Popis projektu

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole s materskou školou v Kapušanoch obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Cieľ 1. Vytvorenie podmienok na kvalitné vyučovanie slovenského a cudzích jazykov prostredníctvom obstarania jazykovej učebne

Cieľ 2. Podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne fyziky

Cieľ 3. Zvyšovanie znalostí v prírodovedných predmetoch prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne chémie

Cieľ 4. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne

Cieľ 5. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne.

Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne v ZŠ s MŠ Kapušany

Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej učebne fyziky v ZŠ s MŠ Kapušany

Aktivita 3. Obstaranie prírodovednej učebne chémie v ZŠ s MŠ Kapušany

Aktivita 4. Obstaranie polytechnickej učebne v ZŠ s MŠ Kapušany

Aktivita 5. Obstaranie IKT učebne v ZŠ s MŠ Kapušany

Žiaci (455) , pedagogickí zamestnanci (36 učiteľov), účastníci celoživotného vzdelávania, žiaci so ŠVVP (19)

Základná škola s MŠ, Hlavná 367/7, 08212 Kapušany , parcela č. 980, 984/2, 979.

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (355),  P0297 Počet podporených knižníc (0), P0320 Počet podporených učební jazykových (1), P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (2), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1), P0319 Počet podporených učební IKT (1).

Viac
Subjekt
Obec Kapušany
Miesta realizácie
Kapušany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.10.2021
Celková suma
124,470 €
Vlastné zdroje
6,224 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
8,012 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 5. Obstaranie IKT učebne v ZŠ…
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov
Aktivita 4. Obstaranie polytechnickej …
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov
Aktivita 3. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov
Aktivita 2. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov
Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne…
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
28.10.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
563,0 (osoby)
Cieľ
455,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
28.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdové náklady 12/2020

Sumarizačný hárok 11/20-3/21 ZR

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Mzdové náklady 11/2020

Sumarizačný hárok 11/20-3/21 ZR

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
543 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

Mzdové náklady 01/21

Sumarizačný hárok 11/20-3/21 ZR

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.02.2021
Názov

Mzdové náklady 03/21

Sumarizačný hárok 11/20-3/21 ZR

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.04.2021
Názov

Mzdové náklady 02/21

Sumarizačný hárok 11/20-3/21 ZR

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.01.2021
Názov

Mzdové náklady 05/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.07.2020
Názov

Mzdové náklady 08/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.10.2020
Názov

Mzdové náklady 09/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.10.2020
Názov

Mzdové výdavky 2/21 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Mzdové náklady 07/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2020
Názov

Mzdové náklady 10/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Mzdové výdavky 01/21 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzdové náklady 06/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
217 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2020
Názov

Mzdové výdavky 11/20 LM

Sumarizačný hárok 5/20-2/21 LM

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
Obec Kapušany
Žiadaná suma
163 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2020
Názov

MONASTER fa 20200200

MONASTER s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa 20200200

MONASTER s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa 20200200

MONASTER s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa 20200200

MONASTER s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

MONASTER fa 20200200

MONASTER s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

MONASTER fa 20200200

MONASTER s.r.o

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,595 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2020
Názov

Fa č. 20200404

faktúra MONASTER

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20200404

faktúra MONASTER

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20200404

faktúra MONASTER

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Fa č. 20200404

faktúra MONASTER

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Fa č. 20200404

faktúra MONASTER

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,536 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Fa č. 20200404

faktúra MONASTER

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,038 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,599 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,750 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
09.08.2022
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,599 €
Schválené na preplatenie
8,599 €
Realizácia
09.08.2022
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,123 €
Schválené na preplatenie
2,123 €
Realizácia
09.08.2022
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,454 €
Schválené na preplatenie
2,454 €
Realizácia
09.08.2022
Názov

Faktúra KP plus 2021002634

KP plus

Vlastník dokladu
Obec Kapušany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,750 €
Schválené na preplatenie
16,750 €
Realizácia
09.08.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Kapušany

Suma celkom
8,012 €
Vrátená suma
8,012 €
Suma na vymáhanie
8,012 €
Typ
Dodatočné práce ale… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Obec Kapušany

Suma celkom
8,012 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
8,012 €
Typ
Dodatočné práce ale… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Subjekt

Obec Kapušany

Suma celkom
18,362 €
Vrátená suma
14,281 €
Suma na vymáhanie
18,362 €
Typ
Dodatočné práce ale… Iné nezrovnalosti t…
Stav
Zistenie nezrovnalo…
Názov IČO
Názov
Obec Kapušany
IČO
00327239
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.