Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úrado...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
23,522,568 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
9,977,303 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
243,166 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravod...

Ministerstvo spravodlivosti...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,970,976 €
Suma
11,254,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti posk...

Centrum právnej pomoci

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,116,917 €
Suma
8,233,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb vere...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,896,764 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (rev...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
2,024,494 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
4,623,626 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
751,727 €
Suma
4,628,293 €
Vlastné zdroje
231,415 €
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administ...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
64,581 €
Suma
4,499,686 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slove...

Ministerstvo hospodárstva S...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
110,000 €
Suma
4,421,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sud...

Justičná akadémia

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
375 €
Vyčerpané z projektu
323,899 €
Suma
4,254,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k slu...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
405,431 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Vybudovanie intervenčnej logiky strategického p...

Úrad podpredsedu vlády Slov...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,180,770 €
Suma
3,119,985 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a posilnenie analytických kapacít v r...

Ministerstvo spravodlivosti...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
816,622 €
Suma
2,974,404 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 1

Kancelária Najvyššieho súdu...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,398,315 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora partnerstva a dialógu v oblasti partici...

Ministerstvo vnútra Slovens...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
1,014,344 €
Suma
2,350,326 €
Vlastné zdroje
9,593 €
Projekt

Špičkové vzdelávanie pre zamestnancov analytick...

Ministerstvo financií Slove...

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
293,853 €
Suma
2,328,183 €
Vlastné zdroje
7,080 €
Projekt

Reforma zberu a spracovania štatistických údajo...

Štatistický úrad SR

Nezrovnalosti
Zmluva uzavretá
Stav
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
2,206,752 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.