Popis projektu

Obec Litava je žiadateľom projektu s názvom „Uspešnejší v škole“. Projekt svojím zameraním je určený pre ZŠ Litava, ktorá nemá právnu subjektivitu. Škola zabezpečuje vyučovanie v ročníkoch 1.-4.

Cieľom projektu je podporiť inklúziu, zlepšiť podmienky vzdelávanie a tiež výsledky žiakov školy.

Realizácia projektu bude prebiehať v jednej hlavnej aktivite:

Aktivita č.1: Podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľov pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

Realizácie projektu bude prebiehať v čase od 03/2018 do 02/2021. Miesto realizácie bude obec Litava priestory školy. Cieľová skupina: žiaci základnej školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

V projekte budú naplnené tieto plánované merateľné ukazovatele:

P0052 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu - 20

P0053 Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu - 20

P0314 Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania - 1

P0421 Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania - 1

P0605 Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu - 20

P0606 Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania - 20

Viac
Subjekt
Obec Litava
Miesta realizácie
Litava
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2018 - 01.08.2021
Celková suma
31,140 €
Vlastné zdroje
1,557 €
Vyčerpané z projektu
13,580 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Ľudské zdroje

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podpora inklúzie prostredníctvom asiste…
Typ
Aktivity prispievaj…
Plánovaný začiatok
01.09.2018
Skutočný začiatok
11.09.2018
Plánovaný koniec
01.08.2021
Skutočný koniec
31.08.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
-
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet podporených škôl, ktoré uplatňujú inkluzívny model vzdelávania
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Dodatočný počet žiakov so ŠVVP zo SZP zaradených v bežných triedach, v školách ktoré implementujú inkluzívny model vzdelávania 24 mesiacov po skončení projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania, ktorým sa zlepšili študijné výsledky 6 mesiacov po absolvovaní programu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet škôl zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov
Počet žiakov so ŠVVP v podporených školách zapojených do aktivít zameraných na podporu inkluzívneho modelu vzdelávania
Hodnota
32,0 (počet)
Cieľ
20,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.09.2021
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

4.6.1 Asistent učiteľa (Andrea Pramuková

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
605 €
Schválené na preplatenie
605 €
Realizácia
05.10.2018
Názov

4.6.1 Asistent učiteľa (Andrea Pramuková)

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

4.6.1 Asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 11/2018

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.12.2018
Názov

4.6.1. Asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 12/2018

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
04.01.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) - 01/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.02.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) - 02/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.03.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 04/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.05.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 03/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
05.04.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 06/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
04.07.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 05/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 8/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.09.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 07/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 10/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.11.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 09/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.10.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 11/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
06.12.2019
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 12/2019

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
865 €
Realizácia
07.01.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 03/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 01/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.02.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 02/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.03.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 06/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 04/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 05/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 08/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 07/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 09/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 12/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 10/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 11/2020

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 03/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
451 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2021
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 02/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.03.2021
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 01/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.02.2021
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 05/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.06.2021
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 06/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2021
Názov

Mzda asistent učiteľa (Andrea Pramuková) 04/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzda asistenta učiteľa (Andrea Pramuková) 7/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.08.2021
Názov

Mzda asistenta učiteľa (Andrea Pramuková) 8/2021

Účtovný doklad mzdy projekt

Vlastník dokladu
Obec Litava
Dodávateľ
Obec Litava
Žiadaná suma
275 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2021
Názov IČO
Názov
Obec Litava
IČO
00320102
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.