IKT - software)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

HA 4 ( knižnica SW )

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

HA 4 (IKT - hnutelné veci)

Faktúra č. 20210180

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,784 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2021
Názov

HA 3 (bio-chem)

Faktúra č. 20210179

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 2 (polytech)

Faktúra č. 20210179

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 3 (biologicko-chemická učebňa)

Faktúra č. 20210179

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,572 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

HA 2 (polytechnická učebňa)

Faktúra č. 20210179

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
26,988 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

HA 3 (bio-chem, nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 2 (polytech, nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 1 (IKT, nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 4 (knižnica, nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA 2 (polytechnika nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,627 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

HA 1 ( IKT nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

HA 4 (knižnica nábytok)

Faktúra č. 21200052

Vlastník dokladu
Obec Borský Svätý Jur
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.