Popis projektu

Predmetom projektu „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia“ je uskutočnenie stavebných prác týkajúcich sa elektrifikácie trate vrátane predelektrifikačných úprav na stavbe. Okrem elektrifikácie a predelektrifikačných úprav budú realizované aj ďalšie práce v zmysle projektovej dokumentácie k tejto stavbe. Predmetný projekt zahŕňa elektrifikáciu traťového úseku Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou mesto, v rámci ktorého sa vybudujú zariadenia nevyhnutné pre jazdu elektrických vlakov (trakčné vedenie, transformačné stanice...), čiastočne sa zmodernizuje železničný vršok a spodok a zvýši sa rýchlosť vo vybraných oblúkoch, vymenia sa staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia (okrem stanice Haniska) s inštaláciou ich diaľkového zariadenia a kompletne sa vymenia nástupištia.Cieľom je dosiahnuť lepší dopravný komfort cestujúcich jednak zlepšením dynamiky jazdy, lepšou vybavenosťou trate a jej vyššiu prepojenosť v rámci vybudovania integrovaného dopravného systému v košickom regióne za účelom zlepšenia parametrov koľajovej dopravy. Stavba po realizácii bude spĺňať požiadavky na zaistenie interoperability Európskeho železničného systému v zmysle zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Realizáciou projektu budú dosahované požadované hodnoty merateľných ukazovateľov:

  • Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí,
  • Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T,
  • Úspora času v železničnej doprave,
  • Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí),
  • Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí).

Viac
Subjekt
Železnice Slovenskej republiky
Miesta realizácie
Košice - mestská časť Šaca, Košice - okolie, Cestice, Čečejovce, Drienovec, Haniska, Komárovce, Mokrance, Moldava nad Bodvou, Sokoľany, Veľká Ida, Košice I
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.08.2021 - 01.11.2023
Celková suma
40,082,090 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
31.08.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
-
Názov
Elektrifikácia trate
Typ
A. Elektrifikácia ž…
Plánovaný začiatok
01.08.2021
Skutočný začiatok
12.07.2021
Plánovaný koniec
01.11.2023
Skutočný koniec
-
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
21.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T
Hodnota
0,0 (km)
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
21.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
21.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora času v železničnej doprave
Hodnota
0 €
Cieľ
0 €
Naposledy aktualizované
21.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
0,0 (tona)
Naposledy aktualizované
21.03.2024
Riziko
Áno
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
58,67 (%)
Cieľ
61,38 (%)
Naposledy aktualizované
21.03.2024
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522126

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
317,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522126

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522126

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
317,885 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522126

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,332,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,332,574 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522181

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522181

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,263,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522181

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522181

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,263,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522241

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522241

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
572,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522241

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522241

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
572,016 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522212

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,146,048 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522212

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

realizácia stavebných prác

faktúra č. 2521206

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
446,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

faktúra č. 2521206

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
20,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Veľkoplošný (dočasný) pútač

Faktúra č. 73/2021

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
295 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.11.2021
Názov

realizácia stavebných prác

Faktúra 2521226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
331,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra 2521226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
19,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2521206

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2521206

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
446,235 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2521226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2521226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
331,461 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2521261

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2521261

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
449,014 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
384,925 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522023

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
601,752 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522023

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522057

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522057

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
412,382 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,274,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,274,612 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
489,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

stavebné práce

Faktúra č. 2522104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
489,767 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

valorizácia

Faktúra č. 2522104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
4,182,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
4,182,488 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522266

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,248,591 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522266

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
314,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
314,714 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
523,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
523,472 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
920,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
920,410 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523105

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
930,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523105

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523105

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523105

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
930,081 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
634,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
634,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
473,749 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,060,030 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523180

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.07.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523221

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
432,764 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523221

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523221

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523221

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,845,743 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2521226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2521226

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
19,470 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
18.01.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
67,096 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522104

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.07.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522241

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
107,942 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522241

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
147,111 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
22.06.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2521206

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
20,819 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2521206

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2021
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522057

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522057

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
37,862 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.05.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2521261

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2521261

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
29,907 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.02.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522002

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
25,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.03.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522023

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
48,645 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522023

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.04.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522073

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
148,832 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
17.06.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522126

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522126

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
49,063 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523009

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
61,618 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.03.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522212

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522212

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
205,949 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
24.11.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523040

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
112,643 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
13.04.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522143

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
227,188 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
16.09.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522302

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
872,553 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.02.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522266

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522266

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
251,313 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.01.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523072

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
203,571 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
11.05.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523105

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523105

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
212,151 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
14.06.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2522181

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2522181

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
225,916 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.10.2022
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523357

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,680,803 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523357

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523396

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,885,880 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523396

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523462

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523462

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
2,276,278 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523357

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
693,946 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523357

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
19.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523396

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
490,173 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523396

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523462

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
526,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523462

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523462

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523462

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
63,551 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
1,413,746 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
295,428 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523265

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
02.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523303

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
3,284,351 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523303

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Valorizácia

Faktúra č. 2523303

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
808,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov

Stavebné práce

Faktúra č. 2523303

Vlastník dokladu
Železnice Slovenskej republiky
Dodávateľ
ELTRA, s.r.o.
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
09.11.2023
Názov IČO
Názov
ELTRA, s.r.o.
IČO
31674267
Názov
Chemkostav
IČO
36191892
Názov
Boris Vencel
IČO
47086661
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.