Popis projektu

Predmetom projektu je spracovanie projektovej dokumentácie k projektu , konkrétne v členení:

  • dokumentácia pre územné rozhodnutie s právoplatným územným rozhodnutím a schvaľovacím rozhodnutím vrátane inžinierskej činnosti;
  • dokumentácia pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby so schvaľovacím rozhodnutím a s právoplatnými stavebnými povoleniami vrátane inžinierskej činnosti;
  • dokumentácia pre výber zhotoviteľa.

Vytváraním záchytných parkovísk a terminálov osobnej prepravy a zapájaním ich do siete integrovaného dopravného systému, vznikajú priaznivejšie a kvalitnejšie podmienky pre cestujúcich využívajúcich verejnú osobnú dopravu, ktoré budú motivovať obyvateľov spádových území k uprednostneniu verejnej osobnej dopravy pred individuálnou automobilovou dopravou. Tento vplyv na deľbu prepravnej práce sa odrazí v menších intenzitách automobilov na komunikáciách, v menšom počte vznikajúcich kongescií, v menšej produkcii emisií, vo vyšších kapacitných možnostiach siete a v neposlednom rade v efektívnejšom riadení dopravy. Predmetom stavby bude vybudovanie záchytného parkoviska v blízkosti terminálu osobnej prepravy a momentálne je potrebné vypracovať projektovú dokumentáciu.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Ivanka pri Dunaji
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.03.2014 - 01.06.2020
Celková suma
9,288 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
5,220 €
Nezrovnalosti
690 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Projektová príprava DÚR, DSPRS, DVZ a s…
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.03.2014
Skutočný začiatok
13.03.2014
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.03.2014
Skutočný začiatok
13.03.2014
Plánovaný koniec
01.06.2020
Skutočný koniec
27.11.2019
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
3,0 (počet)
Cieľ
3,0 (počet)
Naposledy aktualizované
25.09.2021
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

DÚR 70% Zást. Ivanka pri Dunaji

faktúra č. 1522100007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,512 €
Schválené na preplatenie
1,512 €
Realizácia
12.05.2016
Názov

IČ pre DÚR

Faktúra č. 1623100020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
18.10.2017
Názov

DÚR 30% zádržné

Faktúra č. 1522100007

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
648 €
Schválené na preplatenie
648 €
Realizácia
22.12.2016
Názov

DSPRS

Faktúra 1823100010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

DVZ

Faktúra č. 1823100027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
-
Názov

DVZ

Faktúra č. 1823100027

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
990 €
Schválené na preplatenie
990 €
Realizácia
28.02.2019
Názov

IČ DSPRS

Faktúra č. 1923100033

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2020
Názov

IČ DSPRS

Faktúra č. 1923100033

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,080 €
Schválené na preplatenie
1,080 €
Realizácia
-
Názov

zádržné 15% z faktúry č.1923100020

Faktúra č. 1923100020 uvoľnenie zádržného 15%

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

zádržné 15% z faktúry č.1923100020

Faktúra č. 1923100020 uvoľnenie zádržného 15%

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
508 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.06.2020
Názov

DSPRS 70%

Faktúra č. 1923100020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,848 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Názov

Zádržné 15%

Zádržné z faktúry č. 1923100020

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.01.2020
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
690 €
Vrátená suma
690 €
Suma na vymáhanie
690 €
Typ
Iné nezrovnalosti t…
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
DOPRAVOPROJEKT, a.s.
IČO
31322000
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.