Popis projektu

Predmetom projektu je vybavenie troch nových učební vobci Liptovská Teplička - polytechnická učebňa, fycikálna učebňa a biologicko - chemická učebňa.

Projekt je v súlade s Integrovaným regionálnym operačným programom v jeho nasledujúcich charakteristikách:

Prioritná os 2:                 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám

Investičná priorita:          2.2 – Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného  vzdelávania prostredníctvom vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry

Špecifický cieľ:               2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl

Strategickým cieľom projektu je: Vytvorenie troch nových učební v základnej škole v obci Liptovská Teplička.

Na strategický cieľ projektu nadväzujú dve projektové aktivity, ktorými sú:

A1 Nákup vybavenia učební – prírodné vedy

A2 Nákup vybavenia učební - polytechnických

Cieľovou skupinou projektu sú deti od 6 do 14 rokov v obci Liptovská Teplička. Miestom realizácie projektu je obec Liptovská Teplička.

Merateľnými ukazovateľmi projektu sú:

  • Kapacita podporenej infraštruktúry materských škôl (žiak) = 259
  • Počet podporených základných škôl (počet): 1
  • Počet podporených učební polytechnických (počet): 1
  • Počet podporených učební prírodovedných: 2

Investičná priorita IROP s ktorou je náš projekt v súlade je: Investičná priorita č. 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry.

Viac
Subjekt
Obec Liptovská Teplička
Miesta realizácie
Liptovská Teplička
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.12.2019 - 01.11.2020
Celková suma
164,938 €
Vlastné zdroje
8,247 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
A2 Nákup vybavenia učební – polytechnic…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
31.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov
A1 Nákup vybavenia učební – prírodné ve…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
31.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
25.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
259,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
01.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.08.2020
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok (časť 3 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Nábytok (časť 3 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Nábytok (časť 3 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,512 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok (časť 3 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,751 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prezentačná technika (časť VO 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Prezentačná technika (časť VO 4)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,248 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vybavenie polytechnických učební (časť 2 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie polytechnických učební (časť 2 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,204 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vybavenie učebne pre prírodné vedy (časť 1 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne pre prírodné vedy (časť 1 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Vybavenie učebne pre prírodné vedy (časť 1 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
77,573 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov

Vybavenie učebne pre prírodné vedy (časť 1 VO)

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Liptovská Teplička
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.09.2020
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.