Popis projektu

ktorú tvorí mesto Hriňová, typické svojim špecifickým roztrateným osídlením, tzv. Hriňovskými lazmi. Napojenosť obyvateľstva na vybudovanú stokovú sieť v centrálnej časti mesta je 53,69 %, rozšírenie kanalizácie siete na lazy je však v súčasnosti i pre budúcnosť neekonomické, preto nie je predmetom projektu. V súčasnosti sú na ČOV privádzané splaškové odpadové vody kanalizáciou z centrálnej časti mesta Hriňová a časť splaškových vôd z mliekarne Hriňová. Existujúca ČOV má nevyhovujúci systém čistenia s nedostatočným prevzdušňovaním technologického procesu, v spojení s nedostatočným objemom aktivácie. 

Splaškové vody od 42 % obyvateľov žijúcich v osadách sú zachytávané v žumpách, vzhľadom na nepostačujúcu kapacitu súčasnej ČOV, ktorá túto možnosť obyvateľstvu neposkytuje, však musia byť vyvážané do ČOV mimo aglomerácie, najmä Detva a Zvolen. ČOV Hriňová je zaťažovaná odpadovými vodami produkovanými v aglomerácii len do takej miery, aby bola schopná tieto čistiť v požadovaných parametroch. Z dôvodu nevyhovujúcej kapacity a kvality technológie čistenia, ČOV nie je schopná čistiť odpadové vody v plnom rozsahu.

Z uvedených dôvodov je preto nutné intenzifikovať a modernizovať existujúcu ČOV Hriňová tak aby bolo zabezpečené čistenie komunálnych odpadových vôd ako z centrálnej časti mesta Hriňová, tak aj od ostatných obyvateľov, ktorí nie sú pripojení na kanalizačnú sieť z dôvodu nesplnenia ekonomických kritérií, ale nimi produkované odpadové vody zo žúmp budú zvážané na ČOV.

na  mechanicko – biologickú, s nitrifikáciou a samostatnou denitrifikáciou, s úplnou aeróbnou stabilizáciou kalu v čistiacom procese. Rekonštrukcia je navrhnutá tak, aby v max. možnej miere boli využité existujúce objekty ČOV.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Hriňová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2016 - 01.12.2020
Celková suma
4,416,923 €
Vlastné zdroje
441,692 €
Vyčerpané z projektu
3,344,666 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
14.02.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Intenzifikácia a modernizácia ČOV Hriňo…
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.12.2016
Skutočný začiatok
14.02.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
7413,0 (EO)
Naposledy aktualizované
30.10.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,994 €
Schválené na preplatenie
83,994 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
83,994 €
Schválené na preplatenie
83,994 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
401 €
Schválené na preplatenie
401 €
Realizácia
16.10.2017
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
771 €
Schválené na preplatenie
771 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,640 €
Schválené na preplatenie
108,640 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
108,640 €
Schválené na preplatenie
108,640 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,367 €
Schválené na preplatenie
161,367 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
161,367 €
Schválené na preplatenie
161,367 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
23.01.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
518 €
Schválené na preplatenie
518 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 4

Stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,286 €
Schválené na preplatenie
65,286 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 4

Stavebné práce 4

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
65,286 €
Schválené na preplatenie
65,286 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Stavebný dozor 4

Stavebný dozor4

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 4

Stavebný dozor4

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
312 €
Schválené na preplatenie
312 €
Realizácia
09.02.2018
Názov

Stavebné práce 5

Stavebné práce5

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,866 €
Schválené na preplatenie
45,866 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 5

Stavebné práce5

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,866 €
Schválené na preplatenie
45,866 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Stavebný dozor5

Stavebný dozor 5

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor5

Stavebný dozor 5

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
219 €
Schválené na preplatenie
219 €
Realizácia
19.02.2018
Názov

Stavebné práce 6 - Hriňová

Stavebné práce 6 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,068 €
Schválené na preplatenie
94,068 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 6 - Hriňová

Stavebné práce 6 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94,068 €
Schválené na preplatenie
94,068 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Stavebný dozor 6 - Hriňová

Stavebný dozor 6 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 6 - Hriňová

Stavebný dozor 6 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
450 €
Schválené na preplatenie
450 €
Realizácia
16.04.2018
Názov

Stavebné práce 7 - Hriňová

Stavebné práce 7 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,429 €
Schválené na preplatenie
64,429 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Stavebné práce 7 - Hriňová

Stavebné práce 7 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
64,429 €
Schválené na preplatenie
64,429 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 7 - Hriňová

Stavebný dozor 7 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 7 - Hriňová

Stavebný dozor 7 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
308 €
Schválené na preplatenie
308 €
Realizácia
27.04.2018
Názov

Stavebný dozor 8 - Hriňová

Stavebný dozor 8 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 8 - Hriňová

Stavebný dozor 8 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
365 €
Schválené na preplatenie
365 €
Realizácia
06.06.2018
Názov

Stavebné práce8 - Hriňová

Stavebné práce8 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,485 €
Schválené na preplatenie
76,485 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce8 - Hriňová

Stavebné práce8 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
76,485 €
Schválené na preplatenie
76,485 €
Realizácia
06.06.2018
Názov

Stavebný dozor 9 - Hriňová

Stavebný dozor 9 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
830 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Stavebný dozor 9 - Hriňová

Stavebný dozor 9 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
830 €
Schválené na preplatenie
830 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 9 - Hriňová

Stavebné práce 9 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,894 €
Schválené na preplatenie
173,894 €
Realizácia
27.06.2018
Názov

Stavebné práce 9 - Hriňová

Stavebné práce 9 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
173,894 €
Schválené na preplatenie
173,894 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 10 - Hriňová

Stavebný dozor 10 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 10 - Hriňová

Stavebný dozor 10 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
701 €
Schválené na preplatenie
701 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Stavebné práce 10 - Hriňová

Stavebné práce 10 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,961 €
Schválené na preplatenie
146,961 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 10 - Hriňová

Stavebné práce 10 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
146,961 €
Schválené na preplatenie
146,961 €
Realizácia
07.08.2018
Názov

Stavebné práce 11 - Hriňová

Stavebné práce 11 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,930 €
Schválené na preplatenie
284,930 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Stavebné práce 11 - Hriňová

Stavebné práce 11 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
284,930 €
Schválené na preplatenie
284,930 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 11 - Hriňová

Stavebný dozor 11- Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
1,361 €
Realizácia
28.08.2018
Názov

Stavebný dozor 11 - Hriňová

Stavebný dozor 11- Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,361 €
Schválené na preplatenie
1,361 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 12 - Hriňová

Stavebný dozor 12 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
1,675 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 12 - Hriňová

Stavebný dozor 12 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,675 €
Schválené na preplatenie
1,675 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stavebné práce 12 - Hriňová

Stavebné práce 12 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,567 €
Schválené na preplatenie
350,567 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 12 - Hriňová

Stavebné práce 12 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
350,567 €
Schválené na preplatenie
350,567 €
Realizácia
10.10.2018
Názov

Stavebné práce 13 - Hriňová

Stavebné práce 13 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,021 €
Schválené na preplatenie
322,021 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Stavebné práce 13 - Hriňová

Stavebné práce 13 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
322,021 €
Schválené na preplatenie
322,021 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 13 - Hriňová

Stavebný dozor 13 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
06.11.2018
Názov

Stavebný dozor 13 - Hriňová

Stavebný dozor 13 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,538 €
Schválené na preplatenie
1,538 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 14 - Hriňová

Stavebný dozor 14 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebný dozor 14 - Hriňová

Stavebný dozor 14 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
915 €
Schválené na preplatenie
915 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 14 - Hriňová

Stavebné práce 14 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,753 €
Schválené na preplatenie
191,753 €
Realizácia
28.11.2018
Názov

Stavebné práce 14 - Hriňová

Stavebné práce 14 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
191,753 €
Schválené na preplatenie
191,753 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 15 - Hriňová

Stavebné práce 15 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391,905 €
Schválené na preplatenie
391,905 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebné práce 15 - Hriňová

Stavebné práce 15 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
391,905 €
Schválené na preplatenie
391,905 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 15 - Hriňová

Stavebný dozor 15 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
1,871 €
Realizácia
30.11.2018
Názov

Stavebný dozor 15 - Hriňová

Stavebný dozor 15 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,871 €
Schválené na preplatenie
1,871 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 16 - Hriňová

Stavebné práce 16 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,867 €
Schválené na preplatenie
51,867 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 16 - Hriňová

Stavebné práce 16 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 16 - Hriňová

Stavebné práce 16 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,867 €
Schválené na preplatenie
51,867 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 16 - Hriňová

Stavebné práce 16 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Stavebný dozor 16 - Hriňová

Stavebný dozor 16 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
05.03.2019
Názov

Stavebný dozor 16 - Hriňová

Stavebný dozor 16 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
253 €
Schválené na preplatenie
253 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 17 - Hriňová

Stavebný dozor 17 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Stavebný dozor 17 - Hriňová

Stavebný dozor 17 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
248 €
Schválené na preplatenie
248 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 17 - Hriňová

Stavebné práce 17 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Stavebné práce 17 - Hriňová

Stavebné práce 17 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,720 €
Schválené na preplatenie
50,720 €
Realizácia
27.06.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 17 - Hriňová

Stavebné práce 17 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 17 - Hriňová

Stavebné práce 17 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
50,720 €
Schválené na preplatenie
50,720 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 18 - Hriňová

Stavebné práce 18 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,458 €
Schválené na preplatenie
201,458 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 18 - Hriňová

Stavebné práce 18 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 18 - Hriňová

Stavebné práce 18 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,458 €
Schválené na preplatenie
201,458 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 18 - Hriňová

Stavebné práce 18 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebný dozor 18 - Hriňová

Stavebný dozor 18 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
968 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 18 - Hriňová

Stavebný dozor 18 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
968 €
Schválené na preplatenie
968 €
Realizácia
15.07.2019
Názov

Stavebný dozor 19 - Hriňová

Stavebný dozor 19 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 19 - Hriňová

Stavebný dozor 19 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110 €
Schválené na preplatenie
110 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 19 - Hriňová

Stavebné práce 19 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 19 - Hriňová

Stavebné práce 19 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,852 €
Schválené na preplatenie
21,852 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 19 - Hriňová

Stavebné práce 19 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Stavebné práce 19 - Hriňová

Stavebné práce 19 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,852 €
Schválené na preplatenie
21,852 €
Realizácia
31.07.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 20 - Hriňová

Stavebné práce 20 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebné práce 20 - Hriňová

Stavebné práce 20 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,818 €
Schválené na preplatenie
155,818 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebné práce 20 - Hriňová

Stavebné práce 20 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,818 €
Schválené na preplatenie
155,818 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 20 - Hriňová

Stavebné práce 20 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 20 - Hriňová

Stavebný dozor 20 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
05.09.2019
Názov

Stavebný dozor 20 - Hriňová

Stavebný dozor 20 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
748 €
Schválené na preplatenie
748 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 21 - Hriňová

Stavebné práce 21 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebné práce 21 - Hriňová

Stavebné práce 21 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,766 €
Schválené na preplatenie
118,766 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebné práce 21 - Hriňová

Stavebné práce 21 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
118,766 €
Schválené na preplatenie
118,766 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 21 - Hriňová

Stavebné práce 21 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 21 - Hriňová

Stavebný dozor 21 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
25.09.2019
Názov

Stavebný dozor 21 - Hriňová

Stavebný dozor 21 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
573 €
Schválené na preplatenie
573 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 22 - Hriňová

Stavebné práce 22 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 22 - Hriňová

Stavebné práce 22 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,938 €
Schválené na preplatenie
107,938 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 22 - Hriňová

Stavebné práce 22 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
1,125 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebné práce 22 - Hriňová

Stavebné práce 22 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
107,938 €
Schválené na preplatenie
107,938 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebný dozor 22

Stavebný dozor 22 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 22

Stavebný dozor 22 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
522 €
Schválené na preplatenie
522 €
Realizácia
24.10.2019
Názov

Stavebný dozor 23 - Hriňová

Stavebný dozor 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 23 - Hriňová

Stavebný dozor 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
240 €
Schválené na preplatenie
240 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 23 - Hriňová

Stavebné práce 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,971 €
Schválené na preplatenie
2,971 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 23 - Hriňová

Stavebné práce 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,424 €
Schválené na preplatenie
40,424 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia 23 - Hriňová

Stavebné práce 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,916 €
Schválené na preplatenie
6,916 €
Realizácia
-
Názov

Odborný autorský dohľad 23 - Hriňová

Stavebné práce 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,971 €
Schválené na preplatenie
2,971 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Stavebné práce 23 - Hriňová

Stavebné práce 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
40,424 €
Schválené na preplatenie
40,424 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Projektová dokumentácia 23 - Hriňová

Stavebné práce 23 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,916 €
Schválené na preplatenie
6,916 €
Realizácia
13.11.2019
Názov

Odborný autorský dohľad 24 - Hriňová

Stavebné práce 24- Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,125 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce 24 - Hriňová

Stavebné práce 24- Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,522 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor 24 - Hriňová

Stavebný dozor 24 - Hriňová

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
M - Silnice a.s.
IČO
42196868
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.