Popis projektu

Projekt rieši vybudovanie splaškovej kanalizácie a čistiarní odpadových vôd v obciach Oslany a Čereňany, tvoriacich Aglomeráciu Oslany (podľa Prílohy č. 7 Výzvy). Absencia funkčnej kanalizačnej siete patrí v oboch obciach ku hlavným environmentálnym problémom, ktoré sú nedoriešené už niekoľko rokov. Nedobudovanosť kanalizačnej siete v požadovanom rozsahu je limitujúcim faktorom ďalšieho  rozvoja  obcí a ohrozuje kvalitu životného prostredia v regióne.

bude zabezpečený prostredníctvom 2 hlavných aktivít projektu: Výstavba 2 nových ČOV 2200 EO v obciach Oslany a Čereňany; Výstavba a rozšírenie splaškovej kanalizácie v obciach Oslany a Čereňany

V obidvoch obciach  je stoková sieť vybudovaná čiastočne, sú vybudované  tri samostatné vetvy spolu v dĺžke 2,6 km, zvedené do 3 malých COV a dažďová kanalizácia pokrývajúc celú obec. V obci bude vybudovaná nová ČOV s kapacitou 2200 EO, do ktorej bude zaústená jednotná gravitačná splašková kanalizačná sieť v celkovej dĺžke viac ako 16,5 km. Dĺžka novovybudovanej stokovej siete bude 13 917 m.

v súčasnosti nie je vybudovaná funkčná splašková kanalizácia, časť z projektovanej kanalizácie v rámci I. etapy bola začatá, nie je však funkčná. Dĺžka novovybudovanej kanalizácie v obci bude 9 910 m a bude zaústená do novovybudovanej  ČOV s kapacitou 2200 EO.

Realizáciou projektu dôjde k vybudovaniua tým k zabezpečeniu Zároveň budú vybudované Rady 91/271/EHS a Nariadením Vlády SR 269/2010 Z.z..

Projektom sa zlepší kvalita životného prostredia a života obyvateľstva ako i ochrana povrchových a podzemných vôd v oblasti povodia rieky Váh a jeho prítokov Osliansky a Čereniansky potok.

Viac
Subjekt
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Oslany, Čereňany
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2017 - 01.12.2020
Celková suma
12,651,814 €
Vlastné zdroje
1,265,181 €
Vyčerpané z projektu
7,812,268 €
Druh projektu
Dopytovo-orientovaný projekt
Operačný program
Operačný program Kvalita životného prostredia

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba 2 nových ČOV 2200 EO v obciach…
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov
Výstavba a rozšírenie splaškovej kanali…
Typ
A. Budovanie verejn…
Plánovaný začiatok
01.06.2017
Skutočný začiatok
30.06.2017
Plánovaný koniec
01.12.2020
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
21,7478 (km)
Cieľ
23,827 (km)
Naposledy aktualizované
20.11.2019
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2019
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
4100,0 (EO)
Naposledy aktualizované
20.11.2019
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,528 €
Schválené na preplatenie
59,528 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,279 €
Schválené na preplatenie
74,279 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,620 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
59,528 €
Schválené na preplatenie
59,528 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
74,279 €
Schválené na preplatenie
74,279 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,786 €
Schválené na preplatenie
1,620 €
Realizácia
-
Názov

výkon stavebného dozoru

výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
28.05.2018
Názov

výkon stavebného dozoru

výkon stavebného dozoru

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
503 €
Schválené na preplatenie
503 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
491,976 €
Schválené na preplatenie
488,948 €
Realizácia
-
Názov

projektová dokumentácia

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,540 €
Schválené na preplatenie
25,540 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
488,948 €
Schválené na preplatenie
488,948 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

projektová dokumentácia

stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,540 €
Schválené na preplatenie
25,540 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,920 €
Schválené na preplatenie
1,909 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,909 €
Schválené na preplatenie
1,909 €
Realizácia
10.07.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,284 €
Schválené na preplatenie
1,284 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,291 €
Schválené na preplatenie
1,284 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,231 €
Schválené na preplatenie
2,231 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,769 €
Schválené na preplatenie
343,769 €
Realizácia
27.07.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
345,814 €
Schválené na preplatenie
343,769 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,231 €
Schválené na preplatenie
2,231 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,201 €
Schválené na preplatenie
1,190 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,190 €
Schválené na preplatenie
1,190 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
323,873 €
Schválené na preplatenie
320,840 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
320,840 €
Schválené na preplatenie
320,840 €
Realizácia
21.08.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,844 €
Schválené na preplatenie
125,844 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,123 €
Schválené na preplatenie
252,123 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,844 €
Schválené na preplatenie
125,844 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
252,444 €
Schválené na preplatenie
252,123 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,402 €
Schválené na preplatenie
1,402 €
Realizácia
12.09.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,403 €
Schválené na preplatenie
1,402 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,867 €
Schválené na preplatenie
1,867 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,899 €
Schválené na preplatenie
1,867 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
55,915 €
Schválené na preplatenie
47,652 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
454,573 €
Schválené na preplatenie
454,573 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,652 €
Schválené na preplatenie
47,652 €
Realizácia
19.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,060 €
Schválené na preplatenie
454,573 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,704 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,703 €
Schválené na preplatenie
1,703 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,321 €
Schválené na preplatenie
96,020 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,041 €
Schválené na preplatenie
363,041 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
96,020 €
Schválené na preplatenie
96,020 €
Realizácia
31.10.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
363,041 €
Schválené na preplatenie
363,041 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,966 €
Schválené na preplatenie
1,966 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,895 €
Schválené na preplatenie
125,895 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
403,955 €
Schválené na preplatenie
403,955 €
Realizácia
14.11.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
404,147 €
Schválené na preplatenie
403,955 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
125,895 €
Schválené na preplatenie
125,895 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
1,937 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,937 €
Schválené na preplatenie
1,937 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,517 €
Schválené na preplatenie
418,497 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,548 €
Schválené na preplatenie
103,548 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
418,497 €
Schválené na preplatenie
418,497 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
103,548 €
Schválené na preplatenie
103,548 €
Realizácia
05.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,852 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,840 €
Schválené na preplatenie
1,840 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,912 €
Schválené na preplatenie
60,912 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
438,442 €
Schválené na preplatenie
434,611 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
434,611 €
Schválené na preplatenie
434,611 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
60,912 €
Schválené na preplatenie
60,912 €
Realizácia
10.12.2018
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
493 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
494 €
Schválené na preplatenie
493 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,507 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
81,641 €
Schválené na preplatenie
81,226 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
51,509 €
Schválené na preplatenie
51,507 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,377 €
Schválené na preplatenie
1,375 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,161 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352,328 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
352,935 €
Schválené na preplatenie
352,328 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,161 €
Schválené na preplatenie
18,161 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393,725 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,676 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
30,723 €
Schválené na preplatenie
30,676 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
393,767 €
Schválené na preplatenie
393,725 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.06.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_03/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,575 €
Schválené na preplatenie
1,574 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,859 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,866 €
Schválené na preplatenie
1,859 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
468,782 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,147 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.07.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,147 €
Schválené na preplatenie
32,147 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_04/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
470,794 €
Schválené na preplatenie
468,782 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,070 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,129 €
Schválené na preplatenie
2,070 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
528,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
546,193 €
Schválené na preplatenie
528,360 €
Realizácia
-
Názov

Projektová dokumentácia

Stavebné práce_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,462 €
Schválené na preplatenie
4,462 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_05/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,285 €
Schválené na preplatenie
23,276 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
380,917 €
Schválené na preplatenie
377,276 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,895 €
Schválené na preplatenie
66,827 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
377,276 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
66,827 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,661 €
Schválené na preplatenie
1,649 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_06/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.09.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,555 €
Schválené na preplatenie
1,550 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,250 €
Schválené na preplatenie
42,465 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
376,054 €
Schválené na preplatenie
375,188 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_07/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,465 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,691 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,709 €
Schválené na preplatenie
20,691 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
234,771 €
Schválené na preplatenie
232,347 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
940 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.10.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_08/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
948 €
Schválené na preplatenie
940 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
742 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
743 €
Schválené na preplatenie
742 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.11.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_09/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
200,183 €
Schválené na preplatenie
200,072 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
236,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,118 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,325 €
Schválené na preplatenie
44,118 €
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Stavebné práce_OČ_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
238,444 €
Schválené na preplatenie
236,317 €
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,041 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Stavebný dozor

Stavebný dozor_OČ_10/2019

Vlastník dokladu
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,049 €
Schválené na preplatenie
1,041 €
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
BUNG Slovensko s.r.o.
IČO
35908025
Názov
INFRAM SK s.r.o.
IČO
43864350
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Názov
ESP Consult, s.r.o.
IČO
46092404
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.