Popis projektu

Projekt Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie v obciach Cígeľ, Sebedražie, Koš. Odvádzanie splaškových vôd z obce je gravitačným potrubím do obce Sebedražie a ďalej do mesta Prievidza so spoločným čistením odpadových vôd na ČOV Prievidza

Navrhovaná stoková sieť je delená, pozostáva z gravitačných stôk, z výtlačného potrubia ako aj z čerpacích staníc. Gravitačné stoky sú navrhnuté ako vetvový systém, prerušovaný čerpacími stanicami na lokálne prečerpanie splaškov do vyššie položeného pokračovania stoky. Obce sú charakteristické tým, že sa v ich území nenachádzajú zelené pásy pri komunikáciách, preto bude kanalizácia ukladaná v prevažnej miere v telese  komunikácií. V zelených pásoch bude kanalizácia vedená len v častiach, kde nebude kolidovať s existujúcimi sieťami

Cieľom projektu je zabezpečenie odvádzania a následne čistenia komunálnych odpadových vôd z Aglomerácie Sebedražie.

Navrhovaným projektom sa vybuduje 17,773 km stokovej siete a pripoji sa 3695 obyvateľov záujmovej oblasti.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Koš, Cigeľ, Sebedražie
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2017 - 01.12.2019
Celková suma
7,601,933 €
Vlastné zdroje
760,193 €
Vyčerpané z projektu
7,567,266 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
13.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
20.12.2019
Názov
Vybudovanie kanalizácie v aglomerácii S…
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
13.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
20.12.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
17,193 (km)
Cieľ
17,773 (km)
Naposledy aktualizované
20.01.2020
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
2190,0 (EO)
Naposledy aktualizované
20.01.2020
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,304 €
Schválené na preplatenie
267,304 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
267,304 €
Schválené na preplatenie
267,304 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,606 €
Schválené na preplatenie
11,826 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,826 €
Schválené na preplatenie
11,826 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,108 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.08.2017
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
726 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
71 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,108 €
Schválené na preplatenie
427,108 €
Realizácia
25.01.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
427,108 €
Schválené na preplatenie
427,108 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
635,351 €
Schválené na preplatenie
635,351 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539,960 €
Schválené na preplatenie
539,960 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539,960 €
Schválené na preplatenie
539,960 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,011 €
Schválené na preplatenie
479,011 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
479,011 €
Schválené na preplatenie
479,011 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,981 €
Schválené na preplatenie
2,981 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,981 €
Schválené na preplatenie
2,981 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,358 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,358 €
Schválené na preplatenie
2,358 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,507 €
Schválené na preplatenie
3,507 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,507 €
Schválené na preplatenie
3,507 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,476 €
Schválené na preplatenie
1,476 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
70 €
Schválené na preplatenie
70 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
2,644 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,644 €
Schválené na preplatenie
2,644 €
Realizácia
13.03.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,925 €
Schválené na preplatenie
60,925 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Stavebné práce

Faktúra Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,925 €
Schválené na preplatenie
60,925 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
19.04.2018
Názov

Stavebný dozor

Faktúra Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
336 €
Schválené na preplatenie
336 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,689 €
Schválené na preplatenie
519,689 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
519,689 €
Schválené na preplatenie
519,689 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
2,869 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,869 €
Schválené na preplatenie
2,869 €
Realizácia
17.05.2018
Názov

FVSr1800009

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,421 €
Schválené na preplatenie
355,421 €
Realizácia
-
Názov

FVSr1800009

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
355,421 €
Schválené na preplatenie
355,421 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

082018

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
1,962 €
Realizácia
-
Názov

082018

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,962 €
Schválené na preplatenie
1,962 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521,249 €
Schválené na preplatenie
521,249 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
521,249 €
Schválené na preplatenie
521,249 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
2,878 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,878 €
Schválené na preplatenie
2,878 €
Realizácia
31.08.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,880 €
Schválené na preplatenie
432,880 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
432,880 €
Schválené na preplatenie
432,880 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
2,390 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,390 €
Schválené na preplatenie
2,390 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

FVSr 1800014

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,656 €
Schválené na preplatenie
329,656 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

FVSr 1800014

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,656 €
Schválené na preplatenie
329,656 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 232018

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
1,820 €
Realizácia
13.09.2018
Názov

Faktúra 232018

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,820 €
Schválené na preplatenie
1,820 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 272018

Stavebný dzor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
1,313 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 272018

Stavebný dzor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,313 €
Schválené na preplatenie
1,313 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

FVSr1800020

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,894 €
Schválené na preplatenie
237,894 €
Realizácia
-
Názov

FVSr1800020

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
237,894 €
Schválené na preplatenie
237,894 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
1,798 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,798 €
Schválené na preplatenie
1,798 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,682 €
Schválené na preplatenie
325,682 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
325,682 €
Schválené na preplatenie
325,682 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,151 €
Schválené na preplatenie
1,151 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,528 €
Schválené na preplatenie
208,528 €
Realizácia
22.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
208,528 €
Schválené na preplatenie
208,528 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,020 €
Schválené na preplatenie
410,020 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
410,020 €
Schválené na preplatenie
410,020 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
2,263 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,263 €
Schválené na preplatenie
2,263 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný Dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný Dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
1,210 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,204 €
Schválené na preplatenie
219,204 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219,204 €
Schválené na preplatenie
219,204 €
Realizácia
19.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
944 €
Schválené na preplatenie
944 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,997 €
Schválené na preplatenie
170,997 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
170,997 €
Schválené na preplatenie
170,997 €
Realizácia
21.03.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
890 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,142 €
Schválené na preplatenie
161,142 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,142 €
Schválené na preplatenie
161,142 €
Realizácia
18.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
849 €
Schválené na preplatenie
849 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,864 €
Schválené na preplatenie
153,864 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,864 €
Schválené na preplatenie
153,864 €
Realizácia
19.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,872 €
Schválené na preplatenie
1,872 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571,860 €
Schválené na preplatenie
571,860 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
571,860 €
Schválené na preplatenie
571,860 €
Realizácia
23.08.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,419 €
Schválené na preplatenie
246,419 €
Realizácia
13.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,419 €
Schválené na preplatenie
246,419 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,190 €
Schválené na preplatenie
14,190 €
Realizácia
22.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,190 €
Schválené na preplatenie
14,190 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,179 €
Schválené na preplatenie
124,179 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
124,179 €
Schválené na preplatenie
124,179 €
Realizácia
22.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,326 €
Schválené na preplatenie
105,326 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
105,326 €
Schválené na preplatenie
105,326 €
Realizácia
09.03.2020
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,176 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,244 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,308 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
ARKO TECHNOLOGY, a.s. - org. zložka
IČO
36837865
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.