Na tejto stránke nájdete všetky firmy, mimovládky, obce, ministerstvá ... , ktoré o eurofondy žiadali a ak boli úspešné, riadia projekty.

Názov Projekty Úspešnosť Nezrovnalosti Celková suma Tržby
Názov

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 163
 • Bežiace: 83
 • Ukončené: 47
 • Partner: 6
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
927,337 €
Celková suma
637,625,681 €
Tržby
-
Názov

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej repub…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 96
 • Bežiace: 50
 • Ukončené: 60
 • Partner: 45
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
3,518,023 €
Celková suma
279,629,199 €
Tržby
-
Názov

Úrad vlády Slovenskej republiky

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 66
 • Bežiace: 9
 • Ukončené: 40
 • Partner: 5
Úspešnosť
100%
Nezrovnalosti
14,927 €
Celková suma
60,405,128 €
Tržby
-
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 70
 • Bežiace: 48
 • Ukončené: 18
 • Partner: 3
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
3,757,023 €
Celková suma
1,943,051,443 €
Tržby
-
Názov

Žilinská univerzita v Žiline

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 64
 • Bežiace: 25
 • Ukončené: 14
 • Partner: 28
Úspešnosť
65%
Nezrovnalosti
10,781 €
Celková suma
81,945,705 €
Tržby
Názov

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Podpora a usmerňovanie ekonomiky

Projekty
 • Počet žiadostí: 70
 • Bežiace: 48
 • Ukončené: 18
 • Partner: 3
Úspešnosť
95%
Nezrovnalosti
3,757,023 €
Celková suma
1,943,051,443 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 59
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 3
 • Partner: 7
Úspešnosť
61%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
42,759,513 €
Tržby
-
Názov

Trnavský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 59
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 3
 • Partner: 7
Úspešnosť
61%
Nezrovnalosti
2,174 €
Celková suma
42,759,513 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 51
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 17
 • Partner: 3
Úspešnosť
94%
Nezrovnalosti
431,710 €
Celková suma
165,783,314 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo životného prostredia Slove…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 51
 • Bežiace: 29
 • Ukončené: 17
 • Partner: 3
Úspešnosť
94%
Nezrovnalosti
431,710 €
Celková suma
165,783,314 €
Tržby
-
Názov

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štát…

Zber, úprava a dodávka ostatnej vody

Projekty
 • Počet žiadostí: 47
 • Bežiace: 19
 • Ukončené: 11
 • Partner: 1
Úspešnosť
63%
Nezrovnalosti
8,635 €
Celková suma
115,397,431 €
Tržby
Názov

Trenčiansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 51
 • Bežiace: 35
 • Ukončené: 5
 • Partner: 3
Úspešnosť
88%
Nezrovnalosti
426 €
Celková suma
107,141,207 €
Tržby
-
Názov

Žilinský samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 32
 • Ukončené: 7
 • Partner: 5
Úspešnosť
91%
Nezrovnalosti
36,874 €
Celková suma
46,006,882 €
Tržby
-
Názov

Mesto Trenčín

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 10
 • Partner: 1
Úspešnosť
84%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
19,003,080 €
Tržby
-
Názov

Ministerstvo financií Slovenskej republ…

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 43
 • Bežiace: 19
 • Ukončené: 16
 • Partner: 3
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
85 €
Celková suma
113,134,665 €
Tržby
-
Názov

Mesto Prešov

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 45
 • Bežiace: 28
 • Ukončené: 7
 • Partner: -
Úspešnosť
77%
Nezrovnalosti
167,024 €
Celková suma
13,481,125 €
Tržby
-
Názov

Mesto Nitra

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 44
 • Bežiace: 36
 • Ukončené: 4
 • Partner: 1
Úspešnosť
90%
Nezrovnalosti
56,147 €
Celková suma
27,018,559 €
Tržby
-
Názov

Mesto Žilina

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 42
 • Bežiace: 27
 • Ukončené: 7
 • Partner: -
Úspešnosť
92%
Nezrovnalosti
532 €
Celková suma
13,292,356 €
Tržby
-
Názov

Slovenská technická univerzita v Bratis…

Terciárne vzdelávanie

Projekty
 • Počet žiadostí: 33
 • Bežiace: 11
 • Ukončené: 7
 • Partner: 51
Úspešnosť
60%
Nezrovnalosti
-
Celková suma
146,724,422 €
Tržby
Názov

Nitriansky samosprávny kraj

Všeobecná verejná správa

Projekty
 • Počet žiadostí: 41
 • Bežiace: 26
 • Ukončené: 7
 • Partner: 3
Úspešnosť
82%
Nezrovnalosti
31 €
Celková suma
62,315,221 €
Tržby
-
Táto stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú web ďalej vylepšovať. Zakliknutím políčka „Súhlasím“ prehlasujete, že ste sa zoznámili s našou politikou využívania súborov cookies zverejnenou v dokumente Cookies.