Popis projektu

 v okrese Brezno, ktorá je zaradená v Prílohe č. 7 Výzvy a je v nesúlade s požiadavkami vyplývajúcimi zo smernice Rady 91/271/EHS. V aglomerácii bude riešená splašková kanalizácia a čistiareň odpadových vôd. Nedobudovaná kanalizačná sieť a nedostatočné čistenie odpadových vôd ohrozuje povrchové i podzemné vody v povodí rieky Hron, ohrozuje kvalitu životného prostredia a životné podmienky obyvateľstva.

Cieľ projektu bude zabezpečený prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu:

a) stoková sieť a
b) čistiareň odpadových vôd.

V obci Podbrezová je kanalizácia vybudovaná čiastočne. Nakoľko sa obec skladá z viacerých častí, ktoré tvoria samostatné celky a rozkladá sa v pomerne členitom území, nie je možné jej odkanalizovanie ako celku. V rámci hlavnej aktivity stoková sieť bude vybudovaná splašková kanalizácia v časti Lopej, ktorá bude napojená na novovybudovanú ČOV Lopej, zároveň bude dobudovaná v miestnych častiach Skalica a Podbrezová (centrum) s napojením na existujúcu ČOV Skalica, ako aj v časti Štiavnička s napojením na existujúcu ČOV Štiavnička. Celková dĺžka stokovej siete v obci Podbrezová bude 17,772 km. Realizáciou hlavnej aktivity čistiareň odpadových vôd sa zabezpečí vybudovanie ČOV Lopej s kapacitou 800 EO.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Podbrezová
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2017 - 01.12.2020
Celková suma
5,552,389 €
Vlastné zdroje
555,239 €
Vyčerpané z projektu
3,884,378 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2017
Skutočný začiatok
05.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Stoková sieť
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
05.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.09.2017
Skutočný začiatok
05.09.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
10,1 (km)
Cieľ
11,752 (km)
Naposledy aktualizované
22.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
22.11.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
941,0 (EO)
Naposledy aktualizované
22.11.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,440 €
Schválené na preplatenie
96,440 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,440 €
Schválené na preplatenie
96,440 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
183 €
Schválené na preplatenie
183 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,356 €
Schválené na preplatenie
6,356 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,646 €
Schválené na preplatenie
28,646 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,356 €
Schválené na preplatenie
6,356 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
28,646 €
Schválené na preplatenie
28,646 €
Realizácia
09.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,598 €
Schválené na preplatenie
90,598 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,590 €
Schválené na preplatenie
44,590 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,598 €
Schválené na preplatenie
90,598 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
379 €
Schválené na preplatenie
379 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,590 €
Schválené na preplatenie
44,590 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Faktúra SD

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra SD

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
707 €
Schválené na preplatenie
707 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,954 €
Schválené na preplatenie
155,954 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,910 €
Schválené na preplatenie
85,910 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
155,954 €
Schválené na preplatenie
155,954 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
85,910 €
Schválené na preplatenie
85,910 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

Stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,262 €
Schválené na preplatenie
1,262 €
Realizácia
15.11.2018
Názov

fa stavebné práce

fa stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,254 €
Schválené na preplatenie
14,254 €
Realizácia
-
Názov

fa stavebné práce

fa stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,392 €
Schválené na preplatenie
147,392 €
Realizácia
-
Názov

fa stavebné práce

fa stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,254 €
Schválené na preplatenie
14,254 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

fa stavebné práce

fa stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,392 €
Schválené na preplatenie
147,392 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

faktura SD

faktura SD

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

faktura SD

faktura SD

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
843 €
Schválené na preplatenie
843 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra práce

Faktúra práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,014 €
Schválené na preplatenie
16,014 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra práce

Faktúra práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,077 €
Schválené na preplatenie
234,077 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra práce

Faktúra práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,077 €
Schválené na preplatenie
234,077 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Faktúra práce

Faktúra práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,014 €
Schválené na preplatenie
16,014 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

stavebný dozor,november 2018

Stavebný dozor , november 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

stavebný dozor,november 2018

Stavebný dozor , november 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,305 €
Schválené na preplatenie
1,305 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce, december 2018

stavebné práce , december 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,978 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

stavebné práce, december 2018

stavebné práce , december 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

stavebné práce, december 2018

stavebné práce , december 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,725 €
Schválené na preplatenie
9,725 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce, december 2018

stavebné práce , december 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
333,978 €
Schválené na preplatenie
333,978 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor, december 2018

Stavebný dozor, december 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2019
Názov

Stavebný dozor, december 2018

Stavebný dozor, december 2018

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,793 €
Schválené na preplatenie
1,793 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,820 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,274 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,274 €
Schválené na preplatenie
48,274 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
147,820 €
Schválené na preplatenie
147,820 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2019
Názov

faktúra SD

Faktúra SD

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,023 €
Schválené na preplatenie
1,023 €
Realizácia
-
Názov

faktúra práce 03

faktúra práce 03

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,856 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

faktúra práce 03

faktúra práce 03

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,546 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

faktúra práce 03

faktúra práce 03

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
316,546 €
Schválené na preplatenie
316,546 €
Realizácia
-
Názov

faktúra práce 03

faktúra práce 03

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,856 €
Schválené na preplatenie
23,856 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD 03

faktúra SD 03

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.06.2019
Názov

faktúra SD 03

faktúra SD 03

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,776 €
Schválené na preplatenie
1,776 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra SD 0419

Faktúra SD 0419

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,187 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Faktúra SD 0419

Faktúra SD 0419

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,187 €
Schválené na preplatenie
2,187 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra práce 0419

Faktúra práce 0419

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,184 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2019
Názov

Faktúra práce 0419

Faktúra práce 0419

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
419,184 €
Schválené na preplatenie
419,184 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce 0519

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

faktúra stavebné práce 0519

faktúra stavebné práce 0519

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,131 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

faktúra stavebné práce 0519

faktúra stavebné práce 0519

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,131 €
Schválené na preplatenie
5,131 €
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce

faktúra stavebné práce 0519

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345,832 €
Schválené na preplatenie
345,832 €
Realizácia
-
Názov

faktura SD 0519

faktúra SD 052019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,831 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.08.2019
Názov

faktura SD 0519

faktúra SD 052019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,831 €
Schválené na preplatenie
1,831 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra SD 0619

faktura SD 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Faktúra SD 0619

faktura SD 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

Faktúra SD 0619

faktura SD 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
997 €
Schválené na preplatenie
997 €
Realizácia
-
Názov

0371190039

Faktúra stavebné práce 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

0371190039

Faktúra stavebné práce 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

0371190039

Faktúra stavebné práce 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

0371190039

Faktúra stavebné práce 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,282 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.08.2019
Názov

0371190039

Faktúra stavebné práce 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,282 €
Schválené na preplatenie
36,282 €
Realizácia
-
Názov

0371190039

Faktúra stavebné práce 0619

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
154,834 €
Schválené na preplatenie
154,834 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD 0819

faktúra SD 0719

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

faktúra SD 0819

faktúra SD 0719

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,211 €
Schválené na preplatenie
1,211 €
Realizácia
-
Názov

faktúra práce 0819

faktúra práce 0719

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,079 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

faktúra práce 0819

faktúra práce 0719

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,028 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.10.2019
Názov

faktúra práce 0819

faktúra práce 0719

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
212,028 €
Schválené na preplatenie
212,028 €
Realizácia
-
Názov

faktúra práce 0819

faktúra práce 0719

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,079 €
Schválené na preplatenie
20,079 €
Realizácia
-
Názov

Fa práce 0819

Fa práce 0819

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,872 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Fa práce 0819

Fa práce 0819

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
263,872 €
Schválené na preplatenie
263,872 €
Realizácia
-
Názov

Fa SD 0819

Fa SD 0819

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Fa SD 0819

Fa SD 0819

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
1,377 €
Realizácia
-
Názov

SD 092019

SD 092019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

SD 092019

SD 092019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,834 €
Schválené na preplatenie
1,834 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 092019

stavebné práce 092019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

stavebné práce 092019

stavebné práce 092019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,813 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

stavebné práce 092019

stavebné práce 092019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
151,591 €
Schválené na preplatenie
151,591 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce 092019

stavebné práce 092019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
199,813 €
Schválené na preplatenie
199,813 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 1019 práce

Faktúra 1019 prace

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,171 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra 1019 práce

Faktúra 1019 prace

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra 1019 práce

Faktúra 1019 prace

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
110,171 €
Schválené na preplatenie
110,171 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra 1019 práce

Faktúra 1019 prace

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
144,591 €
Schválené na preplatenie
144,591 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra SD 1019

Faktúra SD 1019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Faktúra SD 1019

Faktúra SD 1019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,329 €
Schválené na preplatenie
1,329 €
Realizácia
-
Názov

faktúra SD 1119

faktúra SD 1119

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce 1119

Faktúra stavebné práce 1119

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,339 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

faktúra stavebné práce 1119

Faktúra stavebné práce 1119

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
298,007 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
Inžinierske stavby, a.s. a NOVICOM, s.r.o.
IČO
31651402
Názov
HORNEX, a.s.
IČO
35802570
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.