Popis projektu

Cieľom modernizácie električkovej trate - Karloveskej radiály je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Modernizácia električkovej trate začína v oblasti od tunela pod hradom a končí v križovatke ulíc Hanulova / Bagarova - M.S. Trnavského. Dĺžka modernizovaného dvojkoľajného úseku električkovej trate je 6,77 km. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu, účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií: zvýšenie traťovej rýchlosti; zvýšenie únosnosti koľajového spodku; zvýšenie bezpečnosti prevádzky; zvýšenie bezpečnosti cestujúcich; zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania; zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo; zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.03.2023
Celková suma
63,683,925 €
Vlastné zdroje
3,184,196 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Nezrovnalosti
544,492 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová dokumentácia
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
01.02.2023
Názov
Stavebný dozor
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
24.12.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
01.02.2023
Názov
Stavebné práce
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
14.06.2019
Plánovaný koniec
01.06.2022
Skutočný koniec
12.10.2021
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.03.2023
Skutočný koniec
31.03.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (VOD)
Hodnota
1593,6 (m)
Cieľ
1593,6 (m)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (v rámci verejenej osobnej dopravy)
Hodnota
8,0 (počet)
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
6,77 (km)
Cieľ
6,77 (km)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
0 €
Cieľ
1,889,774 €
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.10.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,962,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,001,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,808,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,546,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,809,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Autorský dozor 2Q/2020

Faktúra - autorský dozor 2Q/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Stavebné práce 07/2020

Faktúra - stavebné práce 07/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,020,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce 06/2020

Faktúra - stavebné práce 06/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,779,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov

Stavebné práce 08/2020

Faktúra - stavebné práce 08/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,262,306 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.11.2020
Názov

Stavebný dozor 8/2020

Faktúra - stavebný dozor 8/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Stavebný dozor 7/2020

Faktúra - stavebný dozor 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.09.2020
Názov

Stavebné práce 6/2020

Faktúra - stavebný dozor 6/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Stavebný dozor 5/2020

Faktúra - stavebný dozor 5/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.08.2020
Názov

Stavebný dozor 4/2020

Faktúra - stavebný dozor 4/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
42,480 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2020
Názov

Stavebný dozor 3/2020

Faktúra - stavebný dozor 3/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
43,896 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Stavebný dozor 2/2020

Faktúra - stavebný dozor 2/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,568 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.04.2020
Názov

Stavebné práce 10/2020

Faktúra - stavebné práce 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,366,794 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2020
Názov

Faktúra - stavebné práce 09/2020

Faktúra - stavebné práce 09/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,234,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 10/2020)

Faktúra - stavebné práce 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
306,072 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 9/2020)

Faktúra - stavebné práce 9/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
384,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 8/2020)

Faktúra - stavebné práce 8/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
478,391 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 7/2020)

Faktúra - stavebné práce 7/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
456,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 6/2020)

Faktúra - stavebné práce 6/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
343,566 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 5/2020)

Faktúra - stavebné práce 5/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
255,373 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 4/2020)

Faktúra - stavebné práce 4/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
90,941 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2020
Názov

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 6/2019 - 3/2020)

OFD - zádržné (stavebné práce 6/2019 - 3/2020)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,054,055 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Stavebný dozor 9/2020

Faktúra - stavebný dozor 9/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
24,498 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.11.2020
Názov

Stavebný dozor 10/2020

Faktúra - stavebný dozor 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
25,890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2020
Názov

Stavebný dozor 11/2020

Faktúra - stavebný dozor 11/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
15,936 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Stavebný dozor 12/2020

Faktúra - stavebný dozor 12/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.01.2021
Názov

Stavebný dozor 1/2021

Faktúra - stavebný dozor 1/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebný dozor 2/2021

Faktúra - stavebný dozor 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
11,894 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.03.2021
Názov

Stavebný dozor 3/2021

Faktúra - stavebný dozor 3/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2021
Názov

Stavebný dozor 4/2021

Faktúra - stavebný dozor 4/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Stavebný dozor - 5/2021

Faktúra - stavebný dozor 5/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.07.2021
Názov

Stavebný dozor 6/2021

Faktúra - stavebný dozor 6/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.08.2021
Názov

Stavebné práce 2/2021

Faktúra - stavebné práce 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
33,525 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.03.2021
Názov

Stavebné práce 2/2021

Faktúra - stavebné práce 2/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce 6/2021

Faktúra - stavebné práce 6/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
102,585 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2021
Názov

Stavebné práce 6/2021

Faktúra - stavebné práce 6/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce 8/2021

Faktúra - stavebné práce 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
78,261 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.11.2021
Názov

Stavebné práce 8/2021

Faktúra - stavebné práce 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,518 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce 11/2020

Faktúra - stavebné práce 11/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
525,849 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2020
Názov

Stavebné práce 3/2021

Faktúra - stavebné práce 3/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
10,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.05.2021
Názov

Stavebné práce 3/2021

Faktúra - stavebné práce 3/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
448 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce 10/2020 - ťarchopis k FA za 10/2020

Ťarchopis k FA za stavebné práce 10/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,460 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2021
Názov

Stavebné práce 12/2020

Faktúra - stavebné práce 12/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
218,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Stavebné práce 12/2020

Faktúra - stavebné práce 12/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
9,504 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce 4/2021

Faktúra - stavebné práce 4/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
17,529 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2021
Názov

Stavebné práce 4/2021

Faktúra - stavebné práce 4/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
762 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce 5/2021

Faktúra - stavebné práce 5/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,953 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.06.2021
Názov

Stavebné práce 5/2021

Faktúra - stavebné práce 5/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,433 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebný dozor 8/2021

Faktúra - stavebný dozor 8/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Stavebný dozor 9/2021

Faktúra - stavebný dozor 9/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.11.2021
Názov

Stavebný dozor 10/2021

Faktúra - stavebný dozor 10/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2021
Názov

Stavebný dozor 11/2021

Faktúra - stavebný dozor 11/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,673 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2021
Názov

Projekt riadenia kvality

Faktúra - Projekt riadenia kvality

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.12.2021
Názov

Stavebné práce 11/2020 - Zádržné 5% (uvoľnenie 1. časti)

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 11/2020)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2021
Názov

Stavebné práce 11/2020 - Zádržné 5% (uvoľnenie 2. časti)

Zádržné - uvoľnenie (stavebné práce 11/2020)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
23,902 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce 12/2021

Faktúra - stavebné práce 12/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
20,458 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.01.2022
Názov

Stavebné práce 12/2021

Faktúra - stavebné práce 12/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
890 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebné práce 2/2022

Faktúra - stavebné práce 2/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,150 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.03.2022
Názov

Stavebné práce 2/2022

Faktúra - stavebné práce 2/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
94 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2022
Názov

Stavebný dozor 7/2021

Faktúra - stavebný dozor 7/2021

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Stavebný dozor 11/21 - 3/2022

Faktúra - stavebný dozor 11/2021 - 3/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
32,262 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Stavebný dozor 6/2022

Faktúra - stavebný dozor 6/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,319 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
26.08.2022
Názov

Stavebný dozor 4/2022

Faktúra - stavebný dozor 04/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.05.2022
Názov

Stavebný dozor 5/2022

Faktúra - stavebný dozor 5/2022

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
13,169 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
01.08.2022
Názov

Stavebný dozor (záverečné PP)

Faktúra - stavebný dozor (záverečné PP)

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
12,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Stavebné práce - naviac práce D2

Faktúra - naviac práce D2

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
226,241 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2020
Názov

Stavebné práce - naviac práce D3

Faktúra - naviac práce D3

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
882,215 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2022
Názov

Stavebné práce - naviac práce D5

Faktúra - naviac práce D5

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,132,088 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.03.2023
Názov

Stavebné práce - naviac práce D4

Faktúra - naviac práce D4

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
21,366 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-03

Sumarizačný hárok DKR_2021-03

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-01

Sumarizačný hárok DKR_2021-01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,758 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-06

Sumarizačný hárok DKR_2021-06

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.07.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-05

Sumarizačný hárok DKR_2021-05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-02

Sumarizačný hárok DKR_2021-02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-04

Sumarizačný hárok DKR_2021-04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.05.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-08

Sumarizačný hárok DKR_2021-08

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-07

Sumarizačný hárok DKR_2021-07

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,542 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-09

Sumarizačný hárok DKR_2021-09

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,935 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-10

Sumarizačný hárok DKR_2021-10

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,843 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-11

Sumarizačný hárok DKR_2021-11

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2021-12

Sumarizačný hárok DKR_2021-12

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2019-06

Sumarizačný hárok DKR_2019-06

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Názov

Sumarizačný hárok DPR_2019-10

Sumarizačný hárok DKR_2019-10

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2019
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2019-11

Sumarizačný hárok DKR_2019-11

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,879 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2019
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2019-12

Sumarizačný hárok DKR_2019-12

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,882 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKD_2020-01

Sumarizačný hárok DKR_2020-01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,881 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-12

Sumarizačný hárok DKR_2020-12

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2021
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-02

Sumarizačný hárok DKR_2020-02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,886 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-03

Sumarizačný hárok DKR_2020-03

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-04

Sumarizačný hárok DKR_2020-04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-05

Sumarizačný hárok DKR_2020-05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-06

Sumarizačný hárok DKR_2020-06

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,771 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.07.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-07

Sumarizačný hárok DKR_2020-07

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
5,793 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-08

Sumarizačný hárok DKR_2020-08

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,867 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-09

Sumarizačný hárok DKR_2020-09

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.10.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-10

Sumarizačný hárok DKR_2020-10

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2020-11

Sumarizačný hárok DKR_2020-11

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
7,325 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.12.2020
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-01

Sumarizačný hárok DKR_2022-01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,550 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-10

Sumarizačný hárok DKR_2022-10

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-06

Sumarizačný hárok DKR_2022-06

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
3,321 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-09

Sumarizačný hárok DKR_2022-09

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-02

Sumarizačný hárok DKR_2022-02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-11

Sumarizačný hárok DKR_2022-11

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.12.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-03

Sumarizačný hárok DKR_2022-03

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,455 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-04

Sumarizačný hárok DKR_2022-04

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,137 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.05.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-08

Sumarizačný hárok DKR_2022-08

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-05

Sumarizačný hárok DKR_2022-05

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
4,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-07

Sumarizačný hárok DKR_2022-07

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.08.2022
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2022-

Sumarizačný hárok DKR_2022-12

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.01.2023
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2023-01

Sumarizačný hárok DKR_2023-01

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.02.2023
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2023-02

Sumarizačný hárok DKR_2023-02

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.03.2023
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2023-03

Sumarizačný hárok DKR_2023-03

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,216 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2019-07

Sumarizačný hárok DKR_2019-07

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
1,788 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2019
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2019-08

Sumarizačný hárok DKR_2019-08

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.09.2019
Názov

Sumarizačný hárok DKR_2019-09

Sumarizačný hárok DKR_2019-09

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Žiadaná suma
2,893 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2019
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
94,964 €
Vrátená suma
94,964 €
Suma na vymáhanie
94,964 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
45,088 €
Vrátená suma
45,088 €
Suma na vymáhanie
45,088 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
5,082 €
Vrátená suma
5,082 €
Suma na vymáhanie
5,082 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Suma celkom
19,092 €
Vrátená suma
19,092 €
Suma na vymáhanie
19,092 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
34,411 €
Vrátená suma
34,411 €
Suma na vymáhanie
34,411 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Subjekt
-
Suma celkom
345,856 €
Vrátená suma
345,856 €
Suma na vymáhanie
345,856 €
Typ
Chyby vo výpočte
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
IČO
00603481
Názov
test
IČO
48589241
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Názov
SGS Czech Republic, s.r.o.
IČO
48589241
Názov
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava
IČO
31792693
Názov
Metrostav a.s.
IČO
00014915
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.