Popis projektu

Cieľom projektu je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomerácii Tornaľa a mestskej časti  Starňa. Aglomerácia Tornaľa je zaradená v Prílohe č. 7 Výzvy a nie je v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 91/271/EHS.

V rámci projektu bude dobudovaná kanalizačná sieť v meste Tornaľa, vybudovaná kanalizačná sieť v mestskej časti Starňa s odvedením odpadových vôd do novovybudovanej čistiarni odpadových vôd v Tornali.

Ciele projektu budú zabezpečené prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu a to:

1. Stoková sieť

2. Čistiareň odpadových vôd

V meste Tornaľa bude vybudovaná nová čistiareň odpadových vôd s kapacitou 7450 EO. Celková dĺžka novovybudovaqných kanalizačných sietí bude 21,775 km.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Tornaľa, Včelince, Gemer
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2017 - 01.12.2020
Celková suma
11,010,020 €
Vlastné zdroje
1,101,002 €
Vyčerpané z projektu
5,202,350 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
06.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Stoková sieť
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
06.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.10.2017
Skutočný začiatok
06.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
17,6 (km)
Cieľ
21,775 (km)
Naposledy aktualizované
28.10.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
28.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
7450,0 (EO)
Naposledy aktualizované
28.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Aglomerácia Tornaľa stavebné práce 5/2018

Aglomerácia Tornaľa stavebné práce 5/2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
04.08.2018
Názov

Aglomerácia Tornaľa stavebné práce 5/2018

Aglomerácia Tornaľa stavebné práce 5/2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
920 €
Schválené na preplatenie
920 €
Realizácia
08.08.2018
Názov

faktúra SD 10_2018

faktúra SD 10_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,119 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD 10_2018

faktúra SD 10_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
932 €
Schválené na preplatenie
932 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

faktúra stavebné práce 10_2018

faktúra stavebné práce 10_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,000 €
Schválené na preplatenie
322,000 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce 10_2018

faktúra stavebné práce 10_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,000 €
Schválené na preplatenie
322,000 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

stavebné práce 11_2018

Tornaľa stavebné práce 11_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,440 €
Schválené na preplatenie
27,440 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 11_2018

Tornaľa stavebné práce 11_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
27,440 €
Schválené na preplatenie
27,440 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

fa Tornaľa SD 11_2018

fa Tornaľa SD 11_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
-
Názov

fa Tornaľa SD 11_2018

fa Tornaľa SD 11_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
79 €
Schválené na preplatenie
79 €
Realizácia
27.02.2019
Názov

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,942 €
Schválené na preplatenie
37,942 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,324 €
Schválené na preplatenie
229,324 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
229,324 €
Schválené na preplatenie
229,324 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Tornaľa stavebné práce 12_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,942 €
Schválené na preplatenie
37,942 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

Tornaľa SD 12_2018

Tornaľa SD 12_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa SD 12_2018

Tornaľa SD 12_2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
768 €
Schválené na preplatenie
768 €
Realizácia
15.03.2019
Názov

faktúra SD 01/2019

Tornaľa_SD 01/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD 01/2019

Tornaľa_SD 01/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
344 €
Schválené na preplatenie
344 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,251 €
Schválené na preplatenie
75,251 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,305 €
Schválené na preplatenie
44,305 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
75,251 €
Schválené na preplatenie
75,251 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Tornaľa_stavebné práce 01/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,305 €
Schválené na preplatenie
44,305 €
Realizácia
02.04.2019
Názov

Tornaľa fa stav. práce 2_2019

Tornaľa stav. práce 2_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368,662 €
Schválené na preplatenie
368,662 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Tornaľa fa stav. práce 2_2019

Tornaľa stav. práce 2_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,602 €
Schválené na preplatenie
39,602 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Tornaľa fa stav. práce 2_2019

Tornaľa stav. práce 2_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
39,602 €
Schválené na preplatenie
39,602 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa fa stav. práce 2_2019

Tornaľa stav. práce 2_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
368,662 €
Schválené na preplatenie
368,662 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa fa SD 2_2019

Tornaľa - fa SD 2/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
22.05.2019
Názov

Tornaľa fa SD 2_2019

Tornaľa - fa SD 2/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,176 €
Schválené na preplatenie
1,176 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa fa SD 3_2019

Tornaľa fa SD 3_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Tornaľa fa SD 3_2019

Tornaľa fa SD 3_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,950 €
Schválené na preplatenie
1,950 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa fa stavebné práce 3_2019

Tornaľa stavebné práce 3_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
3,322 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa fa stavebné práce 3_2019

Tornaľa stavebné práce 3_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,322 €
Schválené na preplatenie
3,322 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Tornaľa fa stavebné práce 3_2019

Tornaľa stavebné práce 3_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673,331 €
Schválené na preplatenie
673,331 €
Realizácia
06.06.2019
Názov

Tornaľa fa stavebné práce 3_2019

Tornaľa stavebné práce 3_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
673,331 €
Schválené na preplatenie
673,331 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD_4_2019

Tornaľa_faktúra SD_4_219

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
1,292 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD_4_2019

Tornaľa_faktúra SD_4_219

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,292 €
Schválené na preplatenie
1,292 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

faktúra stavebné práce 4_2019

Tornaľa_faktúra stavebné práce_4_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,121 €
Schválené na preplatenie
119,121 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce 4_2019

Tornaľa_faktúra stavebné práce_4_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,428 €
Schválené na preplatenie
329,428 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce 4_2019

Tornaľa_faktúra stavebné práce_4_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
329,428 €
Schválené na preplatenie
329,428 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

faktúra stavebné práce 4_2019

Tornaľa_faktúra stavebné práce_4_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
119,121 €
Schválené na preplatenie
119,121 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

fa stavebné práce_5_2019

Tornaľa_fa_5_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,644 €
Schválené na preplatenie
717,644 €
Realizácia
-
Názov

fa stavebné práce_5_2019

Tornaľa_fa_5_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
717,644 €
Schválené na preplatenie
717,644 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

fa stavebné práce_5_2019

Tornaľa_fa_5_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,826 €
Schválené na preplatenie
112,826 €
Realizácia
-
Názov

fa stavebné práce_5_2019

Tornaľa_fa_5_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
112,826 €
Schválené na preplatenie
112,826 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

fa SD_5_2019

Tornaľa_SD_5/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
2,500 €
Realizácia
-
Názov

fa SD_5_2019

Tornaľa_SD_5/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,500 €
Schválené na preplatenie
2,500 €
Realizácia
06.08.2019
Názov

Tornaľa_fa_SD_6_2019

Tornaľa_fa_SD_6_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
1,931 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_fa_SD_6_2019

Tornaľa_fa_SD_6_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,931 €
Schválené na preplatenie
1,931 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
592,479 €
Schválené na preplatenie
592,479 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,432 €
Schválené na preplatenie
78,432 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
592,479 €
Schválené na preplatenie
592,479 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_6_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,432 €
Schválené na preplatenie
78,432 €
Realizácia
03.09.2019
Názov

Tornaľa_fa_SD_7_2019

Tornaľa_SD_7/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_fa_SD_7_2019

Tornaľa_SD_7/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,166 €
Schválené na preplatenie
1,166 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,887 €
Schválené na preplatenie
80,887 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,988 €
Schválené na preplatenie
323,988 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,887 €
Schválené na preplatenie
80,887 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_7_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,988 €
Schválené na preplatenie
323,988 €
Realizácia
30.09.2019
Názov

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497,334 €
Schválené na preplatenie
497,334 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,368 €
Schválené na preplatenie
94,368 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
497,334 €
Schválené na preplatenie
497,334 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Tornaľa_stavebné práce_8_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,368 €
Schválené na preplatenie
94,368 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

Tornaľa_SD_8_2019

Tornaľa_SD_8_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_SD_8_2019

Tornaľa_SD_8_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
10.10.2019
Názov

faktúra_SD_9_2019

Tornaľa_fa_SD_9_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
-
Názov

faktúra_SD_9_2019

Tornaľa_fa_SD_9_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,090 €
Schválené na preplatenie
1,090 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

fa_stavebné práce_9_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_9-2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,589 €
Schválené na preplatenie
246,589 €
Realizácia
-
Názov

fa_stavebné práce_9_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_9-2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,222 €
Schválené na preplatenie
172,222 €
Realizácia
-
Názov

fa_stavebné práce_9_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_9-2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
172,222 €
Schválené na preplatenie
172,222 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

fa_stavebné práce_9_2019

Tornaľa_fa_stavebné práce_9-2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
246,589 €
Schválené na preplatenie
246,589 €
Realizácia
07.11.2019
Názov

Tornaľa_SD_10_2019

Tornaľa_SD_10_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,100 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_stavebné práce_10_2019

Tornaľa_stavebné práce_10_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
228,201 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Tornaľa_stavebné práce_10_2019

Tornaľa_stavebné práce_10_2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
153,682 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
VODOHOSPODÁRSKE STAVBY a.s.
IČO
31322301
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.