Popis projektu

Cieľom modernizácie električkovej trate - Karloveskej radiály je nahradenie zastaraných a opotrebovaných konštrukcií električkovej trate za nové a progresívne prvky. Modernizácia električkovej trate začína v oblasti od tunela pod hradom a končí v križovatke ulíc Hanulova / Bagarova - M.S. Trnavského. Dĺžka modernizovaného dvojkoľajného úseku električkovej trate je 6,77 km. Požiadavka na modernizáciu tohto úseku trate vychádza predovšetkým z jej technicky zastaraného a v súčasnosti už nevyhovujúceho stavu, účelom stavby je modernizovať technickú infraštruktúru trate pre dosiahnutie nasledovných kritérií: zvýšenie traťovej rýchlosti; zvýšenie únosnosti koľajového spodku; zvýšenie bezpečnosti prevádzky; zvýšenie bezpečnosti cestujúcich; zvýšenie kultúry, komfortu a plynulosti cestovania; zníženie negatívnych dopadov koľajovej prevádzky na obyvateľstvo; zlepšenie a skvalitnenie životného prostredia.

Viac
Subjekt
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.06.2019 - 01.09.2021
Celková suma
66,205,041 €
Vlastné zdroje
3,310,252 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová dokumentácia
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebný dozor
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.12.2019
Skutočný začiatok
24.12.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Stavebné práce
Typ
A. Modernizácia a v…
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
14.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.06.2019
Skutočný začiatok
01.06.2019
Plánovaný koniec
01.09.2021
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (%)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
-
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (VOD)
Hodnota
-
Cieľ
1593,6 (m)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro
Hodnota
-
Cieľ
6,77 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave
Hodnota
-
Cieľ
1,889,774 €
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora času vo verejnej osobnej doprave (min.)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (min)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom intervencií do verejnej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre trolejbusy
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (v rámci verejenej osobnej dopravy)
Hodnota
-
Cieľ
8,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,946,905 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.11.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
6,962,105 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,001,622 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
7,808,777 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
31.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
597,446 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.04.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
842,724 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.09.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,084,134 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.10.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,546,154 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.03.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
241,229 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.06.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
455,401 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.05.2020
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,809,106 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,526 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,053 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.02.2020
Názov

Autorský dozor

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,875 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.12.2019
Názov

Stavebné práce

Faktúra

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,000,347 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
15.07.2020
Názov

Autorský dozor 2Q/2020

Faktúra - autorský dozor 2Q/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,930 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.08.2020
Názov

Stavebné práce 07/2020

Faktúra - stavebné práce 07/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
5,020,510 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.10.2020
Názov

Stavebné práce 06/2020

Faktúra - stavebné práce 06/2020

Vlastník dokladu
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,779,222 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.09.2020
Názov IČO
Názov
Metrostav a.s.
IČO
00014915
Názov
REMING CONSULT a.s.
IČO
35729023
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.