V základnej škole úspešnejší

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
30.12.2016
Dátum uzavretia
31.08.2018
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
50,000,000 €
Prijaté žiadosti
577
Suma schválených žiadostí
49,568,176 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Úspešnejší pomocou inkluzívneho vzdelávania

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,700 €
Suma
108,540 €
Vlastné zdroje
5,427 €
Projekt

Bez pomoci to nejde

Základná škola- Škultétyho 1,…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
11,000 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Dajme šancu všetkým

Základná škola, Pieninská 27,…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
80,640 €
Vlastné zdroje
4,032 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenc…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,000 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Silná škola - škola s dobrou povesťou

Základná škola

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
57,060 €
Vlastné zdroje
2,853 €
Projekt

Zvyšovanie kvality inklúzie v ZŠ Omšenie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,566 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

V základnej škole Salka 428 úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Asistent pre zdravotne znevýhodnených

Spojená škola internátna s or…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,768 €
Suma
31,140 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Mesto Vysoké Tatry

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,944 €
Suma
31,140 €
Vlastné zdroje
1,557 €
Projekt

Asistent učiteľa

Obec Veľké Dravce

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,730 €
Suma
31,140 €
Vlastné zdroje
1,557 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole s maters…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,140 €
Vlastné zdroje
1,557 €
Projekt

Vyrovnávanie rozdielov v bežnej triede

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
31,140 €
Vlastné zdroje
1,557 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Rovnosť šancí - základ rozvoja osobnosti

Základná škola, Námestie mlad…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
180,074 €
Suma
259,380 €
Vlastné zdroje
12,969 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti v Základnej škole, Nižná b…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
138,040 €
Suma
259,380 €
Vlastné zdroje
12,969 €
Projekt

Spolu dokážeme viac

Základná škola, Pionierska 33…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
215,731 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Odstránenie spoločenských bariér - základ spoločn…

Základná škola Milana Rastisl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
238,204 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola, Toplianska 14…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
190,310 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Spoločnými silami cez prekážky k úspechu

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,854 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Cesta k úspechu

Základná škola, Mládežnícka, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
228,619 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Spolu úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
168,880 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Úspešne v základnej škole

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
210,656 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Spoločne cez prekážky k lepšiemu uplatneniu v živ…

Základná škola Jilemnického u…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
2,880 €
Vyčerpané z projektu
167,344 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Pomoc a spolupráca - zlepšenie výsledkov žiakov

Základná škola Strážske Miero…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
189,675 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Pomoc pri tvorbe základu úspešného života

Základná škola, Gorazdova 117…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
201,283 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Inkluzívny tím

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
158,470 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Modernejšia škola

Základná škola Myjava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
197,230 €
Suma
252,000 €
Vlastné zdroje
12,600 €
Projekt

Dajme žiakom príležitosť uspieť

Základná škola, J.Hollého 696…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
138,142 €
Suma
246,197 €
Vlastné zdroje
12,310 €
Projekt

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledko…

Základná škola Márie Medvecke…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
155,096 €
Suma
229,770 €
Vlastné zdroje
11,488 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania vytvorením nov…

Základná škola Alexandra Pavl…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
155,371 €
Suma
212,220 €
Vlastné zdroje
10,611 €
Projekt

Spolu sa nám ľahšie učí

Základná škola, Železničná 14…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
162,544 €
Suma
207,540 €
Vlastné zdroje
10,377 €
Projekt

Efektívnejšie štúdium

Základná škola, Ul. sv. Micha…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
160,736 €
Suma
207,540 €
Vlastné zdroje
10,377 €
Projekt

S vašou pomocou za našimi snami

Základná škola, J. Alexyho 19…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
145,472 €
Suma
207,540 €
Vlastné zdroje
10,377 €
Projekt

Tri prúty

Základná škola, Hlavná 121, 0…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
153,980 €
Suma
204,840 €
Vlastné zdroje
10,242 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenc…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
170,498 €
Suma
204,840 €
Vlastné zdroje
10,242 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola Narnia

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,897 €
Suma
202,320 €
Vlastné zdroje
10,116 €
Projekt

ZŠ Koperníkova v Hlohovci - dobrý štart pre všetk…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,041 €
Suma
202,320 €
Vlastné zdroje
10,116 €
Projekt

V základnej škole Martinská úspešnejší

Základná škola, Martinská 20,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
141,461 €
Suma
200,160 €
Vlastné zdroje
10,008 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola J.A.Komenského

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,858 €
Suma
200,160 €
Vlastné zdroje
10,008 €
Projekt

Inkluzívny tím a asistenti učiteľa v ZŠ J.J.Thurz…

Základná škola Júliusa Juraja…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
168,109 €
Suma
198,630 €
Vlastné zdroje
9,932 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
131,283 €
Suma
198,630 €
Vlastné zdroje
9,932 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola Slobody 2, Pol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
135,923 €
Suma
195,660 €
Vlastné zdroje
9,783 €
Projekt

Spolu to dokážeme

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
762 €
Vyčerpané z projektu
143,906 €
Suma
195,607 €
Vlastné zdroje
9,780 €
Projekt

Učíme sa ľahšie

Základná škola, Ul. Obrancov …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
151,609 €
Suma
194,940 €
Vlastné zdroje
9,747 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Základná škola E. M. Šoltésov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
156,144 €
Suma
194,940 €
Vlastné zdroje
9,747 €
Projekt

Hravo, zdravo a úspešne

Základná škola, Sadová 620, S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,956 €
Suma
189,720 €
Vlastné zdroje
9,486 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Trebišovská…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,919 €
Suma
189,720 €
Vlastné zdroje
9,486 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Požiarnická…

Základná škola Košice

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
148,223 €
Suma
189,720 €
Vlastné zdroje
9,486 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ Komenské…

Základná škola, Komenského v …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
149,108 €
Suma
186,840 €
Vlastné zdroje
9,342 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Spojená škola sv. Františka A…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
139,621 €
Suma
181,935 €
Vlastné zdroje
9,097 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Základná škola, Nábrežná 95, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,664 €
Suma
177,930 €
Vlastné zdroje
8,896 €
Projekt

Pomoc a spolupráca - lepšie výsledky celého kolek…

Základná škola Jana Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
141,768 €
Suma
176,400 €
Vlastné zdroje
8,820 €
Projekt

Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelan…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
124,064 €
Suma
176,400 €
Vlastné zdroje
8,820 €
Projekt

Individuálne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
126,775 €
Suma
176,400 €
Vlastné zdroje
8,820 €
Projekt

Inklúziou pre lepšiu školu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
154,489 €
Suma
171,180 €
Vlastné zdroje
8,559 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Českoslov…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,236 €
Suma
168,660 €
Vlastné zdroje
8,433 €
Projekt

V základnej škole Limbová úspešnejší

Základná škola, Limbová 30, Ž…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
130,712 €
Suma
167,858 €
Vlastné zdroje
8,393 €
Projekt

"Pomôž mi a ja ti ukážem svoju jedinečnosť."

Spojená škola svätých Košický…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
120,081 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Rovnaký prístup k vzdelávaniu na ZŠ SNP 1, Humenné

Základná škola, SNP 1, Humenné

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
115,894 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Spolu to dokážeme v ZŠ s MŠ Cyrila a Metoda, Star…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,758 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Nechceme byť sami

Základná škola Starozagorská …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,005 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Cez prekážky k úspechu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
123,918 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Inkluzívne štúdium

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
135,886 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Evanjelická spojená škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,790 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Zlepšenie školských výsledkov pomocou inklúzie

Evanjelická spojená škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,603 €
Suma
167,490 €
Vlastné zdroje
8,374 €
Projekt

Šanca pre kvalitnejšie vzdelávanie žiakov so ŠVVP

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,024 €
Suma
165,960 €
Vlastné zdroje
8,298 €
Projekt

V ZŠsMŠ Gogoľova, Topoľčany úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,822 €
Suma
165,551 €
Vlastné zdroje
8,278 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola Krosnianska 2,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,563 €
Suma
164,080 €
Vlastné zdroje
8,204 €
Projekt

Inklúzia vo výchovno-vzdelávacích procesoch ZŠ Na…

Základná škola v Trenčíne, Na…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
113,371 €
Suma
163,800 €
Vlastné zdroje
8,190 €
Projekt

Moderná výučba

Základná škola Františka Hruš…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,358 €
Suma
163,800 €
Vlastné zdroje
8,190 €
Projekt

Rovnoprávne vzdelávanie v súčinnosti s inklúziou

Katolícka spojená škola, Škol…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
114,613 €
Suma
163,800 €
Vlastné zdroje
8,190 €
Projekt

Škola pre všetkých - škola pre každého

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
110,534 €
Suma
163,800 €
Vlastné zdroje
8,190 €
Projekt

Podpora inklúzie pomocou nových pracovných miest

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,102 €
Suma
163,800 €
Vlastné zdroje
8,190 €
Projekt

Pomoc a rovnosť šancí znamená úspech jednotlivcov…

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
104,294 €
Suma
163,707 €
Vlastné zdroje
8,185 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Ľudovíta Fu…

Základná škola Ľudovíta Fullu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
134,997 €
Suma
162,819 €
Vlastné zdroje
8,141 €
Projekt

Úspešní v škole, úspešní v živote

Základná škola Pavla Križku U…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
146,515 €
Suma
161,670 €
Vlastné zdroje
8,084 €
Projekt

Spojená škola, Letná ulica 3453/34, 058 01 Poprad…

Spojená škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,995 €
Suma
159,713 €
Vlastné zdroje
7,986 €
Projekt

Škola, v ktorej je každý niekým

Základná škola Stará Turá, Hu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
135,361 €
Suma
158,580 €
Vlastné zdroje
7,929 €
Projekt

Šanca na úspech

Základná škola, Hradná 22, No…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
120,669 €
Suma
158,580 €
Vlastné zdroje
7,929 €
Projekt

V našej škole sa učíme všetci spolu.

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,333 €
Suma
158,580 €
Vlastné zdroje
15,858 €
Projekt

Efektívnejšie vzdelávanie

Základná škola Sitnianska 32,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,033 €
Suma
158,580 €
Vlastné zdroje
7,929 €
Projekt

Každý z nás je jedinečný! - Inkluzívny model vzde…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
140,917 €
Suma
158,580 €
Vlastné zdroje
7,929 €
Projekt

Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska Humenné

Základná škola, Hrnčiarska 13…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,454 €
Suma
156,690 €
Vlastné zdroje
7,834 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola Zlatá 2, Rožňa…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
119,001 €
Suma
152,248 €
Vlastné zdroje
7,612 €
Projekt

V základnej škole úspešnejsí

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,429 €
Suma
150,120 €
Vlastné zdroje
7,506 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Spojená škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
105,256 €
Suma
149,556 €
Vlastné zdroje
7,478 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola kpt. J.Nálepku…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,878 €
Suma
148,140 €
Vlastné zdroje
7,407 €
Projekt

Úspešne vzdelávať každého

Základná škola Mateja Bela

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,224 €
Suma
147,050 €
Vlastné zdroje
7,352 €
Projekt

Inkluzívna škola v Námestove

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
118,748 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Podpora inklúzie v SŠ Pohronská Polhora-nádej pre…

Spojená škola, Hlavná 1, 976 …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
113,519 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Využime rôznorodosť našich žiakov a lepšie ich p…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
391 €
Vyčerpané z projektu
103,180 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Škola je pre každého

Základná škola, Jilemnického …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
103,388 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ v Kráľovskom…

Základná škola s vyučovacím j…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,825 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
134,724 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ s MŠ, Koz…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
95,663 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie v Základnej škole Námestovo

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
118,778 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola v Kurime

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
121,705 €
Suma
146,430 €
Vlastné zdroje
7,322 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,866 €
Suma
145,270 €
Vlastné zdroje
7,264 €
Projekt

Žijú medzi nami a chcú byť úspešní

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,956 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Spolu vieme viac

Základná škola Komenského 6, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
127,748 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,921 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Pomocná ruka pri tvorbe základu úspešného života

Základná škola Bélu Bartóka s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
113,657 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Základná škola - Grundschule, Hradné námestie 38,…

Základná škola - Grundschule,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
80,435 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
80,452 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Zvyšovanie inkluzívnosti a rovnaký prístup ku kva…

Základná škola Dr. Ivana Dére…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
81 €
Vyčerpané z projektu
120,472 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,793 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

ZŠ A. Felcána v Hlohovci - dobrý štart pre všetký…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,516 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,440 €
Vyčerpané z projektu
102,636 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

ZŠ sv. Jozefa v Hlohovci - kvalitné vzdelanie pre…

Základná škola svätého Jozefa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
104,074 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,434 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Pre každého otvorená cesta k vzdelaniu – zvýšenie…

Základná škola Rohožník

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,854 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Inkluzívne štúdim

Základná škola J.Kráľa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,171 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Pomocná ruka-šanca pre všetkých k úspešnému vzdel…

Základná škola Pavla Országha…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
125,695 €
Suma
145,260 €
Vlastné zdroje
7,263 €
Projekt

Inkluzívny tím v KSŠ sv. F. Assiského Banská Štia…

Katolícka spojená škola sv. F…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
131,010 €
Suma
140,040 €
Vlastné zdroje
7,002 €
Projekt

Kvalitné vzdelávanie v ZŠ s MŠ Štefana Moysesa

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
93,242 €
Suma
137,880 €
Vlastné zdroje
6,894 €
Projekt

Školský psychológ a asistenti učiteľa pre žiakov …

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,868 €
Suma
137,880 €
Vlastné zdroje
6,894 €
Projekt

Zabezpečenie a podpora vzdelávacieho procesu so š…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,865 €
Suma
137,880 €
Vlastné zdroje
6,894 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,782 €
Suma
136,350 €
Vlastné zdroje
6,818 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,510 €
Suma
136,350 €
Vlastné zdroje
6,818 €
Projekt

EFEKTÍVNA INKLÚZIA

Základná škola s materskou š…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,744 €
Vyčerpané z projektu
89,048 €
Suma
136,350 €
Vlastné zdroje
6,818 €
Projekt

Úspech pre každého

Základná škola Jozefa Hanulu,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
833 €
Vyčerpané z projektu
90,266 €
Suma
136,350 €
Vlastné zdroje
6,818 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania

Základná škola Malá Ida

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,865 €
Suma
136,350 €
Vlastné zdroje
6,818 €
Projekt

Inkluzívny tím

Základná škola kniežaťa Pribi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
116,695 €
Suma
132,660 €
Vlastné zdroje
6,633 €
Projekt

Podpora vzdelávania

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,784 €
Suma
132,660 €
Vlastné zdroje
6,633 €
Projekt

Podpora inklúzie v základnej škole Pruské

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,406 €
Suma
129,690 €
Vlastné zdroje
6,484 €
Projekt

Rovnaké príležitosti pre všetkých

Základná škola, Komenského 3,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
87,405 €
Suma
127,440 €
Vlastné zdroje
6,372 €
Projekt

Podpora inklúzie v našej škole

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,332 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Pomôž mi, aby som to zvládol sám

Základná škola, Pri Podlužian…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,513 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

V základnej škole Slovenských dobrovoľníkov úspeš…

Základná škola, Slovenských d…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,231 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti a rovností príležitostí pr…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
85,852 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Zvýšenie inklúzie a rovnaký prístup ku kvalitnému…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
97,953 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti výchovno-vzdelávacieho pro…

Základná škola Jána Kupeckého…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,959 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Spolu to zvládneme!

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,852 €
Suma
124,560 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Úspešnejší v ZŠ Kuzmice

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,038 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Zlepšenie výsledkov a kompetencií žiakov na ZŠ s …

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,852 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelan…

Súkromná základná škola DSA, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,005 €
Vyčerpané z projektu
79,232 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Zvýšenie inklužívnosti vzdelávania vytvorením nov…

Základná škola, Ulica 8.mája …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,294 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola Oslany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,127 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelan…

Súkromná základná škola s mat…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,448 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

SPOLU TO ZVLÁDNEME

Základná škola, Kluknava 43

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
3,450 €
Vyčerpané z projektu
93,548 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Skvalitňovanie školskej úspešnosti žiakov so ŠVVP…

Základná Škola, Školská 3, Po…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,896 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,454 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzd…

Základná škola Mlynská, 697/7…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,059 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Pomoc pre žiakov prostredníctvom inkluzívneho tímu

Základná škola Františka Rákó…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
94,890 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

S radosťou a úsmevom

Základná škola v Malackách, Z…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,517 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania vytvorením nov…

Základná škola Ul. karpatská …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
99,291 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelan…

Súkromná základná škola DSA, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
76,616 €
Suma
124,200 €
Vlastné zdroje
6,210 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Staničná 13…

Základná škola Staničná 13, K…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,075 €
Suma
122,321 €
Vlastné zdroje
6,116 €
Projekt

Škola pre všetkých

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
75,073 €
Suma
121,200 €
Vlastné zdroje
6,060 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti a rovnakého prístupu ku kv…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
108,091 €
Suma
116,820 €
Vlastné zdroje
5,841 €
Projekt

Vzdelávame sa bez rozdielu

Základná škola, Ul. Dr. Jansk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
88,140 €
Suma
116,820 €
Vlastné zdroje
5,841 €
Projekt

Kvalitné vzdelávanie

Základná škola Sándora Petőfi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,016 €
Suma
116,820 €
Vlastné zdroje
5,841 €
Projekt

Pomôžme si navzájom

Základná škola Jozefa Cígera …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
78,036 €
Suma
116,722 €
Vlastné zdroje
5,836 €
Projekt

Úspešne na základnej škole

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,512 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Inklúzia profesionálne

Súkromná základná škola, Mlád…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,388 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Podajme pomocnú ruku

Základná škola s Materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,324 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Efektívnejšie štúdium

Základná škola Janova Lehota …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
101,104 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Efektívne štúdium

Základná škola Jánosa Endrődy…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
37,584 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Inklúzia

Základná škola Istvána Dobóa …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,104 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Úspešná škola

Základná škola kráľa Svätoplu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,440 €
Vyčerpané z projektu
69,576 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Moderná inklúzia

Základná škola, Na bielenisku…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
84,728 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Všetci môžeme byť úspešní

Cirkevná základná škola sv. J…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
102,917 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,707 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

V základnej škole úspešne

Základná škola s vyučovacím j…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
98,747 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Vzdelaním za poznaním

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
75,104 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Základná škola Gergelya Czucz…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,556 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie pre žiakov ZŠ s…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
63,798 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Vytváranie podmienok pre úspešnosť integrovaných …

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
81,908 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

K lepšiemu vzdelaniu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,124 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Life Academy Poprad úspešnejšia

Súkromná základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,856 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Modernejšie štúdium

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,237 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,458 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Moderné štúdium

Základná škola, Horná Štubňa …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
104,336 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Spolu to zvládneme

Základná škola Štefana Šmálik…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,648 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Spoločne k cieľu bez rozdielov

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,163 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Žiaci so špeciálnymi potrebami úspešnejší na ZŠ s…

Spojená škola sv. Jozefa

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,435 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Pomôžme si navzájom

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
230 €
Vyčerpané z projektu
86,714 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Základná škola Adely Ostrolúc…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
79,362 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Šanca pre všetkých

Základná škola Jozefa Cígera …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,875 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie výsledkov a kompete…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
100,341 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,137 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

Inklúzia

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,872 €
Suma
114,120 €
Vlastné zdroje
5,706 €
Projekt

ZŠ v Šulekove - dobrý štart pre všetkých

Základná škola Vilka Šuleka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,500 €
Suma
113,894 €
Vlastné zdroje
5,695 €
Projekt

Inklúzia v našej škole

Cirkevná spojená škola Panny …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,629 €
Suma
113,678 €
Vlastné zdroje
5,684 €
Projekt

Inklúziou k úspešnosti všetkých na ZŠ s MŠ Pod Pa…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
90,463 €
Suma
110,430 €
Vlastné zdroje
5,522 €
Projekt

V Základnej škole s materskou školou, Višňové 446…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
74,233 €
Suma
110,250 €
Vlastné zdroje
5,512 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola A.Sládkoviča

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,656 €
Suma
108,540 €
Vlastné zdroje
5,427 €
Projekt

Zlepšenie úspešnosti vo vzdelávaní a vo vzdelávac…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
91,113 €
Suma
108,540 €
Vlastné zdroje
5,427 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola Lúčna Vranov n…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,558 €
Suma
108,540 €
Vlastné zdroje
5,427 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola, Školská 1, Ľu…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,490 €
Suma
108,540 €
Vlastné zdroje
5,427 €
Projekt

Podpora úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích v…

Základná škola, Kukučínova ul…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
95,087 €
Suma
108,540 €
Vlastné zdroje
5,427 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,088 €
Suma
108,185 €
Vlastné zdroje
5,409 €
Projekt

V základnej škole úspešnejšie

Základná škola Hliník nad Hro…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,736 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

V základnej škole Trnové úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,799 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,683 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

Inklúziou k zlepšeniu úspešnosti žiakov

Základná škola, Šišov 74

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
92,781 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

V základnej škole Lichardova úspešnejší

Základná škola, Lichardova 24…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
75,591 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola, Zákopčie č. 9…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
86,980 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie a rozvoj možností a osobno…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
89,142 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

Efektívnejšie inkluzívne štúdium

Základná škola Milana Mravca

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,661 €
Suma
106,740 €
Vlastné zdroje
5,337 €
Projekt

Inkluzívny tím v ZŠ Sama Cambela

Základná škola Sama Cambela

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,069 €
Suma
106,560 €
Vlastné zdroje
5,328 €
Projekt

Možnosti má každý žiak iné

Základná škola Nám. Konkolyho…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,556 €
Suma
105,210 €
Vlastné zdroje
5,260 €
Projekt

Doplnenie špeciálnych pracovných pozícií v Základ…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,985 €
Suma
105,210 €
Vlastné zdroje
5,260 €
Projekt

Zvyšovanie kvality inklúzie v ZŠ Novomeského

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,783 €
Suma
104,040 €
Vlastné zdroje
5,202 €
Projekt

V základnej škole Karpatská úspešnejší

Základná škola, Karpatská 806…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
95,568 €
Suma
103,680 €
Vlastné zdroje
5,184 €
Projekt

V Základnej škole V. Javorku Žilina úspešnejší

ZŠ V. Javorku 32, Žilina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,452 €
Suma
101,520 €
Vlastné zdroje
5,076 €
Projekt

Šanca pre všetky deti

Základná škola Jána Lipského …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,010 €
Suma
98,550 €
Vlastné zdroje
4,928 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola, Školská 212/1…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
88,722 €
Suma
97,620 €
Vlastné zdroje
4,881 €
Projekt

Záleží nám na každom žiakovi

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,979 €
Suma
97,092 €
Vlastné zdroje
4,855 €
Projekt

Pomáhame tým, ktorí to najviac potrebujú

Základná škola, Podvysoká 307

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
73,790 €
Suma
97,092 €
Vlastné zdroje
4,855 €
Projekt

Podpora vzdelávania

Základná škola Juraja Fándlyh…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,160 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,407 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Sme jedineční, zvládneme to!

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
83,498 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

V základnej škole úspešne

Spojená škola Juraja Turza, S…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,444 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Konštantíno…

Základná škola, Konštantínova…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,765 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Podpora inklúzie

Základná škola Šaštín - Stráže

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,985 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Aby v škole nebolelo

Základná škola sv. Cyrila a M…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
76,031 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ Prostějo…

Základná škola, Prostějovská …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
65,726 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Asistent učiteľa ako podpora vzdelávania žiakov s…

Základná škola Janka Matúšku,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,754 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania pre znevýhodnený…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,590 €
Suma
93,420 €
Vlastné zdroje
4,671 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola, Komenského 37…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,273 €
Suma
91,344 €
Vlastné zdroje
4,567 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ M. R. Štefá…

Základná škola M.R.Štefánika,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
827 €
Vyčerpané z projektu
65,896 €
Suma
88,619 €
Vlastné zdroje
4,431 €
Projekt

Škola o deťoch a pre deti

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
677 €
Vyčerpané z projektu
73,436 €
Suma
88,200 €
Vlastné zdroje
4,410 €
Projekt

Ak nevládzeš, pomôžeme Ti

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,144 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Skvalitnenie inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ V…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,378 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Učením k úspechu

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
161 €
Vyčerpané z projektu
58,393 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Aby každé dieťa zažilo v škole úspech ...

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
37,310 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Všetci spolu bez výnimky

Spojená škola bl. biskupa Goj…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,903 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

ÁMOS

Základná škola, Školská 297, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,731 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Rovnosť šancí vo vzdelávaní pre žiakov z MRK

eMKLub

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,455 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Moderné inklúzie vzdelavanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,421 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Tovarné

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,416 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Byť úspešný v ZŠ Kapušany

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,627 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania vytvorením nov…

Cirkevná základná škola sv. J…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
82,930 €
Suma
88,020 €
Vlastné zdroje
4,401 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Obec Zemplínska Široká

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,010 €
Suma
87,960 €
Vlastné zdroje
4,398 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v obci Peder

Obec Peder

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,850 €
Suma
86,832 €
Vlastné zdroje
4,342 €
Projekt

Úspech patrí každému - zvýšenie inkluzívnosti vzd…

Cirkevná spojená škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
70,064 €
Suma
84,510 €
Vlastné zdroje
4,226 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,050 €
Suma
84,330 €
Vlastné zdroje
4,216 €
Projekt

Škola pre všetkých

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,060 €
Suma
84,330 €
Vlastné zdroje
4,216 €
Projekt

Rovnaké príležitosti pre všetkých

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,273 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Základná škola Bystré

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,708 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Úspešnejšia škola

Základná škola, Pavilón B, Šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,169 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie v ZŠ s MŠ Krajné

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,916 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Podpora inkluzívnosti a rovnaký prístup k vzdelan…

Základná škola, Kvačany 227

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,176 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Podpora inklúzie v Základnej škole Ľudovíta Štúra

Základná škola Ľudovíta Štúra…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,231 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Pomocná ruka pre žiakov s rôznorodým potenciálom

Základná škola, Ulica kpt. Ná…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,589 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

ZŠ Zázrivá- všetci žiaci úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
70,325 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

S pomocou to zvládnem

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,797 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ s MŠ Plavni…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,294 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Škola pre všetkých

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,517 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Skvalitnenie podmienok vzdelávacieho procesu a za…

Základná škola, Školská 2, St…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
53,652 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

V Základnej škole v Chtelnici úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
69,167 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Podpora vzdelávania

Cirkevná základná škola sv. D…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,214 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Inklúzia

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
66,784 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Spolu to všetci zvládneme

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,296 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Modernejšia výučba

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,387 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Na ceste k lepším výsledkom

Základná škola, Bátovce 368

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,567 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Šanca pre všetkých - inklúzia v edukačnom prostre…

Základná škola Fándlyho 11 90…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,680 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Budúcnosť patrí pripraveným

Základná škola, Tematínska ul…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,660 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie žiakov s rôznorodým potenc…

Základná škola Mirka Nešpora …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,416 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

V ZŠ Zohor úspešnejší

Základná škola Albína Brunovs…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,488 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
71,823 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Moderné vzdelávanie

Základná škola Leopoldov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,166 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti na Základnej škole, Komen…

Základná škola, Komenského 19…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
46,966 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Podpora vzdelávania

Obec Držkovce

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
14,271 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

Inklúzia

Základná škola Topoľčianky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,793 €
Suma
82,980 €
Vlastné zdroje
4,149 €
Projekt

S pomocou k úspechu

Súkromná základná škola Magán…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
33,930 €
Suma
82,979 €
Vlastné zdroje
8,298 €
Projekt

inkluzívnosť Inkluzívnosť prístup ku kvalitnému v…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
72,244 €
Suma
82,906 €
Vlastné zdroje
4,145 €
Projekt

Zlepšenie školskej úspešnosti žiakov

Základná škola Jána Amosa Kom…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,340 €
Suma
82,800 €
Vlastné zdroje
4,140 €
Projekt

Šanca na úspech – zvýšenie inkluzívnosti vzdeláva…

Základná škola Športová 470 9…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
67,802 €
Suma
80,640 €
Vlastné zdroje
4,032 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola Vinohradská 62…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
57,702 €
Suma
80,640 €
Vlastné zdroje
4,032 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania vytvorením nov…

Základná škola Cernina

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,703 €
Suma
80,640 €
Vlastné zdroje
4,032 €
Projekt

Moderné inkluzívne vzdelávanie

Bakomi

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,073 €
Suma
79,290 €
Vlastné zdroje
7,929 €
Projekt

Cesta za poznaním

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
62,525 €
Suma
79,290 €
Vlastné zdroje
3,964 €
Projekt

V Základnej škole s materskou školou v Závodí úsp…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,268 €
Suma
75,600 €
Vlastné zdroje
3,780 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania

Základná škola Reformovanej k…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
24,630 €
Suma
75,600 €
Vlastné zdroje
3,780 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania v ZŠ Svit

Základná škola Svit

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,526 €
Suma
75,600 €
Vlastné zdroje
3,780 €
Projekt

Každé dieťa chce zažiť úspech

Základná škola, Angyalova uli…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,797 €
Suma
75,600 €
Vlastné zdroje
3,780 €
Projekt

Moderná výučba

Obec Vrádište

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,416 €
Suma
75,600 €
Vlastné zdroje
3,780 €
Projekt

Zvýšenie miery inkluzívnosti Základnej školy na Z…

Základná škola Krompachy, Zem…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,632 €
Suma
74,070 €
Vlastné zdroje
3,704 €
Projekt

Šanca na úspech

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,748 €
Suma
74,070 €
Vlastné zdroje
3,704 €
Projekt

Lepší štart do života

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
54,988 €
Suma
73,620 €
Vlastné zdroje
3,681 €
Projekt

Praktickejšie štúdium

Základná škola Štefana Kohári…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,101 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Pomôžme si napredovať

Základná škola Pavla Dobšinsk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
68,382 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívneho vzdelávania v základnej ško…

Obec Vrakúň

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
161 €
Vyčerpané z projektu
16,080 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Chceme byť úspešnejsí

Základná škola Lajosa Mocsáry…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
51,314 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ s MŠ Vika…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,436 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,601 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,117 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Moderná a tvorivá škola, ktorá pripravuje svojich…

Základná škola, Morovnianska …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,948 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Doplnenie špeciálnych pracovných pozícií v Základ…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,075 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Spolu to zvládneme lepšie

Základná škola, P.Jilemnickéh…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
60,789 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania na ZŠ M. Tompu

Základná škola Mihálya Tompu …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
61,868 €
Suma
72,360 €
Vlastné zdroje
3,618 €
Projekt

SME IN - Inklúzia v praxi jednej školy

Základná škola Júlie Bilčíkov…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,350 €
Suma
71,405 €
Vlastné zdroje
3,570 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola s vyučovacím j…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
26,231 €
Suma
71,138 €
Vlastné zdroje
3,557 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola - Alapiskola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
59,862 €
Suma
70,752 €
Vlastné zdroje
3,538 €
Projekt

Cez prekážky

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,931 €
Suma
70,380 €
Vlastné zdroje
3,519 €
Projekt

S asistentom to ide ľahšie

Spojená škola, SNP 1653/152, …

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,744 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,764 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Spolu to dokážeme

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,848 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Pomocná ruka pri prekonávaní bariér

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
16,927 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zvýšme inkluzívnosť vzdelávania a buďme úspešnejš…

Katolícka spojená škola, Nám.…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
44,391 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zlepšenie podmienok vzdelávania a vzdelávacích vý…

Základná škola Slovenského ná…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
37,645 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Špeciálna základná škola, Ul.…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,254 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inklúzia je predpokladom úspechu

Základná škola Ľubotice na St…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
34,863 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

S efektívnou inklúziou k dôstojnému vzdelávaniu

Základná škola Klokočov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,333 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Spojená škola internátna, Úzk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
58,777 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Inklúzia

Základná škola Hruštín

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,541 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Veľká pomoc malým

Súkromná základná škola s mat…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
56,200 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,499 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Efektívnejšie štúdium

Základná škola, Školská 1, Fi…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
52,262 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Inkluzívne vzdelávanie

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,681 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

"Inkluzívna cesta" Základnej školy s Materskou šk…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
36,488 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania pre žiakov so ŠV…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,810 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Úspech v škole - pevný základ do života

Spojená škola Dudince

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
35,915 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Podpora inkluzívneho vzdelávania na ZŠ s MŠ Bánov

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,354 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola Lajosa Pongrác…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,730 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Učiť sa poznávať, konať a žiť spoločne

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,958 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,418 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Podpora vzdelania

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
39,021 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola Starohorská ul…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
19,999 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Škola pre všetkých

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,365 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Podpora vzdelávania žiakov so ŠVVP v Základnej šk…

Základná škola J.Horáka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
37,734 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

V Základnej škole sv. Gorazda úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
48,877 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Buďme úspešnejší v ZŠ s MŠ Svätý Kríž

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,451 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Podpora školskej inklúzie v Špeciálnej základnej …

Spojená škola internátna, M.U…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
49,855 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitňovanie vyučovacieho procesu pre žiakov so…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,699 €
Suma
62,280 €
Vlastné zdroje
3,114 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Základná škola sv. Cyrila a M…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
47,559 €
Suma
62,276 €
Vlastné zdroje
6,228 €
Projekt

Asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP

Základná škola Komárno, Ul. p…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,511 €
Suma
62,005 €
Vlastné zdroje
3,100 €
Projekt

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledko…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,948 €
Suma
61,761 €
Vlastné zdroje
3,088 €
Projekt

S asistentom k lepšiemu vzdelaniu

Základná škola J. Kollára

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
50,418 €
Suma
61,305 €
Vlastné zdroje
3,065 €
Projekt

V základnej škole úspešnejšie

Základná škola Štefana Senčíka

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
43,946 €
Suma
60,017 €
Vlastné zdroje
3,001 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola Uzovské Pekľany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
55,918 €
Suma
58,680 €
Vlastné zdroje
2,934 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,456 €
Suma
57,816 €
Vlastné zdroje
2,891 €
Projekt

Inklúzia

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
38,767 €
Suma
57,060 €
Vlastné zdroje
2,853 €
Projekt

Podpora vzdelávacieho procesu a zabezpečenie rovn…

Základná škola s vyučovacím j…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,978 €
Suma
57,060 €
Vlastné zdroje
2,853 €
Projekt

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie vzdelávacích výsled…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,294 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Podpora inklúzie

Základná škola, Školská 192/8…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,354 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Úspešná inklúzia v ZŠ s MŠ Kľačany

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
4,824 €
Vyčerpané z projektu
34,844 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Zvýšenie inklúzie a zlepšenie vzdelávacích výsled…

Základná škola

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
41,630 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

V Základnej škole Jarná Žilina úspešnejší

Základná škola, Jarná 20, 010…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
42,148 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích vý…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,822 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Spojená škola, Školská 370/19…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,760 €
Vyčerpané z projektu
13,478 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Inklúzia vo vzdelávaní

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
32,630 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Cirkevná základná škola s mat…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,190 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v Základnej šk…

Základná škola s materskou šk…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
45,539 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

Zlepšenie prístupu k vzdelávaniu a vzdelávacích v…

Cirkevná základná škola sv. G…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
27,796 €
Suma
51,840 €
Vlastné zdroje
2,592 €
Projekt

V základnej škole úspešnejší

Základná škola s materskou šk…

Stav