Vyzvanie HMBA na predkladanie žiadostí o NFP pre národné projekty prioritnej osi č. 3 OPII

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Dátum vyhlásenia
04.02.2016
Dátum uzavretia
25.06.2020
Stav
Uzavretá
Typ
OTVORENA
Zdroje EÚ
66,100,000 €
Prijaté žiadosti
4
Suma schválených žiadostí
69,179,790 €
Subjekty s najväčším počtom projektov vo výzve
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 4

Čerpanie výzvy v čase

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Karloveská ra…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
332,410 €
Suma
475,821 €
Vlastné zdroje
23,791 €
Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - K…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
544,492 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
63,683,925 €
Vlastné zdroje
3,184,196 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Vajnorská rad…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
947,998 €
Vlastné zdroje
47,400 €
Projekt

Modernizácia električkových tratí - Ružinovská ra…

Hlavné mesto Slovenskej repub…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
767,850 €
Vlastné zdroje
38,392 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.