Popis projektu
Subjekt
Mesto Giraltovce
Miesta realizácie
Giraltovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2019 - 01.03.2022
Celková suma
177,096 €
Vlastné zdroje
8,855 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
01.02.2022
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Obstaranie polytechnických učební
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov
Obstaranie prírodovedných učební
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov
Obstaranie prírodovedných učební
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.07.2020
Skutočný koniec
25.05.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
26.11.2019
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
30.11.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
461,0 (osoby)
Cieľ
410,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Personálne výdavky - 04/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2022
Názov

Personálne výdavky 11/2019

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2019
Názov

Personálne výdavky - 06/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Personálne výdavky - 03/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Personálne výdavky - 02/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2020
Názov

Personálne výdavky - 11/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
185 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Personálne výdavky - 07/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Personálne výdavky - 12/2019

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Personálne výdavky - 10/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2020
Názov

Personálne výdavky - 09/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Personálne výdavky - 08/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Personálne výdavky - 05/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Personálne výdavky - 01/2020

osobné výdavky 11/2019-11/2020

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
Mesto Giraltovce
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.02.2020
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2020
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
858 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,567 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č.20200076

Faktúra č.20200076

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,955 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

DREVONA INTERIORS

DREVONA INTERIORS

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

MONASTER Faktúra č.20200077

MONASTER Faktúra č. 20200077

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER Faktúra č.20200077

MONASTER Faktúra č. 20200077

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER Faktúra č.20200077

MONASTER Faktúra č. 20200077

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

MONASTER Faktúra č.20200077

MONASTER Faktúra č. 20200077

Vlastník dokladu
Mesto Giraltovce
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,097 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov IČO
Názov
Mesto Giraltovce
IČO
00321982
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.