Popis projektu

Cieľom modernizácie električkovej trate - Karloveskej radiály je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Modernizácia električkovej trate začína v oblasti od tunela pod hradom a končí v križovatke ulíc Hanulova / Bagarova - M.S. Trnavského. Dĺžka modernizovaného dvojkoľajného úseku električkovej trate je 6,77 km. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu, účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií:  zvýšenie traťovej rýchlosti; zvýšenie únosnosti koľajového spodku; zvýšenie bezpečnosti prevádzky; zvýšenie bezpečnosti cestujúcich; zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania; zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo; zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia. - modernizáciu električkovej trate - Karloveskej radiály.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.10.2014 - 01.06.2017
Celková suma
475,821 €
Vlastné zdroje
23,791 €
Vyčerpané z projektu
332,410 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Príprava projektovej dokumentácie
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.10.2014
Skutočný začiatok
08.10.2014
Plánovaný koniec
01.06.2017
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.07.2016
Skutočný začiatok
01.07.2016
Plánovaný koniec
01.12.2017
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
14.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Dokumentácia pre realizáciu stavby - 20% ceny

Dokumentácia pre realizáciu stavby - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,720 €
Schválené na preplatenie
14,040 €
Realizácia
05.09.2017
Názov

Dokumentácia pre realizáciu stavby - 80% ceny

Dokumentácia pre realizáciu stavby - 80%

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
93,600 €
Schválené na preplatenie
70,200 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

Prerokovanie DÚR - 20% ceny

Prerokovanie DÚR s orgánmi - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
941 €
Schválené na preplatenie
706 €
Realizácia
-
Názov

Prerokovanie DÚR s orgánmi - 80% ceny

Prerokovanie DÚR s orgánmi - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,704 €
Schválené na preplatenie
3,528 €
Realizácia
22.08.2016
Názov

Prerokovanie DSP s orgánmi - 20% ceny

Prerokovanie DSP s orgánmi - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,592 €
Schválené na preplatenie
1,944 €
Realizácia
08.08.2017
Názov

Prerokovanie DSP s orgánmi - 80% ceny

Prerokovanie DSP s orgánmi - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,960 €
Schválené na preplatenie
9,720 €
Realizácia
24.07.2017
Názov

CBA - 20% ceny

CBA - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,291 €
Schválené na preplatenie
1,718 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

CBA - 80% ceny

CBA - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,456 €
Schválené na preplatenie
8,592 €
Realizácia
23.12.2015
Názov

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - 20% ceny

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,357 €
Schválené na preplatenie
1,018 €
Realizácia
15.02.2016
Názov

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - 80% ceny

Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,784 €
Schválené na preplatenie
5,088 €
Realizácia
23.12.2015
Názov

Dokumentácia pre stavebné povolenie - 20% ceny

Dokumentácia pre stavebné povolenie

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
18,272 €
Schválené na preplatenie
13,704 €
Realizácia
27.12.2017
Názov

Dokumentácia pre stavebné povolenie - 80%

Dokumentácia pre stavebné povolenie - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
91,360 €
Schválené na preplatenie
68,520 €
Realizácia
23.12.2015
Názov

Environmentálne posudzovanie vplyvov

Dokumentácia zámeru k environmentálnemu posudzovaniu vplyvov

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,195 €
Schválené na preplatenie
16,646 €
Realizácia
16.10.2015
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru - 20% ceny

Dokumentácia stavebného zámeru - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,411 €
Schválené na preplatenie
2,558 €
Realizácia
16.10.2015
Názov

Dokumentácia stavebného zámeru - 80% ceny

Dokumentácia stavebného zámeru - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,056 €
Schválené na preplatenie
12,792 €
Realizácia
22.07.2015
Názov

Dokumentácia pre územné rozhodnutie - 20% ceny

Dokumentácia pre územné rozhodnutie - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,696 €
Schválené na preplatenie
7,272 €
Realizácia
20.10.2015
Názov

Dokumentácia pre územné rozhodnutie - 80% ceny

Dokumentácia pre územné rozhodnutie

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
48,480 €
Schválené na preplatenie
36,360 €
Realizácia
22.07.2015
Názov

IGHP, penetračné skúšky - 20% ceny

IGHP, penetračné skúšky - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,416 €
Schválené na preplatenie
3,312 €
Realizácia
21.09.2015
Názov

IGHP, penetračné skúšky - 80% ceny

IGHP, penetračné skúšky - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
22,080 €
Schválené na preplatenie
16,560 €
Realizácia
22.07.2015
Názov

Vibroakustická štúdia - 20% ceny

Vypracovanie vibroakustickej štúdie - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,458 €
Schválené na preplatenie
1,843 €
Realizácia
14.04.2015
Názov

Dokumentácia meračských prác - 20% ceny

Vypracovanie dokumentácie meračských prác - 20% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,565 €
Schválené na preplatenie
1,924 €
Realizácia
14.04.2015
Názov

Dokumentácia meračských prác a Vibroakustická štúdia - 80% ceny

Vypracovanie Dokumentácie meračských prác a Vibroakustickej štúdie - 80% ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,091 €
Schválené na preplatenie
15,068 €
Realizácia
18.02.2015
Názov

Vypracovanie štúdie realizovateľnosti - 20% ceny

Faktúra za vypracovanie štúdie realizovateľnosti - 20% z ceny

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,146 €
Schválené na preplatenie
3,859 €
Realizácia
22.07.2015
Názov

Fa14168

Faktúra za vypracovanie štúdie realizovateľnosti (80% z ceny štúdie realizovateľnosti)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,582 €
Schválené na preplatenie
15,437 €
Realizácia
18.02.2015
Názov IČO
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.