Popis projektu

Predmetom projektu, je vypracovanie projektovej dokumentácie (PD) pre železničnú stanicu (ŽST) Pezinok - záchytné parkovisko pre individuálnu automobilovú dopravu (IAD), v stupňoch:

  • Dokumentácia pre územné rozhodnutie (DÚR);
  • Inžinierska činnosť pre DÚR;
  • Dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (DSPRS);
  • Inžinierska činnosť pre DSPRS;
  • Dokumentácia pre výber zhotoviteľa (DVZ).

Vytváraním záchytných parkovísk a zapájaním ich do siete integrovaného dopravného systému, vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov spádových území k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení dopravy. Spomínané priaznivé vplyvy na udržateľnú mobilitu, rozvoj verejnej osobnej dopravy a životné prostredie odzrkadľujú požiadavky a ciele vytýčené v rámci európskej stratégie "Európa 2020".

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Pezinok
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2014 - 01.12.2019
Celková suma
9,270 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
8,662 €
Nezrovnalosti
1,264 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová dokumentácia (DÚR vrátane IČ…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2014
Skutočný začiatok
15.03.2014
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
23.08.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2014
Skutočný začiatok
15.03.2014
Plánovaný koniec
01.12.2019
Skutočný koniec
23.08.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
21.07.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DSPRS

Faktúra č. 1723100016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,835 €
Schválené na preplatenie
2,835 €
Realizácia
27.03.2018
Názov

DÚR 70% Žst. Pezinok

Faktúra č. 1522100026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

DÚR 30% zádržné

Faktúra č. 1522100026

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

IČ pre DÚR

Faktúra č. 1623100008

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

uvoľnenie zádržného 15% DSPRS

faktúra 1723100016 uvoľnenie zádržného 15%

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
-
Názov

uvoľnenie zádržného 15% DSPRS

faktúra 1723100016 uvoľnenie zádržného 15%

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
608 €
Realizácia
05.11.2018
Názov

DVZ

Faktúra č. 1823100013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
09.11.2018
Názov

DVZ

Faktúra č. 1823100013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
-
Názov

IČ DSPRS

Faktúra č. 1923100015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.11.2019
Názov

IČ DSPRS

Faktúra č. 1923100015

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

uvoľnenie zádržného 15% DSPRS

Faktúra č. 1723100016 uvoľnenie zádržného 15%

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
608 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
1,264 €
Vrátená suma
1,264 €
Suma na vymáhanie
1,264 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.