1. VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK zameraná na kanalizácie, ČOV a vodovody

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
03.07.2015
Dátum uzavretia
29.02.2016
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
400,000,000 €
Prijaté žiadosti
79
Suma schválených žiadostí
598,515,635 €
Subjekty s najväčším čerpaním vo výzve
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 0,63% 2,519,191 €

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Nesvady - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Mesto Nesvady

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
18,668,712 €
Vlastné zdroje
933,436 €
Projekt

Dobudovanie kanalizačnej siete v aglomerácii Veľk…

ZDRUŽENIE OBCÍ ENVIROPARK POM…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,165,938 €
Vlastné zdroje
808,297 €
Projekt

Okoč kanalizácia

Obec Okoč

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
12,382,600 €
Vlastné zdroje
619,130 €
Projekt

Streda nad Bodrogom - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
9,353,928 €
Vlastné zdroje
935,393 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV obce Bátorové Kosihy

Obec Bátorove Kosihy

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
4,037 €
Suma
9,057,252 €
Vlastné zdroje
452,863 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná

Obec Oravská Lesná

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
8,772,105 €
Vlastné zdroje
438,605 €
Projekt

Malcov - Lenartov - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,856,475 €
Vlastné zdroje
785,648 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV - Víťaz

Obec Víťaz

Stav
Projekt mimoriadne ukončený -…
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
6,003,566 €
Vlastné zdroje
300,178 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Zásobovanie vodou, odkanalizovanie a čistenie odp…

Severoslovenské vodárne a kan…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
31,718,345 €
Suma
48,745,468 €
Vlastné zdroje
4,874,547 €
Projekt

Odkanalizovanie Mikroregiónu Vlára - Váh a intenz…

Regionálna vodárenská spoločn…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
12,419 €
Vyčerpané z projektu
38,701,728 €
Suma
38,845,961 €
Vlastné zdroje
3,884,596 €
Projekt

Čierny Balog, kanalizácia a ČOV

Obec Čierny Balog

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
430,319 €
Vyčerpané z projektu
17,666,158 €
Suma
18,748,895 €
Vlastné zdroje
937,445 €
Projekt

Kanalizácia obcí Pohronská Polhora a Michalová

Obec Pohronská Polhora

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
8,504,181 €
Suma
16,182,135 €
Vlastné zdroje
809,107 €
Projekt

Kráľovský Chlmec - rozšírenie jednotnej a splaško…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
13,789,410 €
Suma
13,833,009 €
Vlastné zdroje
1,383,301 €
Projekt

Topoľníky - Kanalizácia a úprava ČOV

OBEC Topoľníky

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
448,196 €
Vyčerpané z projektu
13,278,323 €
Suma
13,412,274 €
Vlastné zdroje
670,614 €
Projekt

Aglomerácia Nedožery-Brezany - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,154,975 €
Suma
12,714,096 €
Vlastné zdroje
1,271,410 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV Bojná-Veľké Dvorany

Obec Bojná

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
138 €
Vyčerpané z projektu
11,929,752 €
Suma
12,644,727 €
Vlastné zdroje
632,236 €
Projekt

Obecná kanalizácia a ČOV Tekovské Lužany

Obec Tekovské Lužany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,188,631 €
Suma
12,508,966 €
Vlastné zdroje
625,448 €
Projekt

Kanalizácia a ČOV Moravské Lieskové

Obec Moravské Lieskové

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
604,935 €
Vyčerpané z projektu
11,600,495 €
Suma
12,317,259 €
Vlastné zdroje
615,863 €
Projekt

Trhovište, Bánovce nad Ondavou - kanalizácia a ČOV

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
417,477 €
Vyčerpané z projektu
10,033,506 €
Suma
11,394,739 €
Vlastné zdroje
1,139,474 €
Projekt

Čierna nad Tisou - splašková kanalizácia priľahlý…

Východoslovenská vodárenská s…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,480,136 €
Suma
10,523,288 €
Vlastné zdroje
1,052,329 €
Projekt

Očová, Zvolenská Slatina - odvedenie a čistenie o…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,070,747 €
Suma
10,006,370 €
Vlastné zdroje
1,000,637 €
Projekt

Svätý Peter, celo obecná splašková kanalizácia a …

Obec Svätý Peter

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
170,098 €
Vyčerpané z projektu
9,344,546 €
Suma
9,421,710 €
Vlastné zdroje
471,086 €
Projekt

Dobudovanie kanalizácie a intenzifikácia ČOV v Dv…

Obec Dvory nad Žitavou

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,486,795 €
Suma
7,738,719 €
Vlastné zdroje
386,936 €
Projekt

Aglomerácia Sebedražie - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
7,567,266 €
Suma
7,601,933 €
Vlastné zdroje
760,193 €
Projekt

Dobudovanie kanalizačnej siete obce Branč a rozší…

Obec Branč

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
209,045 €
Vyčerpané z projektu
6,805,183 €
Suma
6,877,566 €
Vlastné zdroje
343,878 €
Projekt

Aglomerácia Nitrianske Pravno - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,785,337 €
Suma
6,593,544 €
Vlastné zdroje
659,354 €
Projekt

Odkanalizovanie aglomerácie Kendice

Obec Petrovany

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,974,793 €
Suma
6,180,113 €
Vlastné zdroje
309,006 €
Projekt

Vybudovanie a využívanie stokovej siete v aglomer…

Obec Podolie

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
719 €
Vyčerpané z projektu
6,121,625 €
Suma
6,171,168 €
Vlastné zdroje
308,558 €
Projekt

Aglomerácia Podbrezová – odkanalizovanie

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
735,902 €
Vyčerpané z projektu
3,884,378 €
Suma
5,552,389 €
Vlastné zdroje
555,239 €
Projekt

Aglomerácia Hriňová - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,708,255 €
Suma
4,416,923 €
Vlastné zdroje
441,692 €
Projekt

Turčiansky Peter, Košťany nad Turcom - odkanalizo…

Turčianska vodárenská spoločn…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
81,378 €
Vyčerpané z projektu
3,840,487 €
Suma
4,093,597 €
Vlastné zdroje
409,360 €
Projekt

Dobudovanie kanalizácie splaškových vôd v obci Ch…

Obec Chtelnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,662,462 €
Vlastné zdroje
133,123 €
Projekt

ČOV Rohožník – rekonštrukcia a modernizácia

Bratislavská vodárenská spolo…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,519,191 €
Suma
2,568,243 €
Vlastné zdroje
256,824 €
Projekt

Dobudovanie ČOV a splaškovej kanalizácie v obci L…

Obec Liptovská Teplička

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,453,980 €
Suma
2,507,440 €
Vlastné zdroje
125,372 €
Projekt

Rekonštrukcia a modernizácia čistiarne odpadových…

Obec Hranovnica

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,370,691 €
Suma
1,372,370 €
Vlastné zdroje
68,618 €
Projekt

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Mesto Myjava

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
724,087 €
Suma
746,611 €
Vlastné zdroje
37,331 €
Projekt

Rozšírenie kapacity ČOV Lozorno

Obec Lozorno

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
174,764 €
Suma
341,804 €
Vlastné zdroje
17,090 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Odkanalizovanie obcí dolnej Oravy - Žaškov, Párni…

Oravská vodárenská spoločnosť…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
16,640,045 €
Vlastné zdroje
1,664,005 €
Projekt

Aglomerácia Chrenovec - Brusno - kanalizácia

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
824,922 €
Vyčerpané z projektu
2,114,689 €
Suma
16,557,420 €
Vlastné zdroje
1,655,742 €
Projekt

Vybudovanie kanalizácie a ČOV v aglomerácií Hrono…

Združenie obcí AGLOMERÁCIA HR…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
236 €
Vyčerpané z projektu
16,338,307 €
Suma
16,461,587 €
Vlastné zdroje
823,079 €
Projekt

Aglomerácia Valaská - Valaská, Hronec - odkanaliz…

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,901,013 €
Suma
14,258,215 €
Vlastné zdroje
1,425,821 €
Projekt

Aglomerácia Oslany, Čereňany - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
894,988 €
Vyčerpané z projektu
7,812,268 €
Suma
12,651,814 €
Vlastné zdroje
1,265,181 €
Projekt

Aglomerácia Tornaľa - kanalizácia a ČOV

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,142,452 €
Suma
11,010,020 €
Vlastné zdroje
1,101,002 €
Projekt

Drahovce - Obecná splašková kanalizácia

Obec Drahovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,088 €
Suma
9,397,888 €
Vlastné zdroje
469,894 €
Projekt

Želiezovce - dobudovanie kanalizačnej siete

Mesto Želiezovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
306,692 €
Suma
8,013,097 €
Vlastné zdroje
400,655 €
Projekt

Pruské - kanalizácia a ČOV

Považská vodárenská spoločnos…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,719,696 €
Vlastné zdroje
771,970 €
Projekt

Bánov - rozšírenie kanalizácie II., III., IV. eta…

Obec Bánov

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,233,437 €
Vlastné zdroje
361,672 €
Projekt

Šoporňa - rozšírenie kanalizácie a ČOV

Obec Šoporňa

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,086,673 €
Vlastné zdroje
354,334 €
Projekt

Dobudovanie kanalizácie Združenia obcí Kanalizáci…

Združenie obcí Kanalizácia Vr…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,592,369 €
Vlastné zdroje
279,618 €
Projekt

Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - kanalizácia a …

Stredoslovenská vodárenská sp…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,433,433 €
Vlastné zdroje
443,343 €
Projekt

Pata - verejná kanalizácia, rozšírenie kanalizácie

Obec Pata

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
1,248,346 €
Vlastné zdroje
62,417 €
Projekt

ČOV a kanalizácia Betlanovce

Obec Betlanovce

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
497,442 €
Vlastné zdroje
24,872 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.