Popis projektu

,,Trolejbusová trať Trenčianska - Hraničná, meniareň Kaštieľska"

Cieľom projektu je zabezpečenie projektovej dokumentácie pre stavbu novej meniarne s pracovným názvom Kaštieľska 20. Predkladaný projekt nadväzuje na už schválený projekt s názvom „Trolejbusová trať Trenčianska – Hraničná, kód projektu ITMS2014+ 311031BNT2,  ktorý sa realizuje v rámci OPII.

Kontrola kvality projektovej dokumentácie

Ukazovateľ: PO366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu: 1 

Meniareň Kaštieľska - projektová dokumentácia

Ukazovateľ: PO366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu: 5

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.02.2022 - 01.12.2023
Celková suma
98,650 €
Vlastné zdroje
4,932 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Meniareň Kaštieľska - projektová dokume…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.02.2022
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Kontrola kvality projektovej dokumentác…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2022
Skutočný začiatok
10.11.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
20.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
-
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
-
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
15.03.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

EIA

Faktúra č. 220100125, EIA 80%, REMING, meniareň

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,376 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.09.2022
Názov

EIA

Faktúra č. 220100142, EIA 20%, REMING, meniareň

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,344 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.09.2022
Názov

DSZ 80 %

Faktúra č. 220100228, DSZ, 80%, REMING CONSULT, meniareň

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,272 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

DUR 80 %

Faktúra č. 220100230, DUR, 80%, REMING CONSULT, meniareň

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.01.2023
Názov

Faktúra č. 230100095

Faktúra č. 230100095, DSZ, 20%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.08.2023
Názov

Faktúra č. 230100272

Faktúra č. 230100272, DUR, 20%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2023
Názov

Faktúra č. 230100291

Faktúra č. 230100291, DSP, 80%, REMING CUNSULT a.s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,296 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.