Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úrado...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
23,522,568 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,977,303 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravod...

Ministerstvo spravodlivosti...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,697,340 €
Suma
11,254,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti posk...

Centrum právnej pomoci

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,468,730 €
Suma
8,233,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb vere...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v orga...

Úrad pre normalizáciu, metr...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
122,300 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (rev...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,024,494 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,623,626 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
751,727 €
Suma
4,628,293 €
Vlastné zdroje
231,415 €
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administ...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
514,581 €
Suma
4,499,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slove...

Ministerstvo hospodárstva S...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
110,000 €
Suma
4,421,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sud...

Justičná akadémia

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
375 €
Vyčerpané z projektu
382,844 €
Suma
4,254,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctv...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
4,193,093 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k slu...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
35,727 €
Vyčerpané z projektu
449,231 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického p...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
14 €
Vyčerpané z projektu
1,180,770 €
Suma
3,119,972 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v r...

Ministerstvo spravodlivosti...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
907,490 €
Suma
2,974,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1

Kancelária Najvyššieho súdu...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
373,452 €
Suma
2,398,315 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.