Popis projektu

Hlavný cieľ:
Skvalitnenie a modernizácia výpožičných priestorov knižnice prostredníctvom zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zlepšením úrovne hygienických štandardov 

Špecifický cieľ:
Projekt prispieva k napĺneniu špecifického cieľa 7.7 - Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií prostredníctvom vytvorenia priaznivého prostredia pre udržanie a zvýšenie miery adaptability kultúrneho a kreatívneho priemyslu postihnutého pandémiou COVID-19.

Špecifický cieľ sa plánuje dosiahnúť prostredníctvom aktivít projektu ktoré sú zároveň v súlade s definovanými oprávnenými aktivitami IROP:
1. Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcií
2. Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie

Podporné aktivity projektu:
Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:
Predovšetkým návštevníci knižnice a zamestnanci

Dĺžka trvania projektu:
Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 7 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:
Mesto Bardejov v ktorom sa kultúrna inštitúcia nachádza

Merateľné ukazovatele projektu a očakávané výsledky IROP:
P0974 Počet podporených kultúrnych objektov – 1

Viac
Subjekt
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Miesta realizácie
Bardejov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2023 - 01.10.2023
Celková suma
59,805 €
Vlastné zdroje
2,990 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Integrovaný regionálny operačný program
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zlepšenie úrovne hygienických štandardo…
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
07.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
06.07.2023
Názov
Zvýšenie kvality poskytovaných služieb …
Typ
A. Investície do ob…
Plánovaný začiatok
01.04.2023
Skutočný začiatok
07.04.2023
Plánovaný koniec
01.10.2023
Skutočný koniec
13.07.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
07.04.2023
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
13.07.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených kultúrnych objektov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
18.07.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hygienické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Hygienické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Hygienické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,478 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hygienické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,250 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,450 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Technické a technologické vybavenie

Faktúra

Vlastník dokladu
Okresná knižnica Dávida Gutgesela
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Stanislav Kvokačka - NÁBYTOK
IČO
17141648
Názov
Scholmobile, s.r.o.
IČO
52045331
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.