Popis projektu

prostredníctvom prestavby existujúceho objektu pre účely zriadenia a fungovania komunitného centra v obci zlepšiť prístup jej obyvateľstva, najmä marginalizovanej rómskej komunity, k sociálnej infraštruktúre.

Podpora prestavby existujúcich objektov pre účely zriadenia a fungovania komunitných centier

Prestavba existujúcich objektov na KC

podpora sociálneho začlenenia marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva obce, zmierňovanie a odstraňovanie individuálnych i celospoločenských disparít, ktoré vedú k prehlbovaniu ich sociálneho vylúčenia a zníženej kvalite života.

všetci obyvatelia obce Krivany a predovšetkým príslušníci MRK - 243 ľudí.

: Krivany, priestory obecného úradu okres Sabinov, kraj Prešovský

07/2021 – 06/2022 (12 mesiacov)

P0105 – Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov v renovovaných budovách - 1,133 tony CO2

P0232 – Počet vybudovaných komunitných centier - 1

P0698 – Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách - 10 430,41 kWh/rok

Viac
Subjekt
Obec Krivany
Miesta realizácie
Krivany
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2020 - 01.12.2023
Celková suma
232,137 €
Vlastné zdroje
11,607 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje, Operačný program Ľudské zdroje
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prestavba existujúcich objektov na KC
Typ
Podpora prestavby e…
Plánovaný začiatok
01.12.2020
Skutočný začiatok
18.12.2020
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
18.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
11.06.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
12.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet vybudovaných komunitných centier
Hodnota
1,0 (komunitné centrum)
Cieľ
1,0 (komunitné centrum)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie v renovovaných verejných budovách
Hodnota
15101,785 (kWh/rok)
Cieľ
10430,41 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov pri renovovaných budovách
Hodnota
1,7675 (tony CO2 eq)
Cieľ
1,133 (tony CO2 eq)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia pre komunitné centrum - faktúra č. F 003-03/21

Faktúra za projektovú dokumentáciu - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

Externé riadenie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023009

Faktúra za externé riadenie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
ADAM´S Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
828 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.05.2023
Názov

Verejné obstarávanie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023015

Faktúra za verejné obstarávanie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
420 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.04.2023
Názov

Verejné obstarávanie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023064

Faktúra za verejné obstarávanie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Externé riadenie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023013

Faktúra za externé riadenie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
ADAM´S Consulting, s.r.o.
Žiadaná suma
2,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Verejné obstarávanie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023048

Faktúra za verejné obstarávanie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Verejné obstarávanie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023075

Faktúra za verejné obstarávanie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Verejné obstarávanie projektu komunitného centra - faktúra č. 2023083

Faktúra za verejné obstarávanie – komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

Projektová dokumentácia pre komunitné centrum - faktúra č. F 001-01/21

Faktúra za projektovú dokumentáciu - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2021
Názov

Stavebné práce na komunitnom centre - faktúra č. FV2310763

Faktúra za stavebné práce - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
STAV-MAJO s.r.o.
Žiadaná suma
196,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na komunitnom centre - faktúra č. FV2310763

Faktúra za stavebné práce - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
STAV-MAJO s.r.o.
Žiadaná suma
181,826 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Stavebný dozor na komunitnom centre - faktúra č. 082023

Faktúra za stavebný dozor - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor na komunitnom centre - faktúra č. 082023

Faktúra za stavebný dozor - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie v komunitnom centre - faktúra č. FV233068

Faktúra za technické a technologické vybavenie - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie v komunitnom centre - faktúra č. FV233068

Faktúra za technické a technologické vybavenie - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,387 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Nábytok v komunitnom centre - faktúra č. 242000116

Faktúra za nábytok - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok v komunitnom centre - faktúra č. 242000116

Faktúra za nábytok - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,418 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

IKT v komunitnom centre - faktúra č. 202309101

Faktúra za IKT - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT v komunitnom centre - faktúra č. 202309101

Faktúra za IKT - komunitné centrum

Vlastník dokladu
Obec Krivany
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ADAM´S Consulting, s.r.o.
IČO
43886418
Názov
Ing. arch. Peter Hajtáš, A.P.H. ATELIÉR
IČO
32923112
Názov
AK Prešov, spol. s r.o.
IČO
52233278
Názov
STAV-MAJO s.r.o.
IČO
36506541
Názov
Ing. Marta Koscelníková
IČO
37464710
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.