Popis projektu

Projektové územie sa nachádza na severe Slovenska v severnej časti Žilinského samosprávneho kraja, v intraviláne a extraviláne mesta Krásno nad Kysucou a obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Radôstka a Oščadnica. Obce ležia v dolinách vodných tokov Kysuca, Bystrica, Oščadnica a Radôstka.

V rámci projektu sa vybuduje 123,46 km verejnej kanalizácie v uvedených obciach s odvedením odpadových vôd na rozšírenú a intenzifikovanú ČOV Krásno nad Kysucou. Účelom projektu je aj dobudovanie 22,41 km verejného vodovodu v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Krásno nad Kysucou a Oščadnica v spoločnej ryhe s kanalizáciou.

V rámci projektu sa zvýši počet obyvateľov so zásobovaním pitnou vodou o 2400 obyvateľov, odvedením splaškových odpadových vôd o 16500 obyvateľov a ČOV Krásno nad Kysucov sa rozšíri na kapacitu 24557 EO. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd bude 19241 EO. Rozšírením verejnej kanalizácie, vodovodnej siete a intenzifikáciou ČOV Krásno nad Kysucou sa zlepší životné prostredie v regióne. Zlikvidujú sa žumpy, ktoré môžu byť netesné a zamedzí sa nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd. Zvýši sa tým kvalita životného prostredia a dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR, so strategickými dokumentmi a so Smernicami EÚ.

Viac
Subjekt
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Miesta realizácie
Krásno nad Kysucou, Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2017 - 01.02.2022
Celková suma
48,745,468 €
Vlastné zdroje
4,874,547 €
Vyčerpané z projektu
16,472,800 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
01.02.2018
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
vodovodná sieť
Typ
A. Zabezpečenie pod…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
čistiareň odpadových vôd
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov
Stoková sieť
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.02.2022
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
47,451 (km)
Cieľ
123,4604 (km)
Naposledy aktualizované
24.06.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,3928 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
24.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
19241,0 (EO)
Naposledy aktualizované
24.06.2019
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok)
Hodnota
14,7794 (km)
Cieľ
22,4088 (km)
Naposledy aktualizované
24.06.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
2400,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
24.06.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,799 €
Schválené na preplatenie
23,799 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,799 €
Schválené na preplatenie
23,799 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,144 €
Schválené na preplatenie
44,144 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,144 €
Schválené na preplatenie
44,144 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,703 €
Schválené na preplatenie
101,703 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,703 €
Schválené na preplatenie
101,703 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
2,387 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,186 €
Schválené na preplatenie
13,186 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,186 €
Schválené na preplatenie
13,186 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
2,387 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,082 €
Schválené na preplatenie
111,082 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,082 €
Schválené na preplatenie
111,082 €
Realizácia
-
Názov

ČOV - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,939 €
Schválené na preplatenie
21,939 €
Realizácia
-
Názov

Verejný vodovod - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,960 €
Schválené na preplatenie
61,960 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580,874 €
Schválené na preplatenie
580,874 €
Realizácia
-
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,671 €
Schválené na preplatenie
27,671 €
Realizácia
-
Názov

ČOV - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,939 €
Schválené na preplatenie
21,939 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Verejný vodovod - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stoková sieť - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,960 €
Schválené na preplatenie
61,960 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,671 €
Schválené na preplatenie
27,671 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stoková sieť - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580,874 €
Schválené na preplatenie
580,874 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,557 €
Schválené na preplatenie
216,557 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,417 €
Schválené na preplatenie
119,417 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,417 €
Schválené na preplatenie
119,417 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,557 €
Schválené na preplatenie
216,557 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,335 €
Schválené na preplatenie
15,335 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,896 €
Schválené na preplatenie
6,896 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,335 €
Schválené na preplatenie
15,335 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,896 €
Schválené na preplatenie
6,896 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,076,152 €
Schválené na preplatenie
2,076,152 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,186 €
Schválené na preplatenie
294,186 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,555 €
Schválené na preplatenie
298,555 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,787,876 €
Schválené na preplatenie
1,787,876 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,688 €
Schválené na preplatenie
280,688 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,705 €
Schválené na preplatenie
35,705 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,787,876 €
Schválené na preplatenie
1,787,876 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,705 €
Schválené na preplatenie
35,705 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,688 €
Schválené na preplatenie
280,688 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,647 €
Schválené na preplatenie
16,647 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
7,691 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
3,050 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
7,691 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,647 €
Schválené na preplatenie
16,647 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
3,050 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,292 €
Schválené na preplatenie
419,292 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,202 €
Schválené na preplatenie
15,202 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,269 €
Schválené na preplatenie
64,269 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,202 €
Schválené na preplatenie
15,202 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,269 €
Schválené na preplatenie
64,269 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,292 €
Schválené na preplatenie
419,292 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,448 €
Schválené na preplatenie
74,448 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,317 €
Schválené na preplatenie
35,317 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,358 €
Schválené na preplatenie
172,358 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,448 €
Schválené na preplatenie
74,448 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,317 €
Schválené na preplatenie
35,317 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,358 €
Schválené na preplatenie
172,358 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
867,245 €
Schválené na preplatenie
867,245 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,136 €
Schválené na preplatenie
585,136 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,236 €
Schválené na preplatenie
182,236 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,236 €
Schválené na preplatenie
182,236 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
867,245 €
Schválené na preplatenie
867,245 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,136 €
Schválené na preplatenie
585,136 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,251 €
Schválené na preplatenie
17,251 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
7,957 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
3,183 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
3,183 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
7,957 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,251 €
Schválené na preplatenie
17,251 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,431 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,335 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,431 €
Schválené na preplatenie
408,431 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,335 €
Schválené na preplatenie
283,335 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623,134 €
Schválené na preplatenie
1,623,134 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,326,398 €
Schválené na preplatenie
4,326,398 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,846 €
Schválené na preplatenie
511,846 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673,437 €
Schválené na preplatenie
673,437 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,980 €
Schválené na preplatenie
30,980 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,776 €
Schválené na preplatenie
8,776 €
Realizácia
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.