Popis projektu

Jedným zo strategických cieľov Slovenskej republiky v procese európskej integrácie je napojenie dopravných väzieb Slovenska na európsku dopravnú sieť.
Diaľnica D3 je v súlade so stratégiu rozvoja Slovenska, medzinárodnými zmluvami, koncepciou územného rozvoja SR (KURS), ako aj koncepciou rozvoja cestnej a diaľničnej siete. Je súčasťou diaľničného ťahu D1 – D3 v trase Bratislava – Trenčín – Žilina - Skalité s napojením na Poľsko. Diaľnica D3 sa v priestore Dolného Hričova odpája od diaľnice D1, ktorá pokračuje východným smerom do Košíc. Diaľnica D3 je zároveň súčasťou  Multimodálneho dopravného koridoru č. VI, Transeurópskych sietí a Transeurópskej magistrály v smere sever - juh.
 
Jedná sa o projektovú prípravu pre stavbu diaľnice v kategórii D 24,5/80 v úseku Žilina, Brodno -Kysucké Nové Mesto.

Aktivity tohto projektu sú zamerané na projektovú prípravu úseku diaľnice D3 s cieľom odstránenia kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom prípravy (výstavby) nových úsekov diaľnic.

Miestom realizácie projektu je Žilinský kraj, okresy Žilina a Kysucké Nové Mesto. Diaľnica D3 je súčasťou TEN-T koridoru, pričom plní významnú vnútroštátnu ako aj medzinárodnú dopravnú funkciu.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Kysucký Lieskovec, Povina, Rudinka, Žilina, Kysucké Nové Mesto, Radoľa
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2019 - 01.12.2023
Celková suma
1,975,558 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Prípravná a projektová dokumentácia
Typ
D. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
17.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2019
Skutočný začiatok
17.08.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
6,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

D3 Žilina, Brodno - KNM DÚR - Dielo č. 2

D3 Ž,B - KNM DÚR - Dielo č. 2

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,158 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 Žilina, Brodno - KNM - dielo č. 1

D3 Ž,B - KNM DÚR - dielo č. 1

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
464,412 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

D3 Ž, B - KNM DÚR dielo č. 3

D3 Ž, B - KNM DÚR dielo č. 3

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
359,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2022
Názov IČO
Názov
Doprastav Asfalt, a.s.
IČO
46120602
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.