Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je zabezpečenie spracovania projektovej dokumentácie, ktorá bude slúžiť na potrebný progres pri následnej  realizácii  úseku diaľnice D1 Turany – Hubová.

Spracovanie projektovej dokumentácie pozostáva v zmysle Dodatku č.1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 13/OPD/PO2 zo dňa 13.03.2014 z dvoch fáz.

Predmetný úsek diaľnice je posledným úsekom diaľnice D1, ktorý chýba pre skompletizovanie celého hlavného dopravného a urbanistického koridoru v osi Bratislava – Trnava – Prešov – Košice ako súčasť vetvy „A“  transeurópskeho dopravného koridoru č. 5.

Navrhovaná diaľnica D1 v úseku Turany – Hubová nadväzuje na diaľničné stavby D1 Dubná Skala – Turany na západnej strane a D1 Hubová – Ivachnová na východnej strane. Úsek D1 Turany - Hubová je kľúčový pre dobudovanie celistvého diaľničného ťahu D1, ktorý tvorí hlavnú cestnú os v smere západ - východ. 

Plánovaný úsek D1 Turany – Hubová v dĺžke 13,5 kilometra je posledným nerozostavaným úsekom budúcej diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Súčasťou stavby budú dva tunely – Korbieľka (5 851 metrov) a Havran (2 898 metrov). 

Miestom realizácie projektu je Žilinský kraj,  na rozhraní okresov Martin, Dolný Kubín a Ružomberok, v horskom území okolo rieky Váh. Diaľnica D1 je súčasťou TEN-T siete, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu, keďže prepája dôležité oblasti Slovenska od Bratislavy cez celé údolie Váhu do oblasti Vysokých Tatier a cez Prešov a Košice po najvýchodnejšie časti Slovenska.

Merateľný ukazovateľ predmetného projektu:

P0366 - Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 4 ks

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Turany, Krpeľany, Stankovany, Švošov, Hubová, Ratkovo, Kraľovany, Žilinský kraj, Šútovo
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.07.2014 - 01.12.2023
Celková suma
5,520,419 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2023
Skutočný začiatok
14.11.2023
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov
Projektová príprava
Typ
D. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.07.2014
Skutočný začiatok
11.07.2014
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DÚR

DÚR

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,812,899 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.01.2019
Názov

IGHP

IGHP

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,669,688 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2019
Názov

DSZ

DSZ

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
37,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.04.2019
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.