Popis projektu

Projektové územie sa nachádza na severe Slovenska v severnej časti Žilinského samosprávneho kraja, v intraviláne a extraviláne mesta Krásno nad Kysucou a obcí Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Radôstka a Oščadnica. Obce ležia v dolinách vodných tokov Kysuca, Bystrica, Oščadnica a Radôstka.

V rámci projektu sa vybuduje 123,46 km verejnej kanalizácie v uvedených obciach s odvedením odpadových vôd na rozšírenú a intenzifikovanú ČOV Krásno nad Kysucou. Účelom projektu je aj dobudovanie 22,41 km verejného vodovodu v obciach Nová Bystrica, Stará Bystrica, Krásno nad Kysucou a Oščadnica v spoločnej ryhe s kanalizáciou.

V rámci projektu sa zvýši počet obyvateľov so zásobovaním pitnou vodou o 2400 obyvateľov, odvedením splaškových odpadových vôd o 16500 obyvateľov a ČOV Krásno nad Kysucov sa rozšíri na kapacitu 24557 EO. Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd bude 19241 EO. Rozšírením verejnej kanalizácie, vodovodnej siete a intenzifikáciou ČOV Krásno nad Kysucou sa zlepší životné prostredie v regióne. Zlikvidujú sa žumpy, ktoré môžu byť netesné a zamedzí sa nekontrolovateľnému vypúšťaniu splaškových vôd. Zvýši sa tým kvalita životného prostredia a dosiahne súlad s Koncepciou vodohospodárskej politiky SR, so strategickými dokumentmi a so Smernicami EÚ.

Viac
Subjekt
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Miesta realizácie
Krásno nad Kysucou, Radôstka, Nová Bystrica, Stará Bystrica, Klubina, Zborov nad Bystricou, Oščadnica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2017 - 01.09.2022
Celková suma
48,745,468 €
Vlastné zdroje
4,874,547 €
Vyčerpané z projektu
31,718,345 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
26.09.2022
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
26.09.2022
Názov
vodovodná sieť
Typ
A.Zabezpečenie podm…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
23.02.2022
Názov
čistiareň odpadových vôd
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
26.09.2022
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.02.2017
Skutočný začiatok
09.02.2017
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
23.02.2022
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
123,4604 (km)
Cieľ
123,4604 (km)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
19241,0 (EO)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
Áno
Názov
Dĺžka novovybudovaných rozvodov pitnej vody (bez vodovod. prípojok)
Hodnota
22,4088 (km)
Cieľ
22,4088 (km)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou pitnej vody
Hodnota
0,0 (osoby)
Cieľ
2400,0 (osoby)
Naposledy aktualizované
25.10.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,799 €
Schválené na preplatenie
23,799 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,799 €
Schválené na preplatenie
23,799 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,716 €
Schválené na preplatenie
1,716 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
398 €
Schválené na preplatenie
398 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
2,057 €
Realizácia
14.06.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,144 €
Schválené na preplatenie
44,144 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,144 €
Schválené na preplatenie
44,144 €
Realizácia
24.07.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,703 €
Schválené na preplatenie
101,703 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
101,703 €
Schválené na preplatenie
101,703 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,186 €
Schválené na preplatenie
13,186 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
2,387 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
23.08.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
663 €
Schválené na preplatenie
663 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,387 €
Schválené na preplatenie
2,387 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,186 €
Schválené na preplatenie
13,186 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,082 €
Schválené na preplatenie
111,082 €
Realizácia
27.09.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
111,082 €
Schválené na preplatenie
111,082 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580,874 €
Schválené na preplatenie
580,874 €
Realizácia
-
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,671 €
Schválené na preplatenie
27,671 €
Realizácia
-
Názov

ČOV - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,939 €
Schválené na preplatenie
21,939 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

verejný vodovod - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,671 €
Schválené na preplatenie
27,671 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stoková sieť - stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
580,874 €
Schválené na preplatenie
580,874 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

ČOV - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,939 €
Schválené na preplatenie
21,939 €
Realizácia
-
Názov

Verejný vodovod - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
-
Názov

Stoková sieť - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,960 €
Schválené na preplatenie
61,960 €
Realizácia
-
Názov

Verejný vodovod - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

Stoková sieť - dokumentácia pre realizáciu stavby

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,960 €
Schválené na preplatenie
61,960 €
Realizácia
22.10.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,557 €
Schválené na preplatenie
216,557 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,417 €
Schválené na preplatenie
119,417 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,417 €
Schválené na preplatenie
119,417 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
216,557 €
Schválené na preplatenie
216,557 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,896 €
Schválené na preplatenie
6,896 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,335 €
Schválené na preplatenie
15,335 €
Realizácia
-
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,896 €
Schválené na preplatenie
6,896 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,459 €
Schválené na preplatenie
1,459 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

výkon činnosti stavebného dozora

výkon činnosti stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,335 €
Schválené na preplatenie
15,335 €
Realizácia
07.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
294,186 €
Schválené na preplatenie
294,186 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,555 €
Schválené na preplatenie
298,555 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,076,152 €
Schválené na preplatenie
2,076,152 €
Realizácia
16.11.2018
Názov

zádržné stavebný dozor

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

stavebný dozor

stavený dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.07.2022
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,787,876 €
Schválené na preplatenie
1,787,876 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,688 €
Schválené na preplatenie
280,688 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,705 €
Schválené na preplatenie
35,705 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,787,876 €
Schválené na preplatenie
1,787,876 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,705 €
Schválené na preplatenie
35,705 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
280,688 €
Schválené na preplatenie
280,688 €
Realizácia
23.01.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,647 €
Schválené na preplatenie
16,647 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
7,691 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
3,050 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,691 €
Schválené na preplatenie
7,691 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,647 €
Schválené na preplatenie
16,647 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,050 €
Schválené na preplatenie
3,050 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,202 €
Schválené na preplatenie
15,202 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,269 €
Schválené na preplatenie
64,269 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,292 €
Schválené na preplatenie
419,292 €
Realizácia
20.02.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,292 €
Schválené na preplatenie
419,292 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,202 €
Schválené na preplatenie
15,202 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,269 €
Schválené na preplatenie
64,269 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,448 €
Schválené na preplatenie
74,448 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,317 €
Schválené na preplatenie
35,317 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,358 €
Schválené na preplatenie
172,358 €
Realizácia
23.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,448 €
Schválené na preplatenie
74,448 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
35,317 €
Schválené na preplatenie
35,317 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,358 €
Schválené na preplatenie
172,358 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
867,245 €
Schválené na preplatenie
867,245 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,136 €
Schválené na preplatenie
585,136 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,236 €
Schválené na preplatenie
182,236 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
182,236 €
Schválené na preplatenie
182,236 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
867,245 €
Schválené na preplatenie
867,245 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
585,136 €
Schválené na preplatenie
585,136 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,251 €
Schválené na preplatenie
17,251 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
7,957 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
3,183 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,183 €
Schválené na preplatenie
3,183 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
7,957 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,251 €
Schválené na preplatenie
17,251 €
Realizácia
10.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,431 €
Schválené na preplatenie
408,431 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623,134 €
Schválené na preplatenie
1,623,134 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
408,431 €
Schválené na preplatenie
408,431 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,335 €
Schválené na preplatenie
283,335 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,623,134 €
Schválené na preplatenie
1,623,134 €
Realizácia
26.06.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
283,335 €
Schválené na preplatenie
283,335 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,776 €
Schválené na preplatenie
8,776 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,326,398 €
Schválené na preplatenie
4,326,398 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,846 €
Schválené na preplatenie
511,846 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673,437 €
Schválené na preplatenie
673,437 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,980 €
Schválené na preplatenie
30,980 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,776 €
Schválené na preplatenie
8,776 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,388 €
Schválené na preplatenie
4,388 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,980 €
Schválené na preplatenie
30,980 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673,437 €
Schválené na preplatenie
673,437 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,846 €
Schválené na preplatenie
511,846 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

faktúra stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,326,398 €
Schválené na preplatenie
4,326,398 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

stavebné práce

stavbené práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,126 €
Schválené na preplatenie
138,126 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavbené práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,561,873 €
Schválené na preplatenie
1,561,873 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavbené práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,091 €
Schválené na preplatenie
180,091 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

stavebné práce

stavbené práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
138,126 €
Schválené na preplatenie
138,126 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

stavebné práce

stavbené práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,561,873 €
Schválené na preplatenie
1,561,873 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

stavebné práce

stavbené práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
180,091 €
Schválené na preplatenie
180,091 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,109 €
Schválené na preplatenie
20,109 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,763 €
Schválené na preplatenie
6,763 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,089 €
Schválené na preplatenie
8,089 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,109 €
Schválené na preplatenie
20,109 €
Realizácia
02.09.2019
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,763 €
Schválené na preplatenie
6,763 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,089 €
Schválené na preplatenie
8,089 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,776 €
Schválené na preplatenie
8,776 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,296 €
Schválené na preplatenie
13,296 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,645 €
Schválené na preplatenie
100,645 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,311 €
Schválené na preplatenie
90,311 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,297,377 €
Schválené na preplatenie
2,297,377 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
100,645 €
Schválené na preplatenie
100,645 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,311 €
Schválené na preplatenie
90,311 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,297,377 €
Schválené na preplatenie
2,297,377 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,776 €
Schválené na preplatenie
8,776 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,296 €
Schválené na preplatenie
13,296 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,298 €
Schválené na preplatenie
131,298 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,194 €
Schválené na preplatenie
234,194 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,802,408 €
Schválené na preplatenie
2,802,408 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
131,298 €
Schválené na preplatenie
131,298 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,194 €
Schválené na preplatenie
234,194 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,802,408 €
Schválené na preplatenie
2,802,408 €
Realizácia
11.10.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,222 €
Schválené na preplatenie
8,222 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,487 €
Schválené na preplatenie
8,487 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,214 €
Schválené na preplatenie
20,214 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,487 €
Schválené na preplatenie
8,487 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,214 €
Schválené na preplatenie
20,214 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,222 €
Schválené na preplatenie
8,222 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,936 €
Schválené na preplatenie
300,936 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,176,072 €
Schválené na preplatenie
2,176,072 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,174 €
Schválené na preplatenie
212,174 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
300,936 €
Schválené na preplatenie
300,936 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,176,072 €
Schválené na preplatenie
2,176,072 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,174 €
Schválené na preplatenie
212,174 €
Realizácia
29.10.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
666,029 €
Schválené na preplatenie
666,029 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,067,221 €
Schválené na preplatenie
1,067,221 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,453 €
Schválené na preplatenie
23,453 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,961 €
Schválené na preplatenie
27,961 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905,383 €
Schválené na preplatenie
905,383 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,631 €
Schválené na preplatenie
363,631 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,631 €
Schválené na preplatenie
363,631 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,961 €
Schválené na preplatenie
27,961 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
905,383 €
Schválené na preplatenie
905,383 €
Realizácia
11.02.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,444 €
Schválené na preplatenie
73,444 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,356 €
Schválené na preplatenie
362,356 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,028 €
Schválené na preplatenie
362,028 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,028 €
Schválené na preplatenie
362,028 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,444 €
Schválené na preplatenie
73,444 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
362,356 €
Schválené na preplatenie
362,356 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,080 €
Schválené na preplatenie
19,080 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
1,522 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,522 €
Schválené na preplatenie
1,522 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
92 €
Schválené na preplatenie
92 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
19,080 €
Schválené na preplatenie
19,080 €
Realizácia
05.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,010 €
Schválené na preplatenie
83,010 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,676 €
Schválené na preplatenie
150,676 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,196 €
Schválené na preplatenie
820,196 €
Realizácia
27.03.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,010 €
Schválené na preplatenie
83,010 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
150,676 €
Schválené na preplatenie
150,676 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
820,196 €
Schválené na preplatenie
820,196 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
686,355 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
61,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,269,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,269,532 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,500 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
511,910 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,563,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
737,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,292 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
309,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,563,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.06.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,693,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
133,271 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,693,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
825,596 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,957 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
485,556 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,230 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292,698 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
106,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,206,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,191 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,698,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,054 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,698,143 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
311,851 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,487 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozora

výkon stavebného dozora

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.11.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
54,769 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
712,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
58,509 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
109,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768,484 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,447 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.12.2020
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
72,018 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,083 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.05.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.07.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,738 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
29,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2021
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,652 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
829,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,865 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Názov

zádržné

zádržné

Vlastník dokladu
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
486,790 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.08.2021
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.

Suma celkom
48,745,468 €
Vrátená suma
-
Suma na vymáhanie
47,121,634 €
Typ
Ďalšie nezrovnalost…
Stav
Nepotvrdené podozre…
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.