Popis projektu

Predmetom projektu je zriadenie odbornej učebne technickej výchovy v Základnej škole, Mierová 134 vo Svite.  

Hlavný cieľ projektu: Zlepšenie technických zručností žiakov školy ako dôležitého predpokladu rozvoja ich kľúčových kompetencií.

.

Špecifický cieľ:

ŠC1: Zabezpečenie vhodného a podnetného prostredia pre sprístupnenie osvojovania si praktických zručností všetkých žiakov školy v oblasti technickej výchovy

ŠC2: Rozvoj materiálno-technického vybavenia školy.

Hlavné aktivity projektu:

1. Zriadenie odbornej učebne technickej výchovy.

2. Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav učebne technickej výchovy.

Dĺžka a miesto realizácie projektu: 9 mesiacov, Mierová 134, Svit 059 21

Výsledky realizácie projektu:

Počet užívateľov nových resp. zlepšených zariadení základnej školy, t.j. kapacita podporenej školskej infraštruktúry základnej školy v počte 385 žiakov (P0069), podporí sa 1 učebňa polytechnickej výchovy (P0321), podporí sa jedna základná škola (P0327). 

Viac
Subjekt
Mesto Svit
Miesta realizácie
Svit
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2020 - 01.11.2020
Celková suma
81,924 €
Vlastné zdroje
4,096 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úp…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.09.2020
Skutočný začiatok
02.10.2020
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
27.11.2020
Názov
Zriadenie odbornej učebne technickej vý…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
24.08.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2020
Skutočný začiatok
16.03.2020
Plánovaný koniec
01.01.2021
Skutočný koniec
31.12.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
436,0 (osoby)
Cieľ
385,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.03.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra č. 202000027

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie

Faktúra č. 202000027

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,923 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne technickej výchovy/didaktick=é vybavenie

Fa č. 20200128

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.10.2020
Názov

Materiálno-technické vybavenie učebne technickej výchovy/didaktick=é vybavenie

Fa č. 20200128

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,901 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2020
Názov

Stavebné úpravy

Fa č. 1020200043

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné úpravy

Fa č. 1020200043

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,435 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.02.2021
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

Fa č. 1020200049

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Uskutočnenie nevyhnutných stavebných úprav

Fa č. 1020200049

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,193 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.02.2021
Názov

Projektový manažér (Riadenie projektu)

Sumarizačný hárok 06/2020-12/2020

Vlastník dokladu
Mesto Svit
Dodávateľ
Mesto Svit
Žiadaná suma
2,357 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.01.2021
Názov IČO
Názov
Mesto Svit
IČO
00326607
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
OK - TEAM, s.r.o.
IČO
31330631
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.