Popis projektu

Cieľom projektu je obstaranie 50 ks nových trolejbusov. Na dosiahnutie cieľa projektu bude žiadateľ realizovať 4 hlavné aktivity:

Štúdia realizovateľnosti

Obstaranie 16ks veľkokapacitných 24m trolejbusov

Obstaranie 23ks hybridných 18m trolejbusov

Obstaranie 11ks hybridných 12m trolejbusov

Projekt bude realizovaný na území Bratislavy.

Merateľný ukazovateľ:

Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu: 1.

Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica: 2 200 000.

Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou: 50.

Viac
Subjekt
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Miesta realizácie
Bratislava - mestská časť Staré Mesto, Bratislava - mestská časť Ružinov, Bratislava - mestská časť Vrakuňa, Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice, Bratislava - mestská časť Nové Mesto, Bratislava - mestská časť Karlova Ves
Stav
Zmluva uzavretá
Realizácia
01.09.2021 - 01.12.2023
Celková suma
45,647,112 €
Vlastné zdroje
2,282,356 €
Vyčerpané z projektu
0 €
Druh projektu
Národný projekt
Operačný program
Operačný program Integrovaná infraštruktúra
Názov Typ Plánovaný začiatok Skutočný začiatok Plánovaný koniec Skutočný koniec
Názov
Štúdia realizovateľnosti
Typ
E. Projektová prípr…
Plánovaný začiatok
01.09.2021
Skutočný začiatok
09.09.2021
Plánovaný koniec
01.10.2021
Skutočný koniec
25.10.2021
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
Typ
B. Obstaranie mobil…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
31.05.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.12.2023
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
Typ
B. Obstaranie mobil…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
16.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
27.11.2023
Názov
Obstaranie mobilných prostriedkov dráho…
Typ
B. Obstaranie mobil…
Plánovaný začiatok
01.12.2021
Skutočný začiatok
16.03.2022
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
21.12.2023
Názov
Podporné aktivity
Typ
Podporné aktivity
Plánovaný začiatok
01.10.2020
Skutočný začiatok
04.01.2021
Plánovaný koniec
01.12.2023
Skutočný koniec
31.12.2023
Názov Hodnota Cieľ Naposledy aktualizované Riziko
Názov
Počet realizovaných dokumentácií, analýz, štúdií a správ v súvislosti s prípravou, implementáciou, monitorovaním a hodnotením projektu
Hodnota
1,0 (počet)
Cieľ
1,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou
Hodnota
23,0 (počet)
Cieľ
50,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov
Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica
Hodnota
0,0 (počet)
Cieľ
8010350,0 (počet)
Naposledy aktualizované
01.12.2023
Riziko
Áno
Názov Vlastník dokladu Dodávateľ Žiadaná suma Schválené na preplatenie Realizácia
Názov

Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003

Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohový list č. ZLV-2022-55-000003

Zálohový list (15% záloha na dodanie 11ks trolejbusov dĺžky 12m na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
766,590 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.08.2022
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,514,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Zálohová faktúra č. PZF/67400168

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
2,514,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra PZF/67400169

Zálohová faktúra PZF/67400169

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,859,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.05.2022
Názov

Zálohová faktúra PZF/67400169

Zálohová faktúra PZF/67400169

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
1,859,378 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Faktúra č. 20210662

Faktúra č. 20210662 (Štúdia realizovateľnosti)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Výskumný ústav dopravný, a.s.
Žiadaná suma
37,490 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
21.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 02/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,307 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2021
Názov

Mzdové výdavky 11/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,057 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.12.2021
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,012 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,309 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.06.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,290 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.04.2021
Názov

Mzdové výdavky 04/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,294 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.05.2021
Názov

Mzdové výdavky 08/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2021
Názov

Mzdové výdavky 01/2022 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,407 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.02.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,304 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,317 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 07/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,231 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 - manažér VO

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,298 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 09/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,943 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2021
Názov

Mzdové výdavky 10/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,965 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.11.2021
Názov

Mzdové výdavky 12/2021 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,385 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.01.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2022 - manažér prípravy projektu

Zaúčtovanie miezd 01/2021 - 03/2022

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,354 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.03.2022
Názov

ZLV-2023-55-000022

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000022 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000016

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000016 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000017

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000017 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000018

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000018 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000028

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000028 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000019

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000019 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000023

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000023 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000024

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000024 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000025

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000025 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000026

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000026 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

ZLV-2023-55-000027

Zálohová faktúra č. ZLV-2023-55-000027 (35% zálohová faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
162,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000236

Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000236

Faktúra FVZ-2023-11-000236 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000240

Faktúra FVZ-2023-11-000240 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000240

Faktúra FVZ-2023-11-000240 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000233

Faktúra FVZ-2023-11-000233 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000233

Faktúra FVZ-2023-11-000233 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000234

Faktúra FVZ-2023-11-000234 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000234

Faktúra FVZ-2023-11-000234 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000241

Faktúra FVZ-2023-11-000241 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000241

Faktúra FVZ-2023-11-000241 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
27.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000232

Faktúra FVZ-2023-11-000232 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000232

Faktúra FVZ-2023-11-000232 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000235

Faktúra FVZ-2023-11-000235 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000235

Faktúra FVZ-2023-11-000235 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000237

Faktúra FVZ-2023-11-000237 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000237

Faktúra FVZ-2023-11-000237 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000238

Faktúra FVZ-2023-11-000238 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000238

Faktúra FVZ-2023-11-000238 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000239

Faktúra FVZ-2023-11-000239 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000239

Faktúra FVZ-2023-11-000239 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000242

Faktúra FVZ-2023-11-000242 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
232,300 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra FVZ-2023-11-000242

Faktúra FVZ-2023-11-000242 (faktúra na dodanie 11ks 12m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000282 a objednávky č. 4300000377)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
44,021 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208361

Faktúra č. PF2/67208361 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208361

Faktúra č. PF2/67208361 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208349

Faktúra č. PF2/67208349 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208349

Faktúra č. PF2/67208349 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208352

Faktúra č. PF2/67208352 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208352

Faktúra č. PF2/67208352 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67207360

Faktúra č. PF2/67208360 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67207360

Faktúra č. PF2/67208360 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208363

Faktúra č. PF2/67208363 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208363

Faktúra č. PF2/67208363 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208364

Faktúra č. PF2/67208364 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208364

Faktúra č. PF2/67208364 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208362

Faktúra č. PF2/67208362 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208362

Faktúra č. PF2/67208362 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208350

Faktúra č. PF2/67208350 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208350

Faktúra č. PF2/67208350 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258 a č. 4300000375)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
104,744 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208353

Faktúra č. PF2/67208353 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208358

Faktúra č. PF2/67208358 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208354

Faktúra č. PF2/67208354 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208351

Faktúra č. PF2/67208351 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208356

Faktúra č. PF2/67208356 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

PF2/67208359

Faktúra č. PF2/67208359 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208355

Faktúra č. PF2/67208355 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

PF2/67208357

Faktúra č. PF2/67208357 (faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
471,375 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
28.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,374 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,226 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,666 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,689 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,411 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,468 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
3,027 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,805 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,871 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,704 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,850 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,432 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,685 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,441 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,416 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,496 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,183 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,649 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,996 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,730 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,665 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
810 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2022
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 05/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
811 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
815 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
818 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
808 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,069 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,085 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.01.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
980 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.04.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
812 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2022
Názov

Mzdové výdavky 05/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,000 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.06.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 04/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.05.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 07/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,798 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2023
Názov

Mzdové výdavky 08/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,343 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2022
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,172 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 03/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,544 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.04.2022
Názov

Mzdové výdavky 07/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,434 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
04.08.2022
Názov

Mzdové výdavky 09/2022 - projektový manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,379 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.10.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2022 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,686 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2022
Názov

Mzdové výdavky 11/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,076 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
06.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 01/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,719 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.02.2023
Názov

Mzdové výdavky 02/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,696 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.03.2023
Názov

Mzdové výdavky 12/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
29.12.2023
Názov

Mzdové výdavky 06/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,610 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.07.2023
Názov

Mzdové výdavky 09/2023 - finančný manažér

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
2,915 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
05.10.2023
Názov

Mzdové výdavky 10/2022 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.11.2022
Názov

Mzdové výdavky 08/2023 - asistent

Zaúčtovanie miezd 03/2022 - 12/2023

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Žiadaná suma
1,107 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
07.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400193

Zálohová faktúra č. PZF/67400193 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400201

Zálohová faktúra č. PZF/67400201 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400200

Zálohová faktúra č. PZF/67400200 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400199

Zálohová faktúra č. PZF/67400199 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400198

Zálohová faktúra č. PZF/67400198 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400196

Zálohová faktúra č. PZF/67400196 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400195

Zálohová faktúra č. PZF/67400195 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400194

Zálohová faktúra č. PZF/67400194 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
08.09.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400207

Zálohová faktúra č. PZF/64700207 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/64700202

Zálohová faktúra č. PZF/67400202 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400203

Zálohová faktúra č. PZF/67400203 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400205

Zálohová faktúra č. PZF/64700205 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400204

Zálohová faktúra č. PZF/67400204 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400208

Zálohová faktúra č. PZF/67400208 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400206

Zálohová faktúra č. PZF/67400206 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
-
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400215

Zálohová faktúra č. PZF/67400215 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400210

Zálohová faktúra č. PZF/67400210 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400209

Zálohová faktúra č. PZF/67400209 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400211

Zálohová faktúra č. PZF/67400211 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400212

Zálohová faktúra č. PZF/67400212 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400213

Zálohová faktúra č. PZF/67400213 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400214

Zálohová faktúra č. PZF/67400214 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
12.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400220

Zálohová faktúra č. PZF/67400220 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400218

Zálohová faktúra č. PZF/67400218 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400219

Zálohová faktúra č. PZF/67400219 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400217

Zálohová faktúra č. PZF/67400217 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400216

Zálohová faktúra č. PZF/67400216 (35% zálohová faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
188,632 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
20.10.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400221

Zálohová faktúra č. PZF/67400221 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400222

Zálohová faktúra č. PZF/67400222 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400223

Zálohová faktúra č. PZF/67400223 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400224

Zálohová faktúra č. PZF/67400224 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/674002225

Zálohová faktúra č. PZF/67400225 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400226

Zálohová faktúra č. PZF/67400226 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400227

Zálohová faktúra č. PZF/67400227(35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400228

Zálohová faktúra č. PZF/67400228 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
10.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400229

Zálohová faktúra č. PZF/67400229 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400230

Zálohová faktúra č. PZF/67400230 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400231

Zálohová faktúra č. PZF/67400231 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Zálohová faktúra č. PZF/67400232

Zálohová faktúra č. PZF/67400232 (35% zálohová faktúra na dodanie 16ks 24m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000258)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
366,625 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
23.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208292

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208292 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208292

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208292 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208297

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208297 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208282

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208282

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208300

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208300 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208286

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208286 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208286

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208286 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208301

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208301 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208298

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208298 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. FP2/67208275

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208275 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. FP2/67208275

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208275 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. FP2/6708280

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208280 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. FP2/67208280

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208280 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF267208294

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208294 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208288

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208288 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208288

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208288 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208295

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208295 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208283

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208283 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208283

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208283 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208289

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208289 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208289

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208289 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF/67208290

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208290 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208290

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208290 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208287

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208287 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208287

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208287 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208291

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208291 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208291

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208291 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208299

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208299 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208281

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208281 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208281

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208281 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208284

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208284 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208284

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208284 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208285

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208285 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208285

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208285 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208293

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208293

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208282 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259 a č. 4300000376)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
62,195 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov

Faktúra č. PF2/67208296

Vyúčtovacia faktúra PF2/67208296 (faktúra na dodanie 23ks 18m trolejbusov na základe objednávky č. 4300000259)

Vlastník dokladu
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodávateľ
-
Žiadaná suma
269,475 €
Schválené na preplatenie
-
Realizácia
30.11.2023
Názov IČO
Názov
Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
IČO
00492736
Názov
Výskumný ústav dopravný, a.s.
IČO
36402672
Názov
ŠKODA ELECTRIC, a.s.
IČO
47718579
Názov
SOR Libchavy spol. s r.o.
IČO
15030865
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.