Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie technického zázemia Základnej školy s MŠ Spišské Bystré, ktoré prispeje k zabezpečeniu primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií a prírodovedných a technických zručností žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a potrebami trhu práce.

1, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky,

2, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne,

3, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia učební IKT

4, Zlepšenie vybavenia jazykových učební s cieľom dosiahnuť zlepšenie výsledkov v národnom meraní Testovanie 9,

5, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechniky s cieľom prepojenia teoretického a praktického vyučovania žiakov,

6, Zlepšenie materiálno-technického vybavenia knižnice.

1) Modernizácia učebne fyziky Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

2) Modernizácia biologicko–chemickej učebne Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

3) Modernizácia učebne IKT 1 Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

4) Modernizácia učebne IKT 2 Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

5) Modernizácia jazykovej učebne Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

6) Modernizácia polytechnickej učebne Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

7) Modernizácia knižnice Základnej školy s MŠ Spišské Bystré,

8) Stavebné úpravy pre potreby modernizácie učební ZŠ s MŠ Spišské Bystré.

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Projekt je určený pre žiakov a žiačky Základnej školy s MŠ, Michalská 398/8, pedagogických pracovníkov školy a účastníkov a účastníčky celoživotného vzdelávania. Dĺžka realizácie projektu je 10 mesiacov.

Realizáciou aktivít budú naplnené nasledujúce merateľné ukazovatele:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl: 285 žiakov

Počet podporených knižníc: 1

Počet podporených učební IKT: 2

Počet podporených učební jazykových: 1

Počet podporených učební polytechnických: 1

Počet podporených učební prírodovedných: 2

Počet podporených základných škôl: 1

Miesto realizácie projektu: Základná škola s MŠ, 05918 Spišské Bystré,  Michalská 398/8

Viac
Subjekt
Obec Spišské Bystré
Miesta realizácie
Spišské Bystré
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2021 - 01.03.2023
Celková suma
169,739 €
Vlastné zdroje
8,487 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Modernizácia učebne fyziky Základnej šk…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Stavebné úpravy pre potreby modernizáci…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.04.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
15.07.2021
Názov
Modernizácia polytechnickej učebne Zákl…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.01.2022
Skutočný koniec
28.01.2022
Názov
Modernizácia knižnice Základnej školy s…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Modernizácia jazykovej učebne Základnej…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Modernizácia učebne IKT 2 Základnej ško…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Modernizácia učebne IKT 1 Základnej ško…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Modernizácia biologicko–chemickej učebn…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
14.04.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2021
Skutočný začiatok
19.05.2021
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.05.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
302,0 (osoby)
Cieľ
285,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
07.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebno technické úpravy pre potreby obstarania učební

Modernizácia ZŠ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Stavebno technické úpravy pre potreby obstarania učební

Modernizácia ZŠ - stavebné práce

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno technické vybavenie knižnice - nábytok

Modernizácia ZŠ - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Materiálno technické vybavenie biologicko-chemickej učebne - nábytok

Modernizácia ZŠ - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne - nábytok

Modernizácia ZŠ - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.06.2022
Názov

Materiálno technické vybavenie knižnice - nábytok

Modernizácia ZŠ - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
868 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno technické vybavenie biologicko-chemickej učebne - nábytok

Modernizácia ZŠ - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,045 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne - nábytok

Modernizácia ZŠ - interiérové vybavenie

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie učebne fyziky - didaktické pomôcky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno -technické vybavenie biologicko-chemickej učebne - didaktické pomôcky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvérové vybavenie učebne fyziky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvérové vybavenie biologicko-chemickej učebne

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne - didaktické pomôcky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Materiálno - technické vybavenie učebne fyziky - didaktické pomôcky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Softvérové vybavenie biologicko-chemickej učebne

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Softvérové vybavenie učebne fyziky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Materiálno -technické vybavenie biologicko-chemickej učebne - didaktické pomôcky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

Materiálno-technické vybavenie polytechnickej učebne - didaktické pomôcky

Modernizácia ZŠ - didaktické pomôcky

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,951 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov

IKT - učebňa IKT 2

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IKT - jazyková učebňa

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IKT - učebňa fyziky

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Softvér - učebňa IKT 2

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Softvér - učebňa IKT 1

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IKT - učebňa IKT 1

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IKT - knižnica

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IKT - biologicko-chemická učebňa

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

Softvér - jazyková učebňa

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.05.2023
Názov

IKT - biologicko-chemická učebňa

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - knižnica

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - učebňa IKT 1

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,417 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - jazyková učebňa

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,582 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - učebňa fyziky

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
736 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - jazyková učebňa

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa IKT 2

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - učebňa IKT 2

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
11,095 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Softvér - učebňa IKT 1

Modernizácia ZŠ - IKT

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Knižničný fond

Modernizácia ZŠ - knižničný fond

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,019 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.08.2021
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 10/2021

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2021
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 11/2021

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2021
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 09/2021

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.10.2021
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 08/2021

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 02/2022

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.03.2022
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 05/2022

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 04/2022

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 01/2022

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.02.2022
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 12/2021

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
395 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Sumarizačný hárok osobné výdavky 03/2022

Sumarizačný hárok 6.10. 08/2021-05/2022

Vlastník dokladu
Obec Spišské Bystré
Dodávateľ
Obec Spišské Bystré
Žiadaná suma
177 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.04.2022
Názov IČO
Názov
Obec Spišské Bystré
IČO
00326542
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
UniKnihy.sk s.r.o.
IČO
36683132
Názov
MI - TATRY, s.r.o.
IČO
45300534
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.