Popis projektu

o poskytnutie NFP na základe  výzvy OPKZP-PO1-SC121/122-2021-69, zameranej na  budovanie verejných kanalizácií, ČOV a súbežnú výstavbu verejných vodovodov, je  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. so sídlom v Nitre, ktorá je právnickou osobou oprávnenou na podnikanie v oblasti verejných kanalizácií v rozsahu vymedzenom v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.

predkladaného projektu „“,  je zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v meste Nesvady v súlade so všetkými platnými predpismi SR a smernicami EÚ a to prostredníctvom realizácie hlavných aktivít projektu, ktoré sú vo vecnom súlade s oprávnenou aktivitou OP KŽP „Budovanie verejných kanalizácií a čistiarní odpadových vôd pre aglomerácie nad 2000 EO  v zmysle záväzkov SR voči EÚ“ v rámci špecifického cieľa

:

Hlavná aktivita 1:

Hlavná aktivita 2:

riadenie a publicita projektu.

Realizáciou aktivít budú dosiahnuté nasledovné výstupy/výsledky projektu, kvantifikované prostredníctvom

Viac
Subjekt
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Nesvady
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.03.2023 - 01.12.2023
Celková suma
8,471,235 €
Vlastné zdroje
847,123 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Stoková sieť
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Čistiareň odpadových vôd
Typ
A.Budovanie verejný…
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
23.05.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2023
Skutočný začiatok
04.08.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Dĺžka novovybudovaných kanalizačných sietí (bez kanal. prípojok)
Hodnota
18,4359 (km)
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Počet zrekonštruovaných alebo novovybudovaných ČOV
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
-
Názov
Zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd
Hodnota
0,0 (EO)
Cieľ
0,0 (EO)
Naposledy aktualizované
20.11.2023
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
49,14 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dočasný (veľkoplošný) pútač

FAKTÚRA č.23FV09005

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.09.2023
Názov

Stavebný dozor: Čistiareň odpadových vôd (Stavebný dozor pre ČOV a Nekľúčoví odborníci)

FAKTÚRA č. 2329100062

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,350 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Stavebný dozor: Stoková sieť

FAKTÚRA č. 2329100062

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,800 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.12.2023
Názov

Projektový manažér - externý

Faktúra 20230498

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
MP Profit PB, s.r.o.
Žiadaná suma
8,485 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.12.2023
Názov

Stavebné práce: Stoková sieť

FAKTÚRA 2023106221

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
351,816 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce: Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA 2023106221

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce: Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA 2023106129

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,341 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebné práce: Stoková sieť

FAKTÚRA 2023106129

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,314,324 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2023
Názov

Stavebný dozor - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA č. 2329100025

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Stoková sieť

FAKTÚRA č. 2329100025

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Stoková sieť

FAKTÚRA č. 2329100025

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Stavebný dozor - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA č. 2329100025

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.08.2023
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023104068

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,842,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA 2023104068

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,281 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023104068

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Stavebné práce - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA 2023104068

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2023
Názov

Stavebné práce - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA 2023104068

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023104068

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,047,200 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023104701

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023104701

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,319,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA č. 2329100047

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebný dozor - Stoková sieť

FAKTÚRA č. 2329100047

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Stavebný dozor - Stoková sieť

FAKTÚRA č. 2329100047

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebný dozor - Čistiareň odpadových vôd

FAKTÚRA č. 2329100047

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
8,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023105423

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,339,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce - Stoková sieť

FAKTÚRA 2023105423

Vlastník dokladu
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,339,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.11.2023
Názov IČO
Názov
MP Profit PB, s.r.o.
IČO
50068849
Názov
Združenie "Ovčiarsko"
IČO
17317282
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.