Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
28,147,595 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,977,303 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
420,780 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,880,994 €
Suma
11,254,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskyt…

Centrum právnej pomoci

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,468,730 €
Suma
8,233,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
324,353 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy a výstav…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
336,800 €
Suma
6,910,343 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 2

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
250,000 €
Suma
6,438,018 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,166,974 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,049,116 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
461,000 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,211,427 €
Suma
4,628,293 €
Vlastné zdroje
231,415 €
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,450,128 €
Suma
4,499,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
458,482 €
Suma
4,421,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudco…

Justičná akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
375 €
Vyčerpané z projektu
469,515 €
Suma
4,254,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
367,400 €
Suma
4,193,093 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,727 €
Vyčerpané z projektu
449,231 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vytvorenie efektívneho prevádzkovateľa kvalitných…

Národné centrum zdravotníckyc…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
3,709,605 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.