Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odborných učební- prírodovedná učebňa chémie, učebňa jazyková a učebňa polytechnickej výchovy v Základnej škole Komenského vo Svite.  

Hlavný cieľ projektu: Zabezpečenie skvalitnenia vzdelávacích podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Komenského vo Svite.

.

Špecifický cieľ:

ŠC1: Vytvorenie podmienok pre aktívnu prácu žiakov a názornosť vzdelávania.

ŠC2: Zvyšovať mieru zapojenia žiakov do praktickej výučby a prepájať tak teóriu s praxou.

ŠC3: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Obstaranie prírodovednej učebne chémie.

2. Obstaranie jazykovej učebne.

3. Obstaranie odbornej učebne technickej výchovy.

4. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav.

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 9 mesiacov, Komenského 2, Svit 059 21

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej školy, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 497 žiakov, podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy 1 učebňa prírodovedná- chémia a 1 jazyková učebňa.

Viac
Subjekt
Mesto Svit
Miesta realizácie
Svit
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.12.2020
Celková suma
142,234 €
Vlastné zdroje
7,112 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
02.10.2020
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
02.12.2020
Názov
Obstaranie odbornej učebne technickej v…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
30.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne chémie
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov
Obstaranie jazykovej učebne
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
507,0 (osoby)
Cieľ
497,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
22.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra č. VF20201085

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra č. VF20201085

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra č. VF20201085

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra č. VF20201085

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,717 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra č. VF20201085

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Interierové vybavenie

Faktúra č. VF20201085

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,809 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne chémie-softvér

Fa č. 20200122

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne technickej výchovy/didaktické prostriedky

Fa č. 20200122

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne chémie/didaktické pomôcky

Fa č. 20200122

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne chémie-softvér

Fa č. 20200122

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
823 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne technickej výchovy/didaktické prostriedky

Fa č. 20200122

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,263 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne chémie/didaktické pomôcky

Fa č. 20200122

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne jazykovej/softvér

Fa č. 20200234

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne jazykovej.

Fa č. 20200234

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne chémie

Fa č. 20200234

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne chémie

Fa č. 20200234

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne jazykovej/softvér

Fa č. 20200234

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne jazykovej.

Fa č. 20200234

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,604 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

FA č. 1020200050

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

FA č. 1020200050

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,403 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.02.2021
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

Faktúra č. 1020200052

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

Faktúra č. 1020200052

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,633 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Projektový manažér (riadenie projektu)

Sumarizačný hárok 06/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
Mesto Svit
Žiadaná suma
2,314 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Svit
IČO
00326607
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
OK - TEAM, s.r.o.
IČO
31330631
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.