Na tejto stránke nájdete všetky eurofondové projekty z obdobia 2014-2020.

Projekt Stav Nezrovnalosti Vyčerpané z projektu Celková suma Vlastné zdroje
Projekt

Podpora transformačného procesu okresných úradov …

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
184 €
Vyčerpané z projektu
31,058,610 €
Suma
38,063,966 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov vo verejnej správe

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
649 €
Vyčerpané z projektu
10,542,665 €
Suma
20,533,075 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Podpora okresných úradov poskytujúcich integrovan…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
5,155,623 €
Suma
15,569,140 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnenie správy daní a cla

Finančné riaditeľstvo Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
29,630 €
Suma
11,121,768 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Procesno-organizačný audit Ministerstva spravodli…

Ministerstvo spravodlivosti S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
16,785 €
Vyčerpané z projektu
4,587,274 €
Suma
8,392,062 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie a dobudovanie kapacít v oblasti poskyt…

Centrum právnej pomoci

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
942 €
Vyčerpané z projektu
2,969,451 €
Suma
8,233,628 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov n…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
934,115 €
Suma
7,926,670 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organi…

Úrad pre normalizáciu, metrol…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
685,146 €
Suma
7,653,215 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - II.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
0 €
Suma
7,526,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, in…

Ministerstvo dopravy a výstav…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
360,816 €
Suma
6,910,343 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zefektívnený Najvyšší súd - fáza 2

Kancelária Najvyššieho súdu S…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
428,929 €
Suma
6,438,018 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revíz…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
3,780,958 €
Suma
6,432,600 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Financovanie miezd pre OP EVS - I.

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Projekt riadne ukončený (K)
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
6,336,079 €
Suma
6,405,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Ministerstvo investícií, regi…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
722,357 €
Suma
5,471,710 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Mapovanie a analýza stavu podporných a administra…

Ministerstvo financií Slovens…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
85 €
Vyčerpané z projektu
3,285,728 €
Suma
4,486,862 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovens…

Ministerstvo hospodárstva Slo…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
840,928 €
Suma
4,418,737 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Posilnenie výkonu regulácie a štátneho dohľadu el…

Úrad pre reguláciu elektronic…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
9,350 €
Suma
4,390,000 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Rozvoj systému špecializovaného vzdelávania sudco…

Justičná akadémia

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
575 €
Vyčerpané z projektu
1,055,705 €
Suma
4,254,632 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Optimalizácia procesov verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva …

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
-
Vyčerpané z projektu
859,810 €
Suma
4,193,093 €
Vlastné zdroje
-
Projekt

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k služb…

Ministerstvo vnútra Slovenske…

Stav
Zmluva uzavretá
Nezrovnalosti
35,727 €
Vyčerpané z projektu
1,319,728 €
Suma
4,124,385 €
Vlastné zdroje
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.