Popis projektu

Zlepšenie kľúčových kompetencií a zlepšenie výsledkov v meraniach dosiahnutých vedomostí žiakov, podpora prírodovedného zamerania žiakov a prepojenie teoretického a praktického vzdelávania s potrebami trhu práce na Základnej škole, Karpatská 803/11 vo Svidníku obstaraním odborných učební, zlepšením materiálno - technického vybavenia učební.

Cieľ 1. Zlepšenie výsledkov žiakov a zvyšovanie jazykových znalostí prostredníctvom obstarania jazykovej učebne.

Cieľ 2. Vytvorenie podmienok na rozvoj komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti žiakov prostredníctvom zriadenia školskej knižnice.

Cieľ 3. Podpora prírodovedného zamerania žiakov prostredníctvom obstarania prírodovednej učebne chémie.

Cieľ 4. Zefektívnenie výučby prírodovedných predmetov prostredníctvom obstarania didaktických pomôcok do učebne fyziky.

Cieľ 5. Prepojenie teoretického a praktického vzdelávania na základnej škole s potrebami trhu práce a tým zlepšenie umiestnenia mladých ľudí na trhu práce prostredníctvom obstarania polytechnickej učebne.

Cieľ 6. Zlepšenie technického stavu učební.

Žiaci (194) , pedagogickí zamestnanci (18 učiteľov a 1 asistent učiteľa), účastníci celoživotného vzdelávania, žiaci so ŠVVP (31).

Základná škola, Karpatská 803/11, Svidník, parcela č. 1180/134.

P0069 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl (194),  P0297 Počet podporených knižníc (1), P0320 Počet podporených učební jazykových (1), P0327 Počet podporených základných škôl (1), P0322 Počet podporených učební prírodovedných (2), P0321 Počet podporených učební polytechnických (1), P0319 Počet podporených učební IKT (0).

Viac
Subjekt
Mesto Svidník
Miesta realizácie
Svidník
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.05.2020 - 01.09.2022
Celková suma
136,885 €
Vlastné zdroje
6,844 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Aktivita 6. Stavebno – technické úprav…
Typ
F. RIUS_bez UMR_Sta…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
19.05.2020
Plánovaný koniec
01.08.2020
Skutočný koniec
29.05.2020
Názov
Aktivita 5. Obstaranie polytechnickej …
Typ
D. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 4. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 3. Obstaranie prírodovednej uč…
Typ
C. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 2. Obstaranie školskej knižnic…
Typ
B. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Aktivita 1. Obstaranie jazykovej učebne…
Typ
A. RIUS_bez UMR_Obs…
Plánovaný začiatok
01.01.2022
Skutočný začiatok
21.01.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
20.07.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
19.05.2020
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
30.09.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených učební prírodovedných
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební polytechnických
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených základných škôl
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební IKT
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet podporených knižníc
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Kapacita podporenej školskej infraštruktúry základných škôl
Hodnota
238,0 (osoby)
Cieľ
194,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov
Počet podporených učební jazykových
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
10.03.2023
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,285 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
780 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

didaktické pomôcky

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
4,792 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
987 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
2,114 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
8,637 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

technické a technologické vybavenie - IKT

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
MIVASOFT, spol. s r.o.
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interierové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,534 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interierové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
598 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interierové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,921 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

interierové vybavenie - nábytok

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

knižničný fond

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,398 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2022
Názov

finančný manažér 9/2020

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
87 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.10.2020
Názov

finančný manažér 4/2021

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.05.2021
Názov

finančný manažér 8/2020

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
130 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2020
Názov

finančný manažér 12/2020

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.01.2021
Názov

finančný manažér 1/2021

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.02.2021
Názov

finančný manažér 3/2021

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
23 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2021
Názov

finančný manažér 2/2021

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
22 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.03.2021
Názov

finančný manažér 10/2020

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2020
Názov

finančný manažér 11/2020

Sumarizačný hárok 2020/2021

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
65 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

Stavebno - technické úpravy pre potreby obstarania učebne chémie

Faktúra

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,779 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Finančný manažér 9/2022

sumarizačný hárok 05-09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2022
Názov

Finančný manažér 8/2022

sumarizačný hárok 05-09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2022
Názov

Finančný manažér 5/2022

sumarizačný hárok 05-09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
43 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2022
Názov

Finančný manažér 7/2022

sumarizačný hárok 05-09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
358 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.08.2022
Názov

Finančný manažér 6/2022

sumarizačný hárok 05-09/2022

Vlastník dokladu
Mesto Svidník
Dodávateľ
Mesto Svidník
Žiadaná suma
348 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2022
Názov IČO
Názov
Mesto Svidník
IČO
00331023
Názov
MIVASOFT, spol. s r.o.
IČO
36289906
Názov
MONASTER, s.r.o.
IČO
47454547
Názov
KP plus, s.r.o.
IČO
36475025
Názov
Michal Kostelník - MIKOSTAV
IČO
37654586
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.