Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je podpora základného vzdelávania zameraná na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické zameranie a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností, a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl. Projekt je  orientovaný na zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na trhu práce. Zámerom je taktiež rozvoj materiálno-technického vybavenia základných škôl z hľadiska ich funkcie ako centier celoživotného vzdelávania a ich sprístupnenie (podporených učební) pre verejnosť a poskytovateľom celoživotného vzdelávania.

Konkrétne naplnenie tohto cieľa sa dosiahne realizáciou aktivít zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na ZŠ s MŠ Plaveč  v oblasti polytechnickej výchovy prostredníctvom efektívnejšieho a atraktívnejšieho vyučovacieho procesu v odborných učebniach a laboratóriách na základe dodaných nových didaktických pomôcok čo prispeje k rozvoju pracovných zručností žiakov hlavne v oblastiach vzdelávania predmetov ako fyzika, technika, biológia a chémia a z toho vyplývajúca podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu  a to počas 10 mesiacov realizácie. Realizáciou aktivít projektu sa dosiahnu stanovené merateľné ukazovatele a to:

  • kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl v počte 183 žiakov,
  • 1 podporená jazyková učebňa,
  • 1 podporená prírodovedná učebňa,
  • 1 podporená polytechnická učebňa,
  • 1 podporená učebňa IKT,
  • 1 podporená základná škola

Miesto realizácie projektu: Základná škola s materskou školou, Školská 93, 065 44 Plaveč

Viac
Subjekt
Obec Plaveč
Miesta realizácie
Plaveč
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.09.2021
Celková suma
136,991 €
Vlastné zdroje
6,850 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie IKT učebne - ZŠ s MŠ Plaveč
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne - ZŠ s…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne biológi…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne - ZŠ s MŠ P…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
24.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
26.11.2020
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
30.09.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.01.2022
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
169,0 (osoby)
Cieľ
183,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
14.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.01.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.01.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra za dodanie didaktických pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra za dodanie didaktických pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra za dodanie didaktických pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2021
Názov

Faktúra za dodanie didaktických pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie didaktických pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie didaktických pomôcok

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,613 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,888 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

Faktúra za dodanie nábytku

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.08.2021
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,120 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,607 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

IKT vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2021
Názov

Mzdy 02/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.03.2021
Názov

Mzdy 03/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
115 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdy 07/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.08.2021
Názov

Mzdy 04/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
109 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Mzdy 05/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Mzdy 06/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Mzdy 08/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Mzdy 09/2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Plaveč
Dodávateľ
Obec Plaveč
Žiadaná suma
326 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2021
Názov IČO
Názov
Obec Plaveč
IČO
00330116
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.