Popis projektu
Subjekt
Súkromná základná škola
Miesta realizácie
Giraltovce
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2020 - 01.07.2022
Celková suma
133,013 €
Vlastné zdroje
6,651 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stavebno-technické úpravy pre potreby o…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
15.06.2022
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
01.07.2022
Názov
Obstaranie IKT učební
Typ
E. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Obstaranie prírodovedných učební
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Obstaranie prírodovedných učební
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.03.2022
Skutočný koniec
04.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2020
Skutočný začiatok
24.11.2020
Plánovaný koniec
01.07.2022
Skutočný koniec
01.07.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
182,0 (osoby)
Cieľ
198,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2022
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2022
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

UNI 3, s.r.o. Faktúra FV202218

UNI 3, s.r.o. Faktúra FV202218

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,960 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

FA VF20211134

Faktúra Drevona

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA VF20211134

Faktúra Drevona

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA VF20211134

Faktúra Drevona

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA VF20211134

Faktúra Drevona

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,002 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

FA VF20211134

Faktúra Drevona

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,801 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

FA VF20211134

Faktúra Drevona

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,426 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

FA 20210308

faktúra MIVASOFT spol. S r.o.

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
16,138 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
833 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
38,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
835 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov

MONASTER fa č. 212000220

MONASTER fa. č. 212000220

Vlastník dokladu
Súkromná základná škola
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,180 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2022
Názov IČO
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
DREVONA INTERIORS s.r.o.
IČO
47188049
Názov
UNI 3, s. r. o.
IČO
45540390
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.