Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Valaská, ktorú tvoria obce Valaská a Hronec, v okrese Brezno, ktorá je zaradená v Prílohe č. 7 Výzvy a je v nesúlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 91/271/EHS. V aglomerácii bude riešená splašková kanalizácia i čistiarne odpadových vôd. V rámci projektu bude vybudovaná nová kanalizácia a ČOV v obci Hronec a dobudovaná kanalizácia a intenzifikovaná ČOV v obci Valaská. Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpadových vôd ohrozuje povrchové i podzemné vody v povodí rieky Hron, ohrozuje kvalitu životného prostredia a životné podmienky obyvateľstva.

Cieľ projektu bude zabezpečený prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu:

1. Stoková sieť,
2. Čistiareň odpadových vôd.

V obci Valaská je kanalizácia vybudovaná čiastočne, v obci Hronec nie je vybudovaná vôbec. V rámci projektu bude dobudovaná kanalizácia v obci Valaská, konkrétne v časti Piesok s napojením na ČOV v obci Podbrezová, časť Štiavnička, v časti Stará Valaská bude dobudovaná kanalizačná sieť s napojením na ČOV Brezno. V časti Nová Valaská bude intenzifikovaná súčasná ČOV. V obci Hronec bude vybudovaná kanalizačná sieť a nová ČOV s kapacitou 1400 EO. Celková dĺžka kanalizačnej siete v aglomerácii bude 25,377 km. 

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Valaská, Hronec
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2017 - 01.12.2020
Celková suma
14,258,215 €
Vlastné zdroje
1,425,821 €
Vyčerpané z projektu
10,591,699 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Stoková sieť
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.08.2017
Skutočný začiatok
30.08.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
15,5715 (km)
Cieľ
18,956 (km)
Naposledy aktualizované
28.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.11.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
4765,0 (EO)
Naposledy aktualizované
28.11.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
687 €
Schválené na preplatenie
687 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Projektová dokumentácia ( DRS, Harmonogram prác + POP, Geodetické práce )

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,604 €
Schválené na preplatenie
63,604 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Infomačná tabuľa

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Infomačná tabuľa

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia ( DRS, Geodetické práce )

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,800 €
Schválené na preplatenie
88,800 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia ( DRS, Harmonogram prác + POP, Geodetické práce )

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
63,604 €
Schválené na preplatenie
63,604 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,765 €
Schválené na preplatenie
7,765 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,765 €
Schválené na preplatenie
7,765 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Projektová dokumentácia ( DRS, Geodetické práce )

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
88,800 €
Schválené na preplatenie
88,800 €
Realizácia
25.06.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,612 €
Schválené na preplatenie
154,612 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,612 €
Schválené na preplatenie
154,612 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,562 €
Schválené na preplatenie
203,562 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
203,562 €
Schválené na preplatenie
203,562 €
Realizácia
11.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,987 €
Schválené na preplatenie
177,987 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382,725 €
Schválené na preplatenie
382,725 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
177,987 €
Schválené na preplatenie
177,987 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
382,725 €
Schválené na preplatenie
382,725 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
2,367 €
Realizácia
10.09.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,367 €
Schválené na preplatenie
2,367 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,959 €
Schválené na preplatenie
2,959 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,959 €
Schválené na preplatenie
2,959 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,782 €
Schválené na preplatenie
82,782 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618,228 €
Schválené na preplatenie
618,228 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
82,782 €
Schválené na preplatenie
82,782 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
618,228 €
Schválené na preplatenie
618,228 €
Realizácia
12.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
2,195 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,195 €
Schválené na preplatenie
2,195 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,769 €
Schválené na preplatenie
318,769 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,334 €
Schválené na preplatenie
201,334 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,334 €
Schválené na preplatenie
201,334 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
318,769 €
Schválené na preplatenie
318,769 €
Realizácia
29.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
1,715 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,715 €
Schválené na preplatenie
1,715 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,600 €
Schválené na preplatenie
115,600 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,747 €
Schválené na preplatenie
290,747 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
115,600 €
Schválené na preplatenie
115,600 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
290,747 €
Schválené na preplatenie
290,747 €
Realizácia
12.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,382 €
Schválené na preplatenie
2,382 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,382 €
Schválené na preplatenie
2,382 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548,229 €
Schválené na preplatenie
548,229 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,071 €
Schválené na preplatenie
16,071 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,071 €
Schválené na preplatenie
16,071 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
548,229 €
Schválené na preplatenie
548,229 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,241 €
Schválené na preplatenie
315,241 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,905 €
Schválené na preplatenie
59,905 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,905 €
Schválené na preplatenie
59,905 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
315,241 €
Schválené na preplatenie
315,241 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
1,583 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,583 €
Schválené na preplatenie
1,583 €
Realizácia
21.02.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
2,278 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,278 €
Schválené na preplatenie
2,278 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,791 €
Schválené na preplatenie
110,791 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,914 €
Schválené na preplatenie
428,914 €
Realizácia
01.03.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
428,914 €
Schválené na preplatenie
428,914 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,791 €
Schválené na preplatenie
110,791 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,929 €
Schválené na preplatenie
26,929 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Projektová dokumentácia (Geodetické práce)

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,846 €
Schválené na preplatenie
18,846 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Odborný autorský dohľad

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,327 €
Schválené na preplatenie
10,327 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Projektová dokumentácia (Archeologický prieskum + Geodetické práce)

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,968 €
Schválené na preplatenie
9,968 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,858 €
Schválené na preplatenie
28,858 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Projektová dokumentácia (Archeologický prieskum + Geodetické práce)

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,968 €
Schválené na preplatenie
9,968 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
26,929 €
Schválené na preplatenie
26,929 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,858 €
Schválené na preplatenie
28,858 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia (Geodetické práce)

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,846 €
Schválené na preplatenie
18,846 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,327 €
Schválené na preplatenie
10,327 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
15.04.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,140 €
Schválené na preplatenie
84,140 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,115 €
Schválené na preplatenie
86,115 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
84,140 €
Schválené na preplatenie
84,140 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,115 €
Schválené na preplatenie
86,115 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
719 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
719 €
Schválené na preplatenie
719 €
Realizácia
25.04.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
873 €
Schválené na preplatenie
873 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,187 €
Schválené na preplatenie
81,187 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,540 €
Schválené na preplatenie
125,540 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,187 €
Schválené na preplatenie
81,187 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,540 €
Schválené na preplatenie
125,540 €
Realizácia
05.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
3,995 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,995 €
Schválené na preplatenie
3,995 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,947 €
Schválené na preplatenie
621,947 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,556 €
Schválené na preplatenie
324,556 €
Realizácia
12.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
621,947 €
Schválené na preplatenie
621,947 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
324,556 €
Schválené na preplatenie
324,556 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,756 €
Schválené na preplatenie
224,756 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379,595 €
Schválené na preplatenie
379,595 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
224,756 €
Schválené na preplatenie
224,756 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379,595 €
Schválené na preplatenie
379,595 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
2,551 €
Realizácia
15.08.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,551 €
Schválené na preplatenie
2,551 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
3,509 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,509 €
Schválené na preplatenie
3,509 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,962 €
Schválené na preplatenie
607,962 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,380 €
Schválené na preplatenie
223,380 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
607,962 €
Schválené na preplatenie
607,962 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
223,380 €
Schválené na preplatenie
223,380 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
3,981 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,981 €
Schválené na preplatenie
3,981 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696,988 €
Schválené na preplatenie
696,988 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,090 €
Schválené na preplatenie
246,090 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,090 €
Schválené na preplatenie
246,090 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
696,988 €
Schválené na preplatenie
696,988 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,866 €
Schválené na preplatenie
2,866 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,866 €
Schválené na preplatenie
2,866 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,220 €
Schválené na preplatenie
553,220 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,695 €
Schválené na preplatenie
125,695 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,695 €
Schválené na preplatenie
125,695 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
553,220 €
Schválené na preplatenie
553,220 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
2,716 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,716 €
Schválené na preplatenie
2,716 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539,417 €
Schválené na preplatenie
539,417 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,065 €
Schválené na preplatenie
104,065 €
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
539,417 €
Schválené na preplatenie
539,417 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,065 €
Schválené na preplatenie
104,065 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,245 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,245 €
Schválené na preplatenie
3,245 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,514 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
695,241 €
Schválené na preplatenie
695,241 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,514 €
Schválené na preplatenie
73,514 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,993 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,993 €
Schválené na preplatenie
1,993 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
469,063 €
Schválené na preplatenie
469,063 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,191 €
Schválené na preplatenie
3,191 €
Realizácia
-
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Suma celkom
14,258,215 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
161,775 €
Typ
Iné
Stav
Nepotvrdené podozre…
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
SMS a.s.
IČO
35727951
Názov
SMS a.s.
IČO
35727951
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.