Popis projektu

Cieľom predajného projektu je zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Predajnej prostredníctvom modernizácie technického vybavenia školy, čo bude dosiahnuté realizáciou nasledovných aktivít projektu:

  1. v nadväznosti na typ aktivity:
  2. v nadväznosti na typ aktivity:
  3. v nadväznosti na typ aktivity
  4. v nadväznosti na typ aktivity:
  5. v nadväznosti na typ aktivity:

     Cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom IROP, ktorým je prispieť k zlepšeniu kvality života a zabezpečiť udržateľné poskytovanie verejných služieb s dopadom na vyvážený a udržateľný územný rozvoj, hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť regiónov, miest a obcí.

     Predkladaný projekt je v súlade s prioritnou osou IROP: 2 – Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám kombinuje dva tematické ciele, a to tematický cieľ č. 9 – Podpora začleňovania a boj proti chudobe a tematický cieľ č. 10 – Investovanie do vzdelania, zručností a celoživotného vzdelávania. Tematický cieľ č. 10 je zameraný na rozvoj vzdelávania na každom jeho stupni (predprimárne, primárne, stredné a celoživotné vzdelávanie). Hlavným cieľom podpory je vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie, a tým zlepšiť kvalitu života obyvateľstva. Cieľovou skupinou tematického cieľa sú deti, žiaci v procese vzdelávania a odbornej prípravy a osoby zúčastnené na celoživotnom vzdelávaní.

     Predkladaný projekt je v súlade s Investičnou prioritou 2.2: Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúr.

     Predkladaný projekt je plne v súlade s príslušným špecifickým cieľom OP a  špecifickým cieľom 2.2.2 - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl, ktorý je zameraný na budovanie a rekonštrukciu odborných učební, laboratórií podporujúcich polytechnickú výchovu, technické a prírodovedné zamerania žiakov, jazykových učební pre rozvoj jazykových zručností a učební IKT pre rozvoj informačno-komunikačných zručností žiakov základných škôl nakoľko

Realizáciou jednotlivých aktivít projektu budú

Viac
Subjekt
Obec Predajná
Miesta realizácie
Predajná
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.01.2019 - 01.11.2020
Celková suma
159,804 €
Vlastné zdroje
7,990 €
Vyčerpané z projektu
25,810 €
Nezrovnalosti
250 €

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Nevyhnutné stavebno-technické úpravy pr…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.01.2019
Skutočný začiatok
29.03.2019
Plánovaný koniec
01.08.2019
Skutočný koniec
26.06.2019
Názov
Materiálno-technické vybavenie IKT učeb…
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
09.06.2020
Názov
Materiálno-technické vybavenie polytech…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
07.09.2020
Názov
Materiálno-technické vybavenie biologic…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
07.09.2020
Názov
Materiálno-technické vybavenie jazykove…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
12.12.2019
Plánovaný koniec
01.11.2020
Skutočný koniec
09.06.2020
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2017
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
07.09.2020
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
159,0 (osoby)
Cieľ
148,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
02.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
02.12.2020
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra 95/2019

Faktúra 95/2019

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,810 €
Schválené na preplatenie
25,810 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 95/2019

Faktúra 95/2019

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,810 €
Schválené na preplatenie
25,810 €
Realizácia
10.12.2019
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,155 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

VÝPLATNÁ PÁSKA (Gabriel Giertl, 04/2017)

VÝPLATNÁ PÁSKA (Gabriel Giertl, 04/2017)

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
Obec Predajná
Žiadaná suma
2,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2017
Názov

VÝPLATNÁ PÁSKA (Martina Daxnerová, 02/2017)

VÝPLATNÁ PÁSKA (Martina Daxnerová, 02/2017)

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
Obec Predajná
Žiadaná suma
1,707 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2017
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
15,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,157 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.07.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,701 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Názov

FAKTÚRA

FAKTÚRA

Vlastník dokladu
Obec Predajná
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,977 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Predajná

Suma celkom
250 €
Vrátená suma
250 €
Suma na vymáhanie
250 €
Typ
Produkt, druh, proj…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Obec Predajná
IČO
00313751
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
ZOFF, spol.s r.o.
IČO
36631906
Názov
PELK s.r.o.
IČO
47990902
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.