Popis projektu

Cieľom projektu je modernizácia úseku električkovej trate (Ružinovská radiála) v úseku Americké námestie - Legionárska, Slovanet - Chlumeckého. Koniec modernizácie úseku je po križovatku Ružinovskej ulice s Čmelíkovou. Dĺžka modernizovaného dvojkoľajného úseku električkovej trate je 4 900 m. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej zastaralosti a technicky nevyhovujúceho stavu, účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate  s cieľom zvýšiť bezpečnosť prevázdky, zvýšiť kultúru, komfort a plynulosť cestovania, zlepšiť životné prostredie. - modernizácia električkovej trate Ružinovská radiála.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Ružinov
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.10.2019 - 01.12.2023
Celková suma
767,850 €
Vlastné zdroje
38,392 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
príprava projektovej dokumentácie
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
17.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2019
Skutočný začiatok
17.10.2019
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dopracovanie dokumentácie stavebného zámeru

Faktúra za dopracovanie DÚR, aktualizáciu vibroakustickej štúdie, dendrologického prieskumu a DSZ

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
14,040 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Dokumentácia prieskumov - Dendrologický prieskum

Faktúra za dopracovanie DÚR, aktualizáciu vibroakustickej štúdie, dendrologického prieskumu a DSZ

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Dokumentácia prieskumov - Aktualizácia vibroakustickej štúdie

Faktúra za dopracovanie DÚR, aktualizáciu vibroakustickej štúdie, dendrologického prieskumu a DSZ

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,600 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Dopracovanie dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR)

Faktúra za dopracovanie DÚR, aktualizáciu vibroakustickej štúdie, dendrologického prieskumu a DSZ

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
73,440 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.03.2021
Názov

Požiadavky objednávateľa 7.4, M Inžinierska činnosť, M.1 Zabezpečenie vydania právoplatného ÚR

Faktúra za inžiniersku činnosť - územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
36,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Požiadavky Objednávateľa odsek 7.4, bod A až L

Faktúra za vypracovanie DSP - požiadavky odsek 7.4., bod A až L

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
375,360 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Požiadavky Objednávateľa - odseky 1 až 5, 6.2, 8

Faktúra - požiadavky ods.1 až 5, 6.2. 8, cenová časť

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,840 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Požiadavky Objednávateľa, odsek 6 Formuláre - 6.1 Cenová časť

Faktúra - požiadavky ods.1 až 5, 6.2. 8, cenová časť

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,624 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.