Popis projektu

Predkladaný projekt patrí do zoznamu projektov identifikovaných expertmi Svetovej banky na podporu vybratých škôl identifikovaných ako kľúčových pre rozvoj potenciálu regiónu BBSK. SŠ Detva je jediná stredná odborná škola v okrese Detva, ktorá počas 60 ročnej histórie pripravovala absolventov na prácu v strojársky zameraných podnikoch regiónu. Škola však má zastaralé vybavenie a nepripravuje dostatočný počet kvalifikovaných absolventov  pre prácu v moderných strojárensky a elektrotechnicky zameraných podnikoch regiónu.

je zlepšiť materiálno-technické a priestorové podmienky regionálne špecificky významného odborného vzdelávania, zvýšiť jeho kvalitu a atraktívnosť pre žiakov, zamestnávateľov, partnerov školy a učiacich sa dospelých v súlade s regionálnymi potrebami zamestnávateľov a podporou duálneho vzdelávania.

Projekt je určený pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a žiakov stredných odborných škôl. Počas realizácie projektu budú prebiehať : . V rámci projektu sa budú realizovať aj Podporné aktivity Riadenie projektu a Publicita a informovanosť.

bude modernizovaná podporená kapacita školskej infraštruktúry SOŠ (P0068) – pre 202 potenciálnych užívateľov, žiakov podporenej vzdelávacej infraštruktúry v dôsledku realizácie projektu; znížená ročná spotreba primárnej energie v budove – 156 809 kWh/rok; odhadované ročné zníženie skleníkových plynov – 34 t ekviv. CO2; počet podporených SOŠ (P0310) - 1, počet renovovaných verejných budov (P0374) – 1, s podlahovou plochou (P0614) -  8 064 m2, ktorá bude predstavovať kvalitnejšie vzdelávacie podmienky potrebné pre lepšiu uplatniteľnosť absolventov školy v praxi v súlade s potrebami regionálneho trhu práce, požiadavkami na zefektívnenie fungovania školskej infraštruktúry a prioritami rozvoja odborného vzdelávania samosprávneho kraja - zriaďovateľa školy.

Viac
Subjekt
Spojená škola
Miesta realizácie
Detva
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.11.2022 - 01.11.2023
Celková suma
5,184,042 €
Vlastné zdroje
259,202 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Zvýšenie energetickej hospodárnosti bud…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Zvý…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
06.02.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Materiálno-technické vybavenie učební a…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.06.2023
Skutočný začiatok
20.06.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Stavebné úpravy budovy priestorov prakt…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Výs…
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
06.02.2023
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2022
Skutočný začiatok
01.11.2022
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
30.11.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov
Hodnota
34,0 (t ekviv. CO2)
Cieľ
34,0 (t ekviv. CO2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov
Počet nových verejných budov
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Podlahová plocha renovovaných verejných budov
Hodnota
8064,41 (m2)
Cieľ
8064,41 (m2)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet renovovaných verejných budov
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Počet podporených SOŠ, ŠH, SPV, SOP (nie COVP)
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry stredných odborných škôl
Hodnota
202,0 (osoby)
Cieľ
202,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
-
Názov
Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách
Hodnota
156809,0 (kWh/rok)
Cieľ
156809,0 (kWh/rok)
Naposledy aktualizované
15.01.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zvárací robot

Faktúra č. 20230249

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
87,912 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Stavebnica s PLC automatmi

Faktúra č.20230213

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,013 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Stavebnica s PLC automatmi s pohonom simulujúcim chladiarensky stroj

Faktúra č.20230213

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
14,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Programovacie pracovisko pre výučby programovania CNC obrábacích strojov

Faktúra č.20230213

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
54,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Robotická linka

Faktúra č.20230213

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
25,898 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Robotické rameno

Faktúra č.20230213

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Multifunkčné zariadenie

Faktúra č.20230212

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
3,846 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Virtuálna 3D sada

Faktúra č.20230212

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,020 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

Interaktívny dotykový displej

Faktúra č.20230212

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
13,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2023
Názov

3D Súradnicový merací stroj s CNC riadením

Faktúra č. 20230257

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
195,497 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Elektroerozívna hlbička:stroj ZNC-EDM 250 KNUTH

Faktúra č. 20230281

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,939 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

Simulátor zvárania: Fronius Virtual Welding

Faktúra č. 20230281

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
30,520 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

H1 Stavebný dozor

Faktúra č. 20230027

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

H3 Stavebný dozor

Faktúra č. 20230027

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2023
Názov

H3 Stavebný dozor

Faktúra č. 20230017

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,845 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

H1 Stavebný dozor

Faktúra č. 20230017

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,655 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2023
Názov

H3 Stavebný dozor

Faktúra SD č.20230032

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
369 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

H1 Stavebný dozor

Faktúra SD č.20230032

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
931 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Elektrické nožnice na plech s programovateľným zadným dorazom

Faktúra č.20232002

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
33,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Vertikálne obrábacie centrum s kolaboratívnym robotom

Faktúra č.20232002

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
237,838 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

CNC vertikálne obrábacie centrum 3-osé

Faktúra č.20232002

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
136,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Pásová píla

Faktúra č.20232002

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
17,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

HA3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy

FAktúra č. FVS2302223

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Dodatok č. 1

FAktúra č. FVS2302223

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

HA 1 Rekonštrukcia priestorov školy a dielní

FAktúra č. FVS2302223

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
135,198 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

HA3 - Stavebné práce

Faktúra č. FVS230159

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,721 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

HA1 - Stavebné práce

Faktúra č. FVS230159

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
804,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2023
Názov

Samsung 870 EVO 2TB

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

ViewSonic VX2476 -SMH

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
17,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zobrazovacia jednotka NEO

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
35,232 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

GENIUS klávesnice s myši KM-60

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Mikrotik RB750gr3

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
78 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Synology RS2421+

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
3,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NVIDIA RTX A600

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
24,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

TP- link TL SG 1024D

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
408 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Hyper V (NEO)

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
3,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nexi Performance 20 RACK

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
51,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Windows Server 2022 Remote Desktop Services - CAL EDU

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
2,976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

NVIDIA vWs Perpetual + SUMS

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
25,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Windows Server 2022 -CAL EDU

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
864 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Windows Server 2022 Standard - 16 core License Park EDU

Faktúra č.2023144

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
4,046 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nvidia RTX A6000

Faktúra 2023170

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
8,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nexi performance 20 RACK

Faktúra 2023170

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

42U APC NetShelter 600x1060 mm

Faktúra č. 2023212

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
2,280 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FORTRON UPS Champ 3000VA 2U

Faktúra č. 2023212

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
NEXINEO s.r.o.
Žiadaná suma
2,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5-osé CNC obrábacie centrum

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
207,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Kotúčová píla

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Univerzálna fréza s digitálnym odmeriavaním + príslušenstvo

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
242,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Automatizovaná flexibilná montážna bunka

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
177,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

CNC sústruh

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
150,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Univerzálny sústruh s digitálnym odmeriavaním + príslušenstvo

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
291,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Modulárna výrobná linka určená pre výuku automatizácie

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
344,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Automatizovaná montážna bunka

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
103,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Robotizované pracovisko s robotmi

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
229,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

CNC sústruh

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
150,876 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5-osé CNC obrábacie centrum

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
207,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatizovaná flexibilná montážna bunka

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
177,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálna fréza s digitálnym odmeriavaním + príslušenstvo

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
242,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Kotúčová píla

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,982 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Univerzálny sústruh s digitálnym odmeriavaním + príslušenstvo

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
291,060 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Modulárna výrobná linka určená pre výuku automatizácie

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
344,734 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Automatizovaná montážna bunka

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
103,938 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Robotizované pracovisko s robotmi

Faktúra 20232001

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
229,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA1 Rekonštrukcia priestorov školy a dielní

Faktúra č. FVS230201

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

HA3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy

Faktúra č. FVS230201

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

HA1 Rekonštrukcia priestorov školy a dielní

Faktúra č. FVS230201

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,648 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy

Faktúra č. FVS230201

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
166,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

HA3 Zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy školy

Faktúra č. FVS230201

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
87,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

HA1 Rekonštrukcia priestorov školy a dielní

Faktúra č. FVS230201

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
114,277 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením s minivŕtačkou

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením s minifrézkou

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením a minisústruhom

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením s minifrézkou

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením a minisústruhom

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dielenský stôl s kontajnermi s vybavením s minivŕtačkou

Faktúra Monaster

Vlastník dokladu
Spojená škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
NEXINEO s.r.o.
IČO
47020946
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
SIROŇ plus, s.r.o.
IČO
36004073
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.