Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je obstaranie vybavenia odborných učební na Základnej škole M. R. Štefánika, tak aby došlo ku skvalitneniu vzdelávacieho procesu a k zlepšeniu kľúčových kompetencií a prírodovedných zručností žiakov a žiačok.

Špecifické ciele projektu:

Špecifický cieľ 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov a žiačok,

Špecifický cieľ 2: Modernizácia materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne,

Špecifický cieľ 3: Modernizácia materiálno-technického vybavenia učebne IKT,

Špecifický cieľ 4: Modernizácia materiálno-technického vybavenia fyzikálnej učebne.

Hlavná aktivita 1:

Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

Hlavná aktivita 2:

Obstaranie biologicko – chemickej učebne ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

Hlavná aktivita 3:

Obstaranie učebne IKT ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

Hlavná aktivita 4:

Obstaranie fyzikálnej učebne ZŠ M. R. Štefánika Spišská Belá

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy M. R. Štefánika v Spišskej Belej, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Realizáciou aktivít budú naplnené nasledujúce merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 318 žiakov

Počet podporených učební IKT: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených učební prírodovedných: 2

Počet podporených základných škôl: 1

Základná škola M. R. Štefánika, Štefánikova 19, Spišská Belá

Viac
Subjekt
Mesto Spišská Belá
Miesta realizácie
Spišská Belá
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2022 - 01.06.2023
Celková suma
171,028 €
Vlastné zdroje
8,551 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie biologicko – chemickej učebn…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
13.07.2022
Názov
Obstaranie fyzikálnej učebne ZŠ M. R. …
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
13.07.2022
Názov
Obstaranie učebne IKT ZŠ M. R. Štefáni…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
13.07.2022
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne ZŠ M. …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
22.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
13.01.2022
Plánovaný koniec
01.06.2023
Skutočný koniec
21.10.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.07.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
414,0 (osoby)
Cieľ
318,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
13.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
13.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Softvér - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Didaktické pomôcky - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Softvér - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Didaktické pomôcky - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,293 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Technologické vybavenie - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Softvér - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Technologické vybavenie - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Technologické vybavenie - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technologické vybavenie - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ technologické vybavenie

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nábytok - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Nábytok - biologicko-chemická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,681 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - polytechnická učebňa

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa fyziky

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,429 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok - učebňa IKT

Faktúra ZŠ MRŠ - nábytok

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vzorkovnice základných druhov technických materiálov

Didaktické pomôcky MRŠ - vzorkovnica

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.05.2023
Názov

Vzorkovnice základných druhov technických materiálov

Didaktické pomôcky MRŠ - vzorkovnica

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mzdové výdavky - finančný manažér

Sumarizačný hárok mzdy 302021I844

Vlastník dokladu
Mesto Spišská Belá
Dodávateľ
Mesto Spišská Belá
Žiadaná suma
2,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Mesto Spišská Belá
IČO
00326518
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.