Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,649,279 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
10,430,273 €
Suma
28,647,257 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
578,258 €
Suma
13,864,905 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
11,223 €
Vyčerpané z projektu
3,983,576 €
Suma
11,254,960 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskyt…

Centrum právnej pomoci

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,363,770 €
Suma
8,233,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejn…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,971,643 €
Suma
8,140,036 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
524,535 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy a výstav…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
336,800 €
Suma
6,910,343 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 2

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
296,580 €
Suma
6,438,018 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
2,461,341 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,942,692 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Úrad podpredsedu vlády Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
461,000 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Modernizácia miestnej územnej samosprávy

Združenie miest a obcí Sloven…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,562,027 €
Suma
4,628,293 €
Vlastné zdroje
231,415 €
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
1,961,230 €
Suma
4,489,468 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
738,482 €
Suma
4,421,757 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,390,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudco…

Justičná akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
375 €
Vyčerpané z projektu
734,515 €
Suma
4,254,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
367,400 €
Suma
4,193,093 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,727 €
Vyčerpané z projektu
826,283 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.