Popis projektu

Cieľom projektu je zabezpečenie projektových dokumentácií pre stavby:

ktorá má za cieľ navrhnúť  vybudovanie novej  trolejbusovej trate na ulici Karadžičova a Mlynské Nivy smerom na ulicu Dostojevského rad s pokračovaním v priamom smere v križovatke s Landererovou a následným odbočením vľavo do ulice Krupkova alebo odbočením vľavo do ulice Landererova s odbočením vpravo do ulice Olejkárska, kde by sa trolej v priestore existujúcej zastávky v tomto smere ukončil.

ktorá má za cieľ navrhnúť predĺženie existujúcej trolejbusovej trate na Trnávke po ulici Bulharská smerom ku ulici Galvaniho s pokračovaním vpravo po ulici Galvaniho až ku nákupnému centru Avion Shopping Park.

Aktivity budú spočívať v príprave dokumentácií plánu organizácie MHD, ktoré začnú počas realizácie projekčných prác a bude slúžiť ako podklad do súťaže pre zhotoviteľa stavebných prác.

Súčasný stav infraštruktúry, trasovania liniek a zloženia vozidlového parku vytvára problémy v dopravnej obslužnosti dotknutých území. Najvýznamnejšie z nich sú:

  • oblasť je významným dopravným uzlom s dostatočným prepojením na ostatné linky,
  • mestská časť Ružinov je jedna z rýchlo rozvíjajúcich sa častí Bratislavy bez dostatočnej vybavenosti linkami MHD,
  • z hladinových prieskumov je zrejmé, že najvyšší stupeň vyťaženia 5 sa vyskytuje najčastejšie u liniek verejnej dopravy v profile autobusovej stanice Mlynské Nivy v smere na Avion.

Kompletná projektová dokumentácia bude predstavovať optimálne riešenie realizácie stavby pre nové trolejbusové trate. V ďalšom kroku chce žiadateľ podľa vypracovanej projektovej dokumentácie realizovať aj stavebné práce, a teda naplniť ďalšie ciele, a to zefektívnenie prevádzky MHD v dotknutých lokalitách v Bratislave. 

Navrhovaný projekt je v súlade s intervenčnou logikou programu OP II, Prioritná os 3 – Verejná osobná doprava, špecifický cieľ 3.1 Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu.

Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 5

Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 5

Plán organizácie MHD - Nová trolejbusová trať Autobusová stanica – Nové SND,

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 1

Plán organizácie MHD  Nová trolejbusová trať Bulharská – Galvaniho

Ukazovateľ: P0366 – Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou monitorovaním a hodnotením projektu  - 1

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Partneri
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.12.2021 - 01.12.2023
Celková suma
558,175 €
Vlastné zdroje
27,909 €
Vyčerpané z projektu
21,616 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Plán organizácie MHD - Nová trolejbusov…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
12.09.2022
Názov
Plán organizácie MHD - Nová trolejbusov…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2022
Skutočný začiatok
12.05.2022
Plánovaný koniec
01.09.2022
Skutočný koniec
12.09.2022
Názov
Nová trolejbusová trať Bulharská–Galvan…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Nová trolejbusová trať Autobusová stani…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
10.03.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2021
Skutočný začiatok
24.02.2022
Plánovaný koniec
01.12.2022
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
5,0 (počet)
Cieľ
12,0 (počet)
Naposledy aktualizované
26.09.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

FA 220100105

FA č. 220100105 EIA, Reming Consult a. s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA 220100105

FA č. 220100105 EIA, Reming Consult a. s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,528 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

FA č. 220100106

FA č. 220100106 EIA, Reming Consult a. s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 220100106

FA č. 220100106 EIA, Reming Consult a. s.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2022
Názov

Fa č. 22010008

FA č. 22010008 PPP 80% Valebek Prodex

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA č. 22010009

FA č. 22010009 EIA 80% Valbek Prodex

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

FA č. 22010023 EIA 20%

FA č. 22010023 EIA 20%, VALBEK SK, spol. s r. o.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2022
Názov

FA č. 22010023 EIA 20%

FA č. 22010023 EIA 20%, VALBEK SK, spol. s r. o.

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 220100176

FA č. 220100176 Reming Consult, a. s. - DÚR 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 220100176

FA č. 220100176 Reming Consult, a. s. - DÚR 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,056 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2022
Názov

FA č. 220100222

FA č. 220100222 Reming Consult, a. s. PPP 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

FA č. 220100222

FA č. 220100222 Reming Consult, a. s. PPP 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 220100227

FA č. 220100227 Reming Consult, a. s. PPP 20%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

FA č. 220100227

FA č. 220100227 Reming Consult, a. s. PPP 20%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,860 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

FA č. 220100252

FA č. 220100252 Reming consult, a. s. DSZ 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,616 €
Schválené na preplatenie
21,616 €
Realizácia
-
Názov

FA č. 220100252

FA č. 220100252 Reming consult, a. s. DSZ 80%

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,616 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.02.2023
Názov

FA č. 230100253

FA č. 230100253 DSP 80% REMING

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
80,288 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

FA č. 23010161

FA č. 23010161 DÚR 20% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

FA č. 23010179

FA č. 23010179 Prerokovanie DÚR 80% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

FA č. 23010145

FA č. 23010145 DSZ 80% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.12.2023
Názov

FA č. 230100275

FA č. 230100275 Prerokovanie DÚR 20% REMING

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

FA č.23010160

FA č. 23010160 DSZ 20% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,086 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,370 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,238 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,145 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,210 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,067 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 – Projektový manažér (riadenie projektu)

Zaúčtovanie miezd 01 – 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,394 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

FA č. 22010164

FA č. 22010164 PPP 20% Valbek Sk

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

FA č. 230100077

FA č. 230100077 DSZ 20% Reming

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,404 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.07.2023
Názov

FA č. 23010043

FA č. 23010043, DÚR 80% Valbek

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.09.2023
Názov

FA č. 230100214

FA č. 230100214 DÚR 20% Reming Consult

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,264 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov

FA č. 230100215

FA č. 230100215 Prerokovanie DÚR 80% Reming Consult

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,352 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.11.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Názov
PRODEX spol. s r.o.
IČO
17314569
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.