Popis projektu

 V obci Šoporňa je v súčasnosti  vybudovaná kanalizačná sieť o celkovej dĺžke 10,67 km na ktorú je pripojených 2160 EO (527 prípojok).  Jestvujúca ČOV kapacitne a kvalitou nevyhovuje súčasným požiadavkam obce. Predmetom projektu je rozšíriť kapacitu ČOV ako aj kanalizačnú sieť o ďalších 17 078,91 m a zabezpečiť tak pripojenosť všetkých občanov obce(11730,29m +4198,35m+1150,27m). Po realizácii sa predpokladá s pripojením min. 4100 EO z celkového počtu 4165 EO na ČOV a z toho 1940 nových EO pripojených na novovybudovanú kanalizačnú sieť. Vzhľadom na súčasný stav ČOV je investícia nevyhnutná. 

Viac
Subjekt
Obec Šoporňa
Miesta realizácie
Šoporňa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2017 - 01.05.2022
Celková suma
7,086,673 €
Vlastné zdroje
354,334 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2016
Skutočný začiatok
11.08.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
10.08.2021
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
11.08.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
10.08.2021
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
11.08.2017
Plánovaný koniec
01.05.2022
Skutočný koniec
10.08.2021
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
16,9288 (km)
Cieľ
17,078 (km)
Naposledy aktualizované
27.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
27.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
1940,0 (EO)
Naposledy aktualizované
27.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Projektová dokumentácia 04-06/2020

Faktúra č. 2200063

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia 04-06/2020

Faktúra č. 2200063

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia 04-06/2020

Faktúra č. 2200063

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,039 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Projektová dokumentácia 04-06/2020

Faktúra č. 2200063

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,711 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Výkon externého manažmentu 04/2017-06/2020

Faktúra č. 2020022

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu 04/2017-06/2020

Faktúra č. 2020022

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru 06/2020 -09/2020

Faktúra č. 36/20

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Výkon stavebného dozoru 06/2020 -09/2020

Faktúra č. 36/20

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu za 07/2020 - 09/2020

Faktúra č. 2020030

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Výkon externého manažmentu za 07/2020 - 09/2020

Faktúra č. 2020030

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 07/2020-09/2020

Faktúra č. 2200097

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2020
Názov

Stavebné práce za 07/2020-09/2020

Faktúra č. 2200097

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
194,761 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu za 10-12/2020

Faktúra č. 2020044

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Výkon externého manažmentu za 10-12/2020

Faktúra č. 2020044

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Dozorovanie stavebných prác za 10-12/2020

Faktúra č. 59/20

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Dozorovanie stavebných prác za 10-12/2020

Faktúra č. 59/20

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 10-12/2020

Faktúra č . 2200132

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2021
Názov

Stavebné práce za 10-12/2020

Faktúra č . 2200132

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
185,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru 01/2021-03/2021

Faktúra č. 23/21

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru 01/2021-03/2021

Faktúra č. 23/21

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,870 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu za 01/2021-03/2021

Faktúra č. 2021012

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2021
Názov

Výkon externého manažmentu za 01/2021-03/2021

Faktúra č. 2021012

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 01/2021-03/2021

Faktúra č. 2210026

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.06.2021
Názov

Stavebné práce za 01/2021-03/2021

Faktúra č. 2210026

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
992,762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 04-06/2021 - ČOV

Faktúra č. 2210049

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,339,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 04-06/2021 - stoková sieť

Faktúra č. 2210049

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce za 04-06/2021 - ČOV

Faktúra č. 2210049

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,339,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Stavebné práce za 04-06/2021 - stoková sieť

Faktúra č. 2210049

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,663,397 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Výkon stavebného dozoru za 04-06/2021

Faktúra č. 34/21

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon stavebného dozoru za 04-06/2021

Faktúra č. 34/21

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Výkon externého manažmentu za 04-06/2021

Faktúra č 2021014

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu za 04-06/2021

Faktúra č 2021014

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
976 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.08.2021
Názov

Stavebné práce na kanalizačnej sieti 07-08/2021

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,877,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na ČOV 07-08/2021

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia 07-08/2021 časť ČOV

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia 07-08/2021 časť sieť

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce na kanalizačnej sieti 07-08/2021

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,877,994 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stavebné práce na ČOV 07-08/2021

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
129,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Projektová dokumentácia 07-08/2021 časť sieť

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Projektová dokumentácia 07-08/2021 časť ČOV

Faktúra č. 2210056

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,740 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Výkon externého manažmentu 07-08/2021

Faktúra č. 2021015

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Výkon externého manažmentu 07-08/2021

Faktúra č. 2021015

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
715 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Služby stavebného dozora 07-08/2021

Faktúra č. 40/21

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Služby stavebného dozora 07-08/2021

Faktúra č. 40/21

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 2021279

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stála tabuľa

Faktúra č. 2021279

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Zádržné vo výške 5% časť sieť

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné vo výške 5% časť PD sieť

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné vo výške 5% časť ČOV

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné vo výške 5% časť PD ČOV

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zádržné vo výške 5% časť sieť

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
213,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Zádržné vo výške 5% časť ČOV

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,857 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Zádržné vo výške 5% časť PD ČOV

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,990 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Názov

Zádržné vo výške 5% časť PD sieť

Zádržné vo výške 5%

Vlastník dokladu
Obec Šoporňa
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,670 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Obec Šoporňa

Suma celkom
10,424,128 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
-
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
Aprint s.r.o.
IČO
31608639
Názov
Veriton, s. r. o.
IČO
47883979
Názov
ProEnvi s.r.o.
IČO
47874848
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.