Popis projektu

Hlavným cieľom projektu je výstavba 7,85 km dlhého úseku rýchlostnej cesty R2 medzi Zvolenom a Pstrušou so štvorpruhovým priečnym usporiadaním. Projekt sa nachádza na strednom Slovensku v Banskobystrickom kraji; v okresoch Zvolen a Detva. Rýchlostná cesta R2 nahradí a doplní existujúcu dvojpruhovú cestu prvej triedy I/50. Úsek rýchlostnej cesty R2 Zvolen, východ – Pstruša bude napojený na plánovaný susedný úsek R2 Zvolen západ – Zvolen východ v km 0,000. Projekt končí v km 7,850 pred plánovanou križovatkou Pstruša, ktorá je súčasťou susedného úseku R2 Pstruša – Kriváň. Trasa je vedená Zvolenskou kotlinou, po jej južných pahorkovitých svahoch, na konci stavby údolím rieky Slatina s rovinatým územím. Na začiatku úseku bude rýchlostná cesta R2 pripojená na cestu I/50. Privádzač sa pripája na cestu I/50 prostredníctvom kruhového objazdu.

Viac
Subjekt
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Miesta realizácie
Detva, Zvolen
Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Realizácia
01.11.2015 - 01.12.2018
Celková suma
44,070,601 €
Vlastné zdroje
0 €
Vyčerpané z projektu
38,863,112 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra

Ako sa čerpal tento projekt

Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
realizácia projektu
Typ
A. Výstavba rýchlos…
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
20.07.2018
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.11.2015
Skutočný začiatok
01.11.2015
Plánovaný koniec
01.12.2018
Skutočný koniec
20.07.2018
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Celková dĺžka vybudovaných tunelov (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T)
Hodnota
-
Cieľ
0,0 (km)
Naposledy aktualizované
-
Riziko
-
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T (mimo CORE)
Hodnota
7,85 (km)
Cieľ
7,85 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Celková dĺžka novovybudovaných privádzačov k rýchlostným cestám na sieti TEN-T
Hodnota
1,3 (km)
Cieľ
1,3 (km)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Percento fyzického pokroku z celkovej dĺžky novej a/alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry
Hodnota
100,0 (%)
Cieľ
100,0 (%)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných jazdných pruhov (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T)
Hodnota
4,0 (počet)
Cieľ
4,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných križovatiek (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T)
Hodnota
2,0 (počet)
Cieľ
2,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Počet vybudovaných mostov (na rýchlostných cestách mimo základnej sieti TEN-T)
Hodnota
7,0 (počet)
Cieľ
7,0 (počet)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
-
Názov
Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách
Hodnota
14,781,301 €
Cieľ
15,989,423 €
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
4,327 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov
Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest)
Hodnota
0,0 (tona)
Cieľ
1,0141 (tona)
Naposledy aktualizované
31.12.2022
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Faktúra December 2015

Zvolen východ - Pstruša Faktúra December 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,793,187 €
Schválené na preplatenie
1,791,762 €
Realizácia
14.03.2016
Názov

Faktúra Apríl

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573,558 €
Schválené na preplatenie
2,573,558 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Apríl

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Apríl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,573,558 €
Schválené na preplatenie
2,573,558 €
Realizácia
17.06.2016
Názov

Faktúra November 2015

Zvolen východ - Pstruša Faktúra November 2015

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,516,861 €
Schválené na preplatenie
3,515,436 €
Realizácia
11.02.2016
Názov

Faktúra Január 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Január 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,395,732 €
Schválené na preplatenie
1,394,307 €
Realizácia
15.04.2016
Názov

Faktúra Február 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Február 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,380,642 €
Schválené na preplatenie
1,833,361 €
Realizácia
09.05.2016
Názov

Faktúra Marec 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908,947 €
Schválené na preplatenie
1,908,947 €
Realizácia
02.06.2016
Názov

Faktúra Marec 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Marec 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,908,947 €
Schválené na preplatenie
1,908,947 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Máj

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,977,960 €
Schválené na preplatenie
2,977,960 €
Realizácia
25.07.2016
Názov

Faktúra Máj

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Máj 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,977,960 €
Schválené na preplatenie
2,977,960 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Jún

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,452,968 €
Schválené na preplatenie
3,452,968 €
Realizácia
11.08.2016
Názov

Faktúra Jún

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Jún 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,452,968 €
Schválené na preplatenie
3,452,968 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Júl 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260,165 €
Schválené na preplatenie
4,260,165 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Júl 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Júl 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,260,165 €
Schválené na preplatenie
4,260,165 €
Realizácia
22.09.2016
Názov

Faktúra August 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra August 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308,842 €
Schválené na preplatenie
4,308,842 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra August 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra August 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
4,308,842 €
Schválené na preplatenie
4,308,842 €
Realizácia
20.10.2016
Názov

Faktúra September 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra September 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,171,690 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra September 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra September 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,171,690 €
Schválené na preplatenie
3,171,690 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra September 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra September 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
3,171,690 €
Schválené na preplatenie
3,171,690 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Faktúra Október 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,266,257 €
Schválené na preplatenie
2,266,257 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Október 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Október 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,266,257 €
Schválené na preplatenie
2,266,257 €
Realizácia
30.11.2016
Názov

Faktúra November 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra November 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,578,746 €
Schválené na preplatenie
1,578,746 €
Realizácia
01.12.2016
Názov

Faktúra December 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra December 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,522,658 €
Schválené na preplatenie
1,522,658 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra December 2016

Zvolen východ - Pstruša Faktúra December 2016

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,522,658 €
Schválené na preplatenie
1,522,658 €
Realizácia
28.02.2017
Názov

Faktúra Január 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421,186 €
Schválené na preplatenie
421,186 €
Realizácia
16.03.2017
Názov

Faktúra Január 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Január 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
421,186 €
Schválené na preplatenie
421,186 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Február 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885,442 €
Schválené na preplatenie
885,442 €
Realizácia
-
Názov

Faktúra Február 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Február 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
885,442 €
Schválené na preplatenie
885,442 €
Realizácia
20.04.2017
Názov

Faktúra Marec 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Marec 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Apríl 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
25.05.2017
Názov

Apríl 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Apríl 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
798,646 €
Schválené na preplatenie
798,646 €
Realizácia
25.05.2017
Názov

Stavebný dozor, fakturačná etapa 3, 10 % fakt. sumy

Zvolen východ - Pstruša, stavebný dozor, 10 % Fakturačnej etapy 3

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.07.2017
Názov

Máj 2017

Zvolen východ - Pstruša Faktúra Máj 2017

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
-
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.08.2017
Názov

Stavebný dozor, fakturačná etapa 3, 90 % fakt. sumy

Zvolen východ - Pstruša, stavebný dozor, 90 % fakturačnej etapy 3

Vlastník dokladu
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
201,180 €
Schválené na preplatenie
201,180 €
Realizácia
21.08.2017
Názov IČO
Názov
SHP SK, s.r.o.
IČO
44938209
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.