DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Bratislava - mestská časť Vajnory

Projekty
0
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
826,429 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,657,874 €
Vlastné zdroje
1,665,787 €
Projekt

Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
824,922 €
Vyčerpané z projektu
2,114,689 €
Suma
16,557,420 €
Vlastné zdroje
1,655,742 €
Projekt

Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanaliz…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,901,013 €
Suma
14,258,215 €
Vlastné zdroje
1,425,821 €
Projekt

Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,154,975 €
Suma
12,714,096 €
Vlastné zdroje
1,271,410 €
Projekt

Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
894,988 €
Vyčerpané z projektu
7,812,268 €
Suma
12,651,814 €
Vlastné zdroje
1,265,181 €
Projekt

Inovácia a modernizácia úpravne vody Málinec

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
27,478 €
Vyčerpané z projektu
115,329 €
Suma
11,519,952 €
Vlastné zdroje
1,151,995 €
Projekt

Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
417,477 €
Vyčerpané z projektu
10,033,506 €
Suma
11,394,739 €
Vlastné zdroje
1,139,474 €
Projekt

Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,142,452 €
Suma
11,010,020 €
Vlastné zdroje
1,101,002 €
Projekt

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie o…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,070,747 €
Suma
10,006,370 €
Vlastné zdroje
1,000,637 €
Projekt

NESVADY - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Západoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,469,699 €
Vlastné zdroje
846,970 €
Projekt

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,567,266 €
Suma
7,601,933 €
Vlastné zdroje
760,193 €
Projekt

Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,785,337 €
Suma
6,593,544 €
Vlastné zdroje
659,354 €
Projekt

Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
735,902 €
Vyčerpané z projektu
3,884,378 €
Suma
5,552,389 €
Vlastné zdroje
555,239 €
Projekt

D1 Turany - Hubová, projektová príprava II. fáza

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,520,419 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia cesty II/545 v úseku Kapušany - Demj…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
22,993 €
Vyčerpané z projektu
2,462,158 €
Suma
5,014,575 €
Vlastné zdroje
250,729 €
Projekt

Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,708,255 €
Suma
4,416,923 €
Vlastné zdroje
441,692 €
Projekt

Eliminácia bezpečnostných rizík na mostoch na ces…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
5,457 €
Vyčerpané z projektu
1,897,632 €
Suma
4,151,375 €
Vlastné zdroje
207,569 €
Projekt

Modernizácia cesty II/534 Poprad - Starý Smokovec

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
14,304 €
Vyčerpané z projektu
1,989,830 €
Suma
3,586,541 €
Vlastné zdroje
179,327 €
Projekt

I/66 Krupina - obchvat (projektová príprava)

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,493,012 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia cesty II/546 v úseku Prešov - Kleno…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
27,963 €
Vyčerpané z projektu
1,285,942 €
Suma
3,458,677 €
Vlastné zdroje
172,934 €
Projekt

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo …

Dopravný podnik Bratislava, a…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,839,420 €
Vlastné zdroje
141,971 €
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,535,171 €
Suma
2,283,893 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Štúdie realizovateľnosti projektov ciest I. tried…

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,151,318 €
Suma
2,217,357 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto (projektov…

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,975,558 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Smart región BSK

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,952,010 €
Vlastné zdroje
97,601 €
Projekt

Trolejbusová trať Hlavná stanica - Patrónka - Riv…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,654 €
Suma
1,927,744 €
Vlastné zdroje
96,387 €
Projekt

Projektová dokumentácia ciest I. triedy

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,892,738 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, vozov…

Dopravný podnik Bratislava, a…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,775,670 €
Vlastné zdroje
88,783 €
Projekt

Projektová dokumentácia modernizácií vybraných ús…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,706,758 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezp…

Slovenská správa ciest

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,210,893 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mesto Prešov, Výstavba nových trolejbusových trat…

Mesto Prešov

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,203,410 €
Vlastné zdroje
60,170 €
Projekt

DPMP, Modernizácia údržbovej základne trolejbuso…

Dopravný podnik mesta Prešov,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
957,898 €
Vlastné zdroje
47,895 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Vajnorská rad…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
947,998 €
Vlastné zdroje
47,400 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Ružinovská ra…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
767,850 €
Vlastné zdroje
38,392 €
Projekt

Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – š…

Národná diaľničná spoločnosť,…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
750,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Valaská Belá - rekonštrukcia vodovodu

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
106 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
634,241 €
Vlastné zdroje
63,424 €
Projekt

Projektová dokumentácia obchvatov miest

Slovenská správa ciest

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
436,111 €
Suma
564,499 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Trolejbusové trate Autobusová stanica – Nové SND …

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
21,616 €
Suma
558,175 €
Vlastné zdroje
27,909 €
Projekt

Obchvat Malokarpatského regiónu - príprava projek…

Bratislavský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
500,000 €
Vlastné zdroje
25,000 €
Projekt

Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,000 €
Suma
480,643 €
Vlastné zdroje
24,032 €
Projekt

Príprava regionálnych projektov IUS v PSK

Správa a údržba ciest Prešovs…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
240,864 €
Vlastné zdroje
12,043 €
Projekt

Príprava projektov iniciatívy Catching-up Regions…

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
196,927 €
Vlastné zdroje
9,846 €
Projekt

Predprojektová príprava potrebná pre dobudovanie …

Prešovský samosprávny kraj

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
138,664 €
Vlastné zdroje
6,933 €
Projekt

Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, meniare…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
98,650 €
Vlastné zdroje
4,932 €
Projekt

Regionálne projekty ŽSK v programovom období 21+ …

Správa ciest Žilinského samos…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
78,623 €
Vlastné zdroje
3,931 €
Projekt

Obstaranie projektovej dokumentácie k projektu “…

Obec Veľká Lomnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
29,914 €
Vlastné zdroje
1,496 €
Projekt

Zastávka Ivanka pri Dunaji – záchytné parkovisko …

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
690 €
Vyčerpané z projektu
5,220 €
Suma
9,288 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

ŽST Pezinok – záchytné parkovisko pre IAD, projek…

Železnice Slovenskej republiky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
1,264 €
Vyčerpané z projektu
8,662 €
Suma
9,270 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.