Popis projektu

Hlavným cieľom nášho projektu je vytvorenie optimálnych podmienok pre zlepšenie podmienok na rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov na našej škole. Realizácia projektových aktivít bude prebiehať v priestoroch v Základnej škole s materskou školou, ktorá sa nachádza v obci Zborov nad Bystricou. Okrem obstarania potrebných didaktických pomôcok pre prírodovednú učebňu pre predmety fyzika, biológia, chémia, učebňu polytechniky a školskej knižnice zrealizujeme aj potrebné stavebno-technické úpravy priestorov pre potreby obstarania učebne prírodovedných predmetov a školskej knižnice.

Primárnu cieľovú skupinu tvoria žiaci našej školy (270). Pedagogický zbor tvorí v súčasnosti 22 pedagogických zamestnancov.

Výstupom projektu budú zrealizované nasledovné aktivity:

  • Obstaranie prírodovednej učebne (biológia, chémia, ) pre 16 žiakov spolu spotrebnými stavebno-technickými úpravami,
  • Obstaranie vybavenia pre polytechnickú učebňu pre 16 žiakov
  • Obstaranie vybavenia pre školskú knižnicu spolu s potrebnými stavebno-technickými úpravami.

Uvedené priestory budú slúžiť ako nástroj na zlepšenie kľúčových kompetencií nakoľko v súčasnosti naša škola nedisponuje optimálnymi podmienkami pre vzdelávania v oblasti prírodovedných predmetov a polytechniky. Dlhodobo absentujú v našej škole priestory aj pre školskú knižnicu, ktorá by plnila dôležitú úlohu pri rozvíjaní jazykových zručností žiakov.

Viac
Subjekt
Obec Zborov nad Bystricou
Miesta realizácie
Zborov nad Bystricou
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.04.2020 - 01.03.2022
Celková suma
182,110 €
Vlastné zdroje
9,106 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
5,294 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre vytvoreni…
Typ
F. UMR_ Stavebno-te…
Plánovaný začiatok
01.04.2020
Skutočný začiatok
14.04.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
31.08.2020
Názov
Obstaranie polytechnickej učebne
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne pre fyz…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Obstaranie prírodovednej učebne pre bio…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Obstaranie vybavenia pre školskú knižni…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
31.03.2021
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
01.10.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
31.03.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
270,0 (osoby)
Cieľ
270,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.06.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Mzdy 2020

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
Obec Zborov nad Bystricou
Žiadaná suma
3,437 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2020
Názov

Mzdy 2021

Sumarizačný hárok

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
Obec Zborov nad Bystricou
Žiadaná suma
445 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.06.2021
Názov

Stavebné práce na základe zmluvy 09/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,524 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na základe zmluvy 09/2019

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,049 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2021
Názov

Nábytok do polytechnickej učebne HA 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

nábytok do knižnice HA 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Nábytok do biologicko-chemickej učebne HA 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.11.2021
Názov

Nábytok do polytechnickej učebne HA 4

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,560 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Nábytok do biologicko-chemickej učebne HA 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

nábytok do knižnice HA 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,388 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

14 Sada DVD

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

13 Obrazové dokumenty

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

8 Cudzojazyčná 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

4 Fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

3 Odborná literatúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

15 Sada DVD

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

1 Povinné čítanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

2 Beletria

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

10 Vzdelávanie učiteľov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

5 Chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

6 Biológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

7 Cudzojazyčná 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

9 Polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

11 Audioknihy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12 Spoločenské hry

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

12 Spoločenské hry

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

14 Sada DVD

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

13 Obrazové dokumenty

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

8 Cudzojazyčná 2

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
286 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

4 Fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
562 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

3 Odborná literatúra

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

15 Sada DVD

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
555 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

1 Povinné čítanie

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,082 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

2 Beletria

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,405 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

10 Vzdelávanie učiteľov

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

5 Chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
291 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

6 Biológia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

7 Cudzojazyčná 1

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

9 Polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
381 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

11 Audioknihy

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.05.2022
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre biológiu a chémiu

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie polytechnických učební

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia pre školskú knižnicu

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre fyziku

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia pre školskú knižnicu

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre biológiu a chémiu

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
31,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie polytechnických učební

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,966 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre fyziku

Faktúra č. 21200413

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,249 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre biológiu a chémiu

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre fyziku

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie vybavenia pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Obstaranie polytechnickej učebne

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,970 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre fyziku

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie vybavenia pre školskú knižnicu

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
5,687 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

Obstaranie prírodovednej učebne pre biológiu a chémiu

Faktúra č. 20220106

Vlastník dokladu
Obec Zborov nad Bystricou
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
6,954 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Zborov nad Bystricou

Suma celkom
5,294 €
Vrátená suma
5,294 €
Suma na vymáhanie
5,294 €
Typ
Nepovolená náhrada … Akcia nerealizovaná
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
Obec Zborov nad Bystricou
IČO
00314366
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Názov
JeKoL s. r. o.
IČO
36690589
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.