Popis projektu

Cieľom projektu je modernizácia električkovej trate (Vajnorská radiála) v úseku Trnavské mýto - Zlaté pieky vrátane odbočky k želeničnej stanici Bratislava - Nové mesto. Dĺžka modernizácie dvojkoľaného úseku električkovej trate je 6 550 m. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej zastaralosti a technicky nevyhovujúceho stavu, účelom staby je modernizovať technickú infraštruktúru trate s cieľom zvýšiť bezpečnosť prevádzky, zvýšiť kultúru, komfort a plynulosť cestovania, zlepšiť životné prostredie.  - modernizáciu električkovej trate - Vajnorská radiála.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.05.2020 - 01.07.2023
Celková suma
947,998 €
Vlastné zdroje
47,400 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Projektová príprava
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.05.2020
Skutočný začiatok
29.04.2020
Plánovaný koniec
01.07.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

7.1. Dopracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

Faktúra č.2223100050 - DUR, DSZ, prieskumy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
86,400 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

7.2.1. Dokumentácia prieskumov - Dendrologický prieskum

Faktúra č.2223100050 - DUR, DSZ, prieskumy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,299 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

7.3. Dopracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ)

Faktúra č.2223100050 - DUR, DSZ, prieskumy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,160 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov

7.2.1. Dokumentácia prieskumov - Aktualizácia vibroakustickej štúdie

Faktúra č.2223100050 - DUR, DSZ, prieskumy

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2022
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.