ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa – (úsek Považská Teplá /mimo/ – Žilina /mimo/), 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia

Železnice Slovenskej republiky

Popis projektu

Predmetom projektu "ŽSR, Modernizácia trate Púchov - Žilina, pre rýchlosť do 160 km/hod., II. etapa - (úsek Považská Teplá /mimo/ - Žilina /mimo/, 2. fáza (Dolný Hričov - Žilina), realizácia" je modernizovať technickú infraštruktúru trate na predmetných ucelených častiach stavby: UČS 00 ŽST Žilina, UČS 51 ŽST Dolný Hričov a UČS 52 traťový úsek Dolný Hričov - Žilina. Predmetný úsek je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V pre dosiahnutie parametrov v zmysle legislatívy Európskeho spoločenstva (napr. Technická špecifikácia pre interoperabilitu "TSI"), európskych noriem, legislatívy a noriem Slovenskej republiky a dohôd AGC (európska dohoda o medzinárodných železničných magistrálach, 1985) a AGTC (európska dohoda o najdôležitejších trasách medzinárodnej kombinovanej dopravy, 1993).

Hlavnou úlohou je umožniť lepšiu prístupnosť k Transeurópskej dopravnej sieti a k dopravnej sieti susediacich štátov.

Navrhovaná stavba musí po realizácii spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Žilina, Horný Hričov, Dolný Hričov
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.09.2014 - 01.12.2018
Celková suma
46,451,637 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
42,013,039 €
Nezrovnalosti
114,327 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Realizácia stavebných prác
Typ
A. Modernizácia žel…
Plánovaný začiatok
01.09.2014
Skutočný začiatok
01.09.2014
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.09.2014
Skutočný začiatok
01.09.2014
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
31.12.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet usmrtených osôb v dôsledku dopravnej nehody na železnici
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (počet)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií CO2 (vplyvom modernizácie železničných tratí)
Hodnota
7854,37 (tona)
Cieľ
9844,83 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných nástupíšť (základná sieť TEN-T)
Hodnota
1000,0 (m)
Cieľ
1000,0 (m)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Hodnota prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu
Hodnota
2,225,426 €
Cieľ
2,225,426 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet prvkov zabezpečujúcich bezpečný alebo bezbariérový prístup k výsledkom projektu
Hodnota
11,0 (počet)
Cieľ
11,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
1,138 (tona)
Cieľ
0,61 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí)
Hodnota
6,493 (tona)
Cieľ
9,44 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T (CORE)
Hodnota
8,768 (km)
Cieľ
8,768 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave (na základnej sieti TEN-T)
Hodnota
1,952,628 €
Cieľ
1,802,642 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T (min.)
Hodnota
2,237 (min)
Cieľ
2,07 (min)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201603045

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,121,997 €
Schválené na preplatenie
2,121,997 €
Realizácia
01.08.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201607055

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,849,383 €
Schválené na preplatenie
2,849,383 €
Realizácia
10.11.2016
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2016040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,320 €
Schválené na preplatenie
47,320 €
Realizácia
30.08.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201604032

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,700,450 €
Schválené na preplatenie
2,700,450 €
Realizácia
16.08.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201609084

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,074,139 €
Schválené na preplatenie
1,074,139 €
Realizácia
12.01.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201601025

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
445,183 €
Schválené na preplatenie
445,183 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201605080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,563,235 €
Schválené na preplatenie
2,563,235 €
Realizácia
21.09.2016
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2016096

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,840 €
Schválené na preplatenie
47,840 €
Realizácia
02.03.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201606054

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,659,884 €
Schválené na preplatenie
2,659,884 €
Realizácia
25.10.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201610089

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,730,152 €
Schválené na preplatenie
1,730,152 €
Realizácia
09.02.2017
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2016011

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,320 €
Schválené na preplatenie
47,320 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201602060

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
786,660 €
Schválené na preplatenie
786,660 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201608063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,699,338 €
Schválené na preplatenie
1,699,338 €
Realizácia
13.12.2016
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2015092

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
16,120 €
Schválené na preplatenie
16,120 €
Realizácia
29.07.2016
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2016066

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,840 €
Schválené na preplatenie
47,840 €
Realizácia
20.12.2016
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201611097

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
24,148 €
Schválené na preplatenie
24,148 €
Realizácia
14.03.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201611097

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
7,698,403 €
Schválené na preplatenie
7,698,403 €
Realizácia
14.03.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201701010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
462,855 €
Schválené na preplatenie
462,855 €
Realizácia
11.05.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201702035

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
424,539 €
Schválené na preplatenie
424,539 €
Realizácia
08.06.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201703046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,592,728 €
Schválené na preplatenie
1,592,728 €
Realizácia
10.07.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č.201704030

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,599,242 €
Schválené na preplatenie
2,599,242 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.201704030

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
2,599,242 €
Schválené na preplatenie
2,599,242 €
Realizácia
10.08.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201705063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,730,172 €
Schválené na preplatenie
1,730,172 €
Realizácia
07.09.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201705063

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,730,172 €
Schválené na preplatenie
1,730,172 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201706046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,421,153 €
Schválené na preplatenie
1,421,153 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 201706046

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,421,153 €
Schválené na preplatenie
1,421,153 €
Realizácia
03.10.2017
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2017014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,800 €
Schválené na preplatenie
46,800 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2017014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
46,800 €
Schválené na preplatenie
46,800 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2017034

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,320 €
Schválené na preplatenie
47,320 €
Realizácia
-
Názov

stavebný dozor

Faktúra č. 2017034

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
47,320 €
Schválené na preplatenie
47,320 €
Realizácia
14.09.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č.201707080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
3,096,076 €
Schválené na preplatenie
3,096,076 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.201707080

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
3,096,076 €
Schválené na preplatenie
3,096,076 €
Realizácia
26.10.2017
Názov

stavebné práce

Faktúra č.201708069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,839,346 €
Schválené na preplatenie
1,839,346 €
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č.201708069

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
1,839,346 €
Schválené na preplatenie
1,839,346 €
Realizácia
28.11.2017
Názov

Faktúra č. 201709057

Faktúra č. 201709057

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
932,015 €
Schválené na preplatenie
932,015 €
Realizácia
22.12.2017
Názov

Faktúra 201711041

Faktúra č. 201711041

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
485,584 €
Schválené na preplatenie
485,584 €
Realizácia
06.03.2018
Názov

Faktúra č. 2017056

Faktúra č. 2017056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
45,240 €
Schválené na preplatenie
45,240 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Faktúra č. 2017079

Faktúra č. 2017079

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
41,857 €
Schválené na preplatenie
41,857 €
Realizácia
01.03.2018
Názov

Faktúra 201803016

Faktúra č. 201803016

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
452,697 €
Schválené na preplatenie
452,697 €
Realizácia
13.08.2018
Názov

Faktúra č. 2018010

Faktúra č. 2018010

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
67,050 €
Schválené na preplatenie
67,050 €
Realizácia
07.06.2018
Názov

Faktúra 2017056

Faktúra 2017056

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,600 €
Schválené na preplatenie
2,600 €
Realizácia
30.11.2017
Názov

Faktúra 201711013

Faktúra č. 201711013

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
166,355 €
Schválené na preplatenie
166,355 €
Realizácia
15.02.2018
Názov

Faktúra č. 201410002

Faktúra č. 201410002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2014
Názov

Faktúra č.201410054

Faktúra č. 201410054

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
03.12.2014
Názov

Faktúra č. 201502014

Faktúra č. 201502014

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2015
Názov

Faktúra č. 201503037

Faktúra č. 201503037

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.05.2015
Názov

Faktúra č. 201504054

Faktúra č. 201504054

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.06.2015
Názov

Faktúra č. 201505137

Faktúra č. 201505137

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.07.2015
Názov

Faktúra č. 201507012

Faktúra č. 201507012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2015
Názov

Faktúra 201507012

Faktúra 201507012

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.09.2015
Názov

Faktúra č. 201507110

Faktúra 201507110

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2015
Názov

Faktúra č. 20108091

Faktúra č. 201508091

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.10.2015
Názov

Faktúra č. 201509110

Faktúra č. 20109110

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.12.2015
Názov

Faktúra č. 201510096

Faktúra č. 201510096

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2015
Názov

Faktúra č. 201511042

Faktúra č. 201511042

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
TSS GRADE, a.s.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.12.2015
Subjekt Suma celkom Vrátená suma Suma na vymáhanie Typ Stav
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
39,187 €
Vrátená suma
39,187 €
Suma na vymáhanie
39,187 €
Typ
Obmedzenie rozsahu …
Stav
Vysporiadaná
Subjekt

Železnice Slovenskej republiky

Suma celkom
75,140 €
Vrátená suma
75,140 €
Suma na vymáhanie
75,140 €
Typ
Obmedzenie rozsahu …
Stav
Vysporiadaná
Názov IČO
Názov
TSS GRADE, a.s.
IČO
35802723
Názov
DEC International s. r. o.
IČO
46370218
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.