Popis projektu

Hlavným cieľom projektu „Multimodálna štúdia realizovateľnosti Bidovce – štátna hranica SK/UA (I/19 Bidovce – Vyšné Nemecké)“ je spracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri príprave investičných stavieb v úseku medzi obcou Bidovce a štátnou hranicou Slovenská republika – Ukrajina. 
Multimodálna štúdia realizovateľnosti bude analyzovať a posudzovať všetky variantné riešenia predmetného úseku diaľnice D1, vyhodnocovať vhodnosť týchto riešení na súčasnú dopravnú situáciu, kde bude zohľadňovať aj súčasnú a plánovanú dopravnú infraštruktúru na danom území. Navrhnuté riešenia bude posudzovať z dopravného, technického, environmentálneho a ekonomického hľadiska, pretože súčasťou štúdie je aj analýza nákladov a výnosov na určenie uskutočniteľnosti projektu prostredníctvom kvantifikácie nákladov a výnosov v definovanom časovom horizonte, kde bude prognóza na 30 rokov, z pohľadu všetkých zúčastnených strán a všetkých možných externalít projektu.
Multimodálna štúdia realizovateľnosti predmetného úseku je potrebná aj pre následnú prípravu či realizáciu investičných projektov na území Košického kraja. Štúdia bude vypracovaná v súlade s Metodickým rámcom pre vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti tak, aby spĺňala všetky definované body.

Realizáciou navrhovanej hlavnej aktivity projektu sa dosiahnu nasledovné deklarované ciele merateľných ukazovateľov projektu:
P0366 Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu - 1ks

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Bidovce, Ďurkov, Košický Klečenov, Dargov, Bačkov, Sečovce, Parchovany, Hriadky, Dvorianky, Vojčice, Blatné Revištia, Horovce, Tušická Nová Ves, Moravany, Trhovište, Laškovce, Zalužice, Pozdišovce, Hažín, Šamudovce, Lastomír, Krásnovce, Michalovce, Závadka, Veľké Revištia, Nižná Rybnica, Bunkovce, Ostrov, Porostov, Kristy, Jenkovce, Nižné Nemecké, Záhor, Svinica
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2022 - 01.06.2024
Celková suma
750,000 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava
Typ
D. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.07.2022
Skutočný začiatok
26.07.2022
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2021
Skutočný začiatok
25.10.2021
Plánovaný koniec
01.06.2024
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

MŠ časť F.1.1 Dopravné prieskumy (20%)

MŠ, časť F.1.1 Dopravné prieskumy (20%)

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2023
Názov

MŠ - návrh trasovania variantov

MŠ - návrh trasovania variantov

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov

MŠ - návrh trasovania variantov

MŠ - návrh trasovania variantov

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
117,337 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.07.2023
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.