Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Národný projekt NPC II - BA kraj

Slovak Business Agency

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
575 €
Vyčerpané z projektu
5,126,998 €
Suma
25,492,824 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie systému včasného varovania

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
24,898,405 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice - Prí…

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
19,811,834 €
Suma
24,662,475 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

Ministerstvo školstva, vedy, …

Nezrovnalosti
Projekt riadne ukončený (K)
Stav
-
Vyčerpané z projektu
24,406,005 €
Suma
24,434,769 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie informovanosti a poskytovanie poraden…

Slovenská agentúra životného …

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,567,798 €
Suma
23,990,502 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Recyklácia zberového papiera za účelom výroby pap…

BUKÓZA INVEST spol. s r. o.

Nezrovnalosti
Projekt mimoriadne ukončený -…
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
23,961,000 €
Vlastné zdroje
12,220,110 €
Projekt

Podpora energetickej efektívnosti a využívania en…

Slovak Investment Holding, a.…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,882,353 €
Suma
23,529,412 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňa…

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY POD…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
498,593 €
Suma
23,510,058 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, a.…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,760,000 €
Suma
23,040,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Úverový program pre MSP mimo BSK

Slovak Investment Holding, a.…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
5,750,000 €
Suma
23,000,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitorovanie a hodnotenie stavu vôd – III. etapa

Výskumný ústav vodného hospod…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
121 €
Vyčerpané z projektu
12,390,500 €
Suma
21,574,827 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia a rekonštrukcia mostov ciest I. trie…

Slovenská správa ciest

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,870,710 €
Suma
21,041,184 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Monitoring druhov a biotopov európskeho významu v…

Štátna ochrana prírody Sloven…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
259,027 €
Suma
20,915,217 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora vybraných sociálnych služieb krízovej int…

Implementačná agentúra Minist…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
774 €
Vyčerpané z projektu
12,266,677 €
Suma
20,915,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Technická pomoc OP ĽZ pre MPSVR SR 2019-2023

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
20,904,370 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality…

Slovenský hydrometeorologický…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
119,399 €
Suma
20,446,964 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora predprimárneho vzdelávania detí z margina…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,623,362 €
Suma
19,965,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Sektorovo riadenýmými inováciami k efektívnemu tr…

Ministerstvo práce, sociálnyc…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
19,799,176 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie intervenčných kapacít Hasičského a zác…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
8,661,925 €
Suma
19,510,115 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

IT Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie

Centrum vedecko-technických i…

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
11,365,415 €
Suma
19,137,066 €
Vlastné zdroje
374,078 €
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.