Popis projektu

Hlavný cieľ projektu: Skvalitnenie infraštruktúry primárneho vzdelávania prostredníctvom modernizácie materiálno-technického vybavenia odborných učební na dosiahnutie primeraných podmienok pre rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.

Špecifické ciele projektu:

ŠC 1: Modernizácia materiálno-technického vybavenia knižnice

ŠC 2: Zriadenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne fyziky

ŠC 3: Zriadenie a modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne chémie

ŠC 4: Modernizácia materiálno-technického vybavenia odbornej učebne polytechnickej

Hlavné aktivity projektu:

  1. Obstaranie materiálno–technického vybavenia knižnice
  2. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – fyzika
  3. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – chémia
  4. Obstaranie materiálno–technického vybavenia odbornej učebne – polytechnická učebňa

Podporné aktivity projektu:

Informovanosť a komunikácia

Riadenie projektu

Hlavná cieľová skupina:

Hlavnú cieľovú skupinu predstavujú žiaci základnej školy v Soli, pedagogickí a odborní zamestnanci a účastníci celoživotného vzdelávania.

Dĺžka trvania projektu:

Stanovené ciele projektu budú napĺňané hlavnými aktivitami projektu počas 10 mesiacov.

Miesto realizácie projektu:

Miesto realizácie projektu je obec Soľ, kde sa realizáciou projektu plánuje skvalitniť infraštruktúra primárneho vzdelávania prostredníctvom obstarania materiálno-technického vybavenia odborných učební.

Merateľné ukazovatele projektu:

Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl – 471

Počet podporených knižníc – 1

Počet podporených učební polytechnických – 1

Počet podporených učební prírodovedných – 2

Počet podporených základných škôl – 1

Viac
Subjekt
Obec Soľ
Miesta realizácie
Soľ
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.08.2020 - 01.06.2021
Celková suma
180,189 €
Vlastné zdroje
9,009 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
26.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
24.06.2021
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
26.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
24.06.2021
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
26.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
24.06.2021
Názov
Obstaranie materiálno–technického vybav…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
26.08.2020
Plánovaný koniec
01.06.2021
Skutočný koniec
25.06.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2020
Skutočný začiatok
26.08.2020
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
457,0 (osoby)
Cieľ
471,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - fyzika - softwér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Didaktické pomôcky - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,540 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - fyzika - softwér

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Didaktické pomôcky - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,270 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.06.2021
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,444 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,421 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,644 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - nábytok - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,697 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica - softwer

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,071 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica - softwer

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
981 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - knižnica

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,586 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie -chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Interiérové vybavenie - polytechnika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,579 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie -chémia

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Interiérové vybavenie - fyzika

Faktúra

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
492 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2021
Názov

Osobné výdavky - finančný manažér

Osobné výdavky - finančný manažér

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
Obec Soľ
Žiadaná suma
1,629 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov

Osobné výdavky - projektový manažér

Osobné výdavky - projektový manažér

Vlastník dokladu
Obec Soľ
Dodávateľ
Obec Soľ
Žiadaná suma
2,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.09.2021
Názov IČO
Názov
Obec Soľ
IČO
00332861
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.