Popis projektu

Realizácia predkladaného projektu bude napĺňať nasledovné ciele:

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou, Višňové 446.

  1. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom zriadenia nových a modernizácie existujúcich odborných učební.
  2. Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov prostredníctvom modernizácie školskej knižnice.
  3. Podpora celoživotného vzdelávania a posilnenie prvkov inkluzívneho vzdelávania na ZŠ s MŠ, Višňové 446.

Ciele projektu budú naplnené prostredníctvom týchto

  1. Obstaranie jazykovej učebne.
  2. Obstaranie školskej knižnice.
  3. Obstaranie prírodovedných učební.
  4. Obstaranie polytechnickej učebne.
  5. Obstaranie IKT učebne.

Projekt bude realizovaný na Základnej škole s materskou školou v obci Višňové.

Realizáciou predkladaného projektu budú napĺňané nasledovné merateľné ukazovatele:

– hodnota 199,

– hodnota 1

– hodnota 1,

– hodnota 1,

– hodnota 1,

hodnota 2,

– hodnota 1.

Viac
Subjekt
Obec Višňové
Miesta realizácie
Višňové
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.01.2021 - 01.08.2022
Celková suma
167,735 €
Vlastné zdroje
8,387 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie IKT učebne.
Typ
E. UMR_Obstaranie I…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
27.01.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
10.03.2021
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne.
Typ
D. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
27.01.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
07.07.2021
Názov
Obstaranie prírodovedných učební.
Typ
C. UMR_Obstaranie p…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
27.01.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
07.07.2021
Názov
Obstaranie jazykovej učebne.
Typ
A. UMR_Obstaranie j…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
27.01.2021
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
07.07.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov
Obstaranie školskej knižnice.
Typ
B. UMR_Obstaranie š…
Plánovaný začiatok
01.01.2021
Skutočný začiatok
27.01.2021
Plánovaný koniec
01.08.2022
Skutočný koniec
02.08.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
199,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Knihy

Faktúra - knihy

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,739 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Knihy - atlas

Faktúra - knihy

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Didaktika - prírodovedná učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
55,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktika - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktika - polytechnická učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
32,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Didaktika - prírodovedná učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
55,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

IKT - školská knižnica 013

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - prírodovedná učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - IKT učebňa 022

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - IKT učebna 013

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - jazyková učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - školská knižnica 022

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

IKT - školská knižnica 022

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

IKT - školská knižnica 013

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
720 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

IKT - IKT učebna 013

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

IKT - jazyková učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

IKT - IKT učebňa 022

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

IKT - prírodovedná učebňa

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,110 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Didaktika - polytechnická učebňa

Faktúra - didaktika_2.časť

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktika - prírodovedná učebňa

Faktúra - didaktika_2.časť

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktika - polytechnická učebňa

Faktúra - didaktika_2.časť

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
1,927 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Didaktika - prírodovedná učebňa

Faktúra - didaktika_2.časť

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

HAP 5 - IKT učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HAP 4 - Polytechnická učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HAP 3 - prírodovedná učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HAP 2 - školská knižnica - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HAP 1 - jazyková učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HAP 2 - školská knižnica - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

HAP 1 - jazyková učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,148 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

HAP 5 - IKT učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,799 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

HAP 4 - Polytechnická učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,506 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov

HAP 3 - prírodovedná učebňa - nábytok

Faktúra - nábytok

Vlastník dokladu
Obec Višňové
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,985 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2021
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
Martinus, s.r.o.
IČO
45503249
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.